Etikettarkiv: IKT

Skärmparadoxen

Sen jag började arbeta som lärare för 17 år sedan har datoranvändningen i skolan formligen exploderat. Mitt första lärarjobb var på en skola som verkligen stoltserade med att ligga i framkant gällande datoranvändning i undervisningen. Skolan hade en dator per 2 elever och väldigt mycket av lektionsmaterialet var datoriserat, med en enorm databas där eleverna skulle hämta information och genomföra uppgifter.

Numera har varje elev tillgång till en personlig dator som skolan tillhandahåller och denna dator ska vara elevernas huvudverktyg i skolarbetet. All världens publicerade kunskap finns ju bara några klick bort. På nätet. Tillsammans med all världens publicerade okunskap, vilken ofta har ett betydligt högre underhållningsvärde. Detta leder ofta till problem, som kan leda till långvarig ohälsosam stress för elever. Hur då, kanske du tänker? Fortsätt läsa Skärmparadoxen

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Jag gillar kontroll!

Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i!

Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Regeringen beslutade i början på mars om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Se hur det påverkar dina ämnen via länken. Fortsätt läsa Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Datorerna har landat!

Så är vi då äntligen där! För en dryg månad sen landade 13 Chromebooks i klassrummet! Detta har gjort att mycket av min tid har kommit att handla om datorer, dels som redskap, men också som ett sätt att hitta nya pedagogiska vägar.

I min klass på 25 har vi nu en halvklassuppsättning datorer. Eftersom jag tre pass i veckan dessutom kan låna från treorna har jag helklassuppsättning dessa pass. Redan när jag började som lärare för snart 20 år sedan använde vi datorer och jag gjorde digitala portfolios, men allt teknikstrul gjorde att en bra idé snart föll bort. Så har det varit sen dess! Inte enbart teknikstrul naturligtvis, men att bara ha tillgång till datorer vid något eller några tillfällen i veckan och då man dessutom ofta stött på problem med tekniken har det gjort att datorn till stor del bara blivit ett redskap, men nu är vi äntligen framme och då ställs man inför nya problem. Hur gör man för att skapa en ”datorpedagogik” och inte bara låta datorn bli ett redskap? Missförstå mig inte, datorn är ett suveränt redskap, men med IKT kan man nå längre. Jag har läst en hel del, en del böcker och mycket på nätet, och hittat en hel del goda idéer.  ASL (Att skriva sig till läsning; Trageton, 2014) , som jag startade förra året, är en väldigt god idé och ett sätt att angripa läsningen på ett ”nytt” sätt, och där har jag börjat. Fortsätt läsa Datorerna har landat!