Etikettarkiv: Betyg

Om att bemöta “betygshets” när vi vill skapa lust att lära

Betygshets! Stressade barn! Psykisk ohälsa! Betygssystemet  är ondskefullt och maler sönder våra barn! Jag hör det och jag läser det till exempel här, här, här och här. Elever, media och mannen på gatan, diskussionen om betygssystemet rör många och  jag tänker att den, som den ser ut i Sverige idag, förmodligen inte var vad Björklund och company hade i sikte när LGR 11 sjösattes. Är det inte så att vi som arbetar i skolan måste göra vårt bästa för att vara en motpol i debatten om betygen? Det är vi som, genom hur vi förhåller oss, tydliggör och agerar,  till stor del kan växla betygsjakten till lust att lära. Fortsätt läsa Om att bemöta “betygshets” när vi vill skapa lust att lära

Läraren, betygen, makten och vanmakten!

Välkomna till 2016!
Jag fortsätter mitt fantastiskt meningsfulla och spännande arbete som språklärare på Naverlönnskolan i Svedala.

Nu har vi på våra konferenser avslutat fas 4 i vårt uppdrag att arbeta med Lärmoduler för kollegialt lärande och mitt arbetslag har bl.a. fokuserat på bedömning; formativ bedömning, summativ bedömning och inte minst möjligheterna till sambedömning. Syftet är förstås att lärarna som finns runt en elev dels ska öka sina möjligheter att gemensamt göra en så heltäckande och rättvis betygsbedömning som möjligt, dels att vi som kår genom diskussioner och reflektioner ska komma närmare en samstämmig tolkning av betygskriterierna. Dessutom diskuterar vi hur elevstressen ska kunna minska t. ex. genom att ett och samma elevarbete bedöms och betygsätts i flera ämnen. Mer om vårt uppdrag kan ni läsa på Svedalas Kvutis.

Fortsätt läsa Läraren, betygen, makten och vanmakten!

Måste man sänka sig i sjuan?

För mig har det senaste året inneburit många förändringar. Jag har bytt skola och provat att undervisa på andra stadie än jag är van vid. Efter att ha i ca 10 år arbetat uteslutande med årskurs 4-5 så har jag nu provat att arbeta i årskurs 2-3 och 6-7. Det har varit mycket intressant och har utvecklat min syn på bedömning. Det pratas mycket bedömning i skolan och ofta får man höra att de(eleverna) kunde ingenting när jag tog över dem i fyran, eller man kan ju undra vad de sysslar med i fyra och femman med tanke på vad eleverna kan när de kommer till oss på högstadiet i sexan. Och visst kan man undra, men är det inte bättre att vi tar reda på det? Var en elev befinner sig när den möter en ny lärare säger inte alltid så mycket om hur elevens resa har sett ut genom åren. Men för att få reda på det måste vi bli bättre på att samarbeta om elevernas lärande redan från förskolan och uppåt. Jag har under det senaste året lärt mig att bli mycket bättre på att titta både uppåt och nedåt. Det var något som jag trodde jag redan gjorde, men där jag behövde gå djupare.

Fortsätt läsa Måste man sänka sig i sjuan?

F…igen!?

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Så lyder rubriken i en artikel som Arbetslag 2 på Naverlönnskolan diskuterade under en av sina pedagogiska diskussioner. Jag blev speciellt intresserad av den delen som handlar om lärarens aktiva del i elevens situation.

Timingen var bra för Pelle och Lisa, påhittade namn förstås men ”riktiga” elever, hade då trätt in i min värld. Vid terminstarten hade jag genast märkt att de inte skulle nå målen för åk 6 när det blev dags att summera deras samlade insatser till ett enda betyg. Det skulle finnas en eller flera delar som skulle saknas för att nå det förlösande betyget E. Jag visste då inte om de eventuellt riskerade F i fler ämnen. Vad kunde jag göra? Fortsätt läsa F…igen!?