Etikettarkiv: Hjärnan

Du kan bara minnas det du har tänkt

men en stressad hjärna har svårt att minnas det den har tänkt

Man brukar prata om stress i två olika termer, positiv och negativ stress. Positiv stress är en medveten stress under en kortare tid och efteråt får man tid att återhämta sig. Kroppen sätts i beredskap och presterar på topp, så kallat prestationsfokus. Negativ stress är när man mår dåligt av stressen och underpresterar. En stressad hjärna fungerar inte optimalt, den kan få svårt att förstå instruktioner, lösa ett logiskt problem, svårt att ta fram information från långtidsminnet och har svårt att forma ny kunskap. I detta inlägg kommer jag att fokusera på  den negativa stressen, vilket är den tredje delen i en serie inlägg som handlar om hur hjärnan påverkar inlärningen.  Fortsätt läsa Du kan bara minnas det du har tänkt

Du kan bara minnas det du har tänkt

För att bilda sorterade minnen så måste du tänka på det du gör medan du gör det (Tebelius, 2017). Förmågan att hålla fokus och bara tänka på en sak i taget kan vara lättare sagt än gjort. Vi har alla träffat på elever som har god närvaro i skolan men som ändå har svårigheter med att befästa kunskaper och nå kunskapskraven. Kan detta bero på att de inte tänker på det de gör medan de gör det?

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation är titeln på en bok skriven av Anna Tebelius Bodin. Boken är en skriftlig version av en av hennes fortbildningar där vetenskaplig teori varvas med konkreta råd om kommunikation mellan den som leder lärande och den som lär. Tebelius beskriver på ett lättförståeligt sätt vilka biologiska förutsättningar vi har med vår hjärna. Jag kommer i en serie bloggar framöver diskutera några faktorer som påverkar inlärningen, med hjärnan i fokus. Fortsätt läsa Du kan bara minnas det du har tänkt

I huvudet på en elev – gärna mer om hjärnan!

I mitt förra inlägg Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer nämnde jag som hastigast I huvudet på en elev, en av böckerna i kurslitteraturen som i början på 2000-talet användes på Malmö högskola för blivande språklärare. I boken beskrivs STRIMS-projektet, Strategier vid inlärning av moderna språk. Mycket av det som sägs kan anpassas till vilken undervisning och vilket ämne som helst och anledningen till varför jag just nu letade fram denna bok i min bokhylla var en föreläsning med Anna Tebelius Bodin som jag hade förmånen att lyssna på i början av oktober

Föreläsningen rubricerades som Att undervisa hjärnan – hur gör man? Jag vill gärna skriva om två av de ”highlights” som sedan dess har påverkat min undervisning eller snarare mitt sätt att möta min undervisning. Jag har ännu mer medvetet jobbat med mitt kroppsspråk samt med min vokabulär i klassrummet. Fortsätt läsa I huvudet på en elev – gärna mer om hjärnan!