Etikettarkiv: Dokumentation

Att dokumentera systematiskt

Det är i slutet av terminen och det är dags att göra bokslut. Du ska betygsätta dina elever och plockar fram allt tillgängligt underlag för bedömning. Det finns nerskrivet resultat från prov, inlämningar och annat skriftligt. Det känns tryggt. Men hur ser det ut i övrigt?  Hur har eleven drivit sitt arbete framåt? Hur har det gått med den muntliga delen?  Hur presterade eleven under terminens början? Vilka extra åtgärder har du satt in på Stina som riskerar att inte nå målen?  När hade du samtalet med Viktors mamma angående hans situation?  Frågorna hopar sig och insikten kommer att du kanske inte har den fulla kontroll som du borde ha eller trodde dig ha. Efter viss självransakan bestämmer du att du nästa termin ska dokumentera mer systematiskt. Men hur gör man då?

Fortsätt läsa Att dokumentera systematiskt

Givande litteraturseminarier – det rullar på!

Det pedagogiska utvecklingsarbetet är gynnsamt när kollegialt samarbete sker. Det brittiska institutet EPPI har visat att individuell fortbildning har låg förändringseffekt. Däremot ger det kollegiala lärandet mer resultat. Det finns flertaliga metoder för hur kollegialt kompetensarbete kan ske. Vi på NFU i Svedala har valt en systematik med fortlöpnade litteraturseminarier och dokumentation.

Vår litteraturlista berör bedömning och betygsättning men även andra ingångsvinklar finns med. Förstelärarna på NFU (Kristin, Björn och Lilian) fungerar som samtalsledare i diskussionsgrupper vid våra seminarier. Vi har hittills haft två seminarier (halv studiedag) föregående läsår och ett under höstterminen 2015. Utgångspunkten för vårt arbete är att utifrån vald litteratur

  • raffinera, extrahera,
  • planera implementering
  • genomföra aktivitet
  • notera utkomst
  • reflektera (retro- och prospektivt), utvärdera

Fortsätt läsa Givande litteraturseminarier – det rullar på!