Etikettarkiv: Engagemang

Dramaturgi i undervisningen – Hur ska det gå?

Hos mina elever finns det en otrolig lust att skapa berättelser. Utifrån fantasi, verklighet och fakta bubblar de av ord. Jag i min tur, gör mitt yttersta för att hinna lyssna, bekräfta samt uppmuntra dem till att fortsätta berätta. Men likväl som mina elever är fantastiska på att berätta saknar de vissa verktyg för att på ett enkelt sätt formulera sina berättelser i skrift. De har svårt för att skapa och skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut, dvs med ”röd tråd”. Min undervisning har helt enkelt inte varit tillräckligt bra och tydlig gentemot mina elever. Undervisningen har saknat något, den har inte gett eleverna möjlighet att utveckla sitt skrivande vidare. Därmed har jag använt en ny metod för att utveckla och förbättra min undervisning på nytt. Veronica Gröntes ”Makete-metoden” från hennes berättar- och skrivhandledning Pennvässaren. Därtill har jag använt en röd tråd samt en hel del teater.

”Hur kan jag hjälpa mina elever att utvecklas i sitt berättande och skrivande? Kanske genom att visa dem hur man gör!”

Fortsätt läsa Dramaturgi i undervisningen – Hur ska det gå?

Att koppla skolan till verkligheten

”Kan vi inte göra detta varje dag, i alla fall en gång i veckan? Det känns på riktigt och jag lär mig jättemycket!” Det var vad en elev berättade när vi gick till bussen efter en fältexkursion i Björkelundadammen vid Oxie. Jag kan inget annat än hålla med henne, det är underbart att se när elever använder sin kunskap och se hur nyfikenheten växer till egna initiativ.

samla-djur-2 Fortsätt läsa Att koppla skolan till verkligheten

Varierad undervisning

I treorna arbetar jag och min kollega Jörgen just nu med skriftliga räknemetoder. Det finns en del olika metoder, exempelvis talsorterna för sig, räkna bakifrån med plus, lite mer än, lite mindre än mm. Den metod som vi förespråkar mest är algoritmer. Det är en gångbar metod och fungerar för alla fyra räknesätt. När eleven har lärt sig att behärska grunderna kan man öka svårighetsgraden relativt snabbt. I blogginlägget kommer jag redogöra för hur vi använder oss av en varierad undervisning för att eleverna ska tillgodogöra sig skriftliga räknemetoder med hjälp av algoritmer.   Detta är en metod som är generellt användbar inte bara när det gäller skriftliga räknemetoder. Metoderna jag använder mig av kännetecknas av olika varianter av färdighetsträning, så som induviduell, parvis gruppvis och it-baserad.

Fortsätt läsa Varierad undervisning

Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Det är säkert flera lärare som sitter och laddar inför uppstarten med sina elever. Jag ska ta emot nya elever och då är det extra viktigt att fundera kring hur jag ska möta dem när
vi träffas för första gången. Jag har funderat kring det de sista veckorna av sommarlovet och inspirerats av vad Marcus Samuelsson tog upp i sitt inlägg i Skolvärlden i sommar.
Han pekar på att de första tio minuterna av den första lektionen när du möter dina elever för första gången som är de viktigaste. Där etablerar du och sätter ramarna för den sociala relationen och er fortsatta tid tillsammans. När jag hör det blir jag både nervös och upprymd; jag har ett stort ansvar! Jag tänker hur jag mött nya elever genom åren som lärare. Jag kommer nu att delge lite av min tankar och funderingar kring hur jag tagit emot nya elever.

Fortsätt läsa Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov. Förhoppningsvis får alla lärare tid över för reflektion och utvärdering av terminen innan sommarlovet tar vid. När jag reflekterar över vår termin är det några framgångsfaktorer jag kommer att tänka på:

  • Inkluderande arbete och gemensam struktur på lektioner
  • Högt ställda förväntningar på elever
  • Tydliga kunskapskrav
  • Arbeta nära eleverna
  • Dubbel bemanning på lektionerna

Lyckan är att se elever som mår bra, utvecklas och ständigt lär sig nya saker.  Det ger mig drivkraft och glädje. I denna blogg beskriver jag ett par framgångsfaktorer som har bidragit till hög måluppfyllelse i mina ämnen.
Fortsätt läsa Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning