Etikettarkiv: Instruktioner

Den instruerande genren – Ett glas med vatten, tack

Den instruerande genren är en genre som eleverna möter nästan dagligen i form av instruktioner om vad de ska göra under lektionen och även i vilken ordning. Den kan ges såväl muntligt som skriftligt, ibland ges den i flera led direkt medan ibland så delas den upp. Hur tydliga är vi egentligen i våra instruktioner till eleverna och hur tydliga behöver vi vara?

En instruerande text innehåller en rad steg som ska följas för att uppnå ett mål eller en slutprodukt och det är syftet med den instruerande texten också.

Fortsätt läsa Den instruerande genren – Ett glas med vatten, tack