Etikettarkiv: Grupparbete

Pop up school – Don´t try, do

Det här inlägget är är ett gemensamt projekt skrivet av två av förstelärarna på Spångholmsskolan i Bara.

Några dagar i vecka 3 representerade vi, Annica Eld och Mattias Dahlberg, vår skola under BETT-mässan i London. Eftersom vi under en av dagarna hamnade i samma arbetsgrupp och delade upplevelsen tänker vi göra gemensam sak i ett inlägg.
Det handlar om Pop up school – att våga sätta igång något nytt, från grunden. Fortsätt läsa Pop up school – Don´t try, do

Tanketavla i matematik

Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik

För att kontrollera att eleven har förstått innebörden av ett mattetal, t ex 3+4=7, kan ett sätt vara att be dem skriva en text och beskriva vad som matematiskt händer. T ex ”Jag har 3 kronor, du har 4 kronor, tillsammans har vi 7 kronor”.  Aktiviteten benämns i matteböcker och matematiska sammanhang som, t ex räknesaga, räkneberättelse eller räknehändelse. Det kan verka enkelt att formulera ett mattetal i ord på detta sätt men det visar sig att detta ofta är problematiskt för barn. Fortsätt läsa Tanketavla i matematik

Det språkmedvetna klassrummet

Jag har arbetat mycket med SvA-elever och det är en erfarenhet som har berikat mig som lärare på så sätt att jag har fått individualisera min undervisning – jag har varit planerad upp över öronen och vridit och vänt på mina planeringar. Jag har fått en språkmedvetenhet som hjälper än idag även om jag undervisar elever med svenska som modersmål. Inlärningen är detsamma.

Fortsätt läsa Det språkmedvetna klassrummet

Vygotskij-inte så tokiga tankar!

Vygotskij menar att det är i samtalet lärande skapas och det tror jag de flesta är villiga att hålla med om. Jag, är i alla fall helt övertygad! Därför är det viktigt att vi skapar tillfällen där eleverna kan samtala med varandra.

Hur kan jag göra det?

Ett enkelt sätt att få eleverna aktiva och samtala med varandra är genom matteproblem, uppgifterna kan vara av olika karaktär öppna eller med ett givet svar, oavsett vilket ger problemlösning i matematik tillfällen att samtala.

Fortsätt läsa Vygotskij-inte så tokiga tankar!

Lila prickar och små mattegrupper

Jag arbetar med en liten grupp i matematik. Det handlar om att reparera och att befästa. Sedan jag börjat arbeta med denna lilla grupp har jag insett att jag har ett kluvet förhållande till vad jag tycker om små grupper.  Jag ställer mig mycket frågor när jag möter dessa elever. Vad är det som gör att vissa har  känslan för tal och att ser mönster? Vad gör matematik svår för dem? När blir det svårt? Varför är det så kopplat till självkänslan? Är det bra att gå ifrån gruppen för att få undervisning i en liten grupp? Fortsätt läsa Lila prickar och små mattegrupper