Etikettarkiv: Entreprenörskap

Det entreprenöriella lärandet med en twist av genre

Vi har länge pratat om att det hade varit roligt att hitta ett ämne att samarbete kring där slöjden involverades så i början av terminen satte vi oss ner för att samplanera ett ämnesövergripande arbetsområde

Diskussionerna hamnade snabbt kring Svedala och om samhälle i allmänhet. Vi bestämde oss för att eleverna skulle få arbeta i grupper och att de skulle bygga upp olika viktiga funktioner/ byggnader i ett samhälle under slöjdlektionerna. Med samhällskunskapen och slöjden avklarade började vi titta på hur vi kunde involvera de andra ämnena i arbetsområdet. Det var inga större svårigheter att hitta delar i det centrala innehållet som passade väl in.

Fortsätt läsa Det entreprenöriella lärandet med en twist av genre

Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ansvar. I arbetslag 5 på Naverlönnskolan tog vi avstamp  i det entreprenöriella lärandet den här terminen för att våra elever ska utvecklas mot att bli aktiva ägare av sin egen lärprocess. Vi bestämde oss för att genomföra ett projekt där åttorna och niorna i arbetslaget skapade en välkomst och informationsfilm till de nya sexorna. Min kollega Ulrika Wulffsberg beskriver projektet i dess helhet i bloggen Back to school i entreprenöriell anda. Den här bloggen handlar om hur entreprenöriellt lärande kan bidra till att elever utvecklas mot att bli ägare av sitt eget lärande. Fortsätt läsa Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Att arbeta med hållbar utveckling

Läroplanen tar på ett flertal punkter upp vikten av att arbeta mot hållbar utveckling.  I både SO som NO finns formuleringar i såväl syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där det på olika sätt tas upp miljöaspekter och hållbar utveckling. För mig är detta område ett av de viktigaste vi har att arbeta med.  Därför tycker jag det är viktigt att börja tidigt och låta det ta stort utrymme. Vi började i min etta redan i höstas att arbeta med ett tema som vi kallar ”Skräpets väg”. tavlanFörra veckan var vi färdiga med en tavla med samma namn. Detta var (nästan) slutet på temat, men bara början på våra elevers arbete med och kring hållbar utveckling. Detta tema har handlat om att lägga en grund för arbetet med och mot hållbar utveckling, så att vi succesivt kan gå från konkret till abstrakt. Fortsätt läsa Att arbeta med hållbar utveckling

Mitt i processen – att arbeta med det entreprenöriella lärandet.

Lokalen är bokad, musiken och texterna skrivna, rekvisitan är på gång, alla deltagande inbjudna, ljud, ljus och scen börjar komma på plats, pressen är inbjuden, vi har sjungit, dansat, skrivit, ritat, skapat, frågat, undersökt osv… osv…

Mitt i allt detta går man runt med en evig känsla av att det är något man glömt – och det är det säkert också!

Vårt arbetslag på Baraskolan, Savannen, ska för femte gången sätta upp en musikal med våra 80 elever från F-klass till år 3. Den här gången handlar det om kroppen och vad som krävs för att vi ska Må Bra, vilket också är namnet på vår musikal. I år har vi tagit det hela ett steg längre än tidigare år. Vi har använt oss av samhället runt omkring i lärprocessen och samarbetat med Vårdcentralen Bokskogen, Spångholmsskolans Skolidrottsförening och lokala idrottsföreningar. Vi har också hyrt Kuben som är Baras idrotts- och samlingshall. Onsdagen den 28/1 håller vi öppet hus där Barabor och alla andra intresserade kan komma och titta på inte bara vår musikal, utan även på vad Baras föreningsliv kan erbjuda. Detta är i alla fall vår förhoppning, vi är ju inte där ännu. Fortsätt läsa Mitt i processen – att arbeta med det entreprenöriella lärandet.

Utveckla den medfödda entreprenörs-talangen!

 Boksida Skärmklipp

Just nu jobbar alla sexor på Naverlönnskolan ämnesövergripande kring ett gemensamt tema. Det är ämnena SO och svenska som har hittat varandra, med hjälp av vår studie- och yrkesvägledare Jeanette Sörensson.  Som utgångspunkt har vi ungdomsboken Varg nosar och jagar av Jan Nilsson. Romanen handlar om några företagssamma och sommarlediga ungdomar som ger ut en tidning. Fortsätt läsa Utveckla den medfödda entreprenörs-talangen!