Etikettarkiv: Kartläggning

Strukturerad läs- och skrivinlärning i årskurs 1

Förra läsåret arbetade jag i förskoleklassen och har nu följt 77 barn upp i årskurs 1. De är indelade i tre grupper och jag undervisar dem i svenska. Några har ännu inte knäckt läskoden och är inte heller fonologiskt medvetna vilket vår screening bekräftat. Förutom att vara fonologiskt medveten är det viktigt att kunna bokstäverna. Jag ska här beskriva hur jag arbetar med de här barnen för att de ska lyckas i den tidiga läs-och skrivinlärningen.

Fortsätt läsa Strukturerad läs- och skrivinlärning i årskurs 1