Etikettarkiv: Betygssättning

Likvärdigt, effektivt och rättssäkert

På min arbetsplats är vi i full gång med planeringen inför de kommande veckornas nationella prov. Vi delar ut underlag till elever, planerar grupper, peppar nervösa ungdomar, försöker hitta dagar för sambedömning, säkerställer så att administrationen har gett oss salar och vakter anpassade efter de behov som finns, skriver vaktinstruktioner, informerar kollegor, informerar provvakter, möblerar salar och läser in oss på material. Rektor meddelade i veckan att schemat kommer att brytas ca 20 gånger för olika nationella prov fram till och med maj. Jag har ett kluvet förhållande till de nationella proven. Å ena sidan uppskattar jag det underlag för bedömning och betygsättning som proven ger å andra sidan är jag tveksam till den ökade arbetsbelastningen och stressen som proven orsakar.

Fortsätt läsa Likvärdigt, effektivt och rättssäkert

Kollegialt lärande i ett ägg

ägg2I detta inlägg kommer jag att berätta om hur förstelärarna på Naverlönnskolan organiserade skolans senaste kompetensutvecklingsdag.

Vi har ansvarat för de senaste KU-dagarna på skolan och det har varit uppskattat bland våra kollegor. Tidigare dagar har handlat om betyg och bedömning, formativ bedömning och workshops runt tidigare bloggar.

Utifrån våra kollegors önskemål vid utvärderingar från tidigare KU-dagar skapade vi form och innehåll för den dag som jag ska berätta om här. Tidigare har vi fokuserat på bedömning ur ett ämnesövergripande perspektiv men den här gången hade kollegiet starka önskemål om att arbeta ämnesvis. Eftersom vi även har ett  Fortsätt läsa Kollegialt lärande i ett ägg