Etikettarkiv: Aktivera eleverna

Tillsammans är vi dubbelt så bra!

Vid avstämningen i oktober månad då alla omdömena skulle sättas fick vi i arbetslaget en väldigt tydlig bild av var våra elever befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi såg i vilka ämnen det finns flest behov av utveckling och började kartlägga vilka kunskaper som ännu inte utvecklats inom olika områden i olika ämnen.

Vi behövde resursoptimera, där vi såg över hur våra resurser kunde användas på bästa möjliga sätt. I denna planering behövde vi även ta i beaktning att vår resurs skulle delas mellan två årskurser samt anpassa oss efter ledningen på skolans direktiv.

Enligt beprövad erfarenhet och forskning som genomförts av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i boken Olika är normen så har det påvisats modeller med två lärare i klassrummet som en stor framgångsfaktor. Detta är något som vi i arbetslaget tidigare har erfarenheter av och sett stor framgång av.

 

 

 

 

Det beslutades att det skulle vara jag som var den som skulle fungera som en resurs i arbetslaget. Jag undervisade i två av våra tre femmor i svenska och i so-ämnena. Till en början tyckte jag inte alls om idén att släppa kontrollen över min mentorsklass i ämnet svenska, som ju faktiskt är det största ämnet. Ja, detta behövde jag processa med mitt arbetslag vid mer än ett tillfälle. Å ena sidan krävdes en stor omorganisering i mina tankar, från att kunna kombinera mina två ämnen och att kunna anpassa innehållet efter behov. Men å andra sidan samplanerar jag numera med mina kollegor i en större utsträckning. Så när jag vänder och vrider på alla mina perspektiv så leder mina resonemang fram till många fördelar för mig, mina kollegor och framför allt för mina elever.

Numera ser jag eleverna i flera olika situationer i olika ämnen. Jag ser fler utvecklingsmöjligheter men också fler styrkor hos eleverna. Då kan jag lättare planera för en tillgänglig lärmiljö. När jag ”resursar” i matematik fokuserar jag, efter konsulterande med min kollega, på de elever som ÄNNU inte förstått visst element som de arbetat med. Även de elever som känner att de ännu inte är säkra på om de behärskar momentet repeterar med mig, och därav är gruppen flexibel. Detta arbetssätt öppnar upp för min kollega att kunna utmana de elever som redan behärskar momentet och ger möjlighet till repetition för de elever som behöver mer träning.

Vi går igenom momentet igen, fast i ett lugnare tempo. Till sin hjälp använder de varje gång små whiteboard-tavlor, vilka eleverna upplever hjälper dem i sitt tänkande. När vi arbetade med längd, fick eleverna klippa ut trådlängder i mm, cm, dm och m för att se samband mellan de olika längderna. När vi arbetade med volym fick eleverna ösa karamellfärgat vatten för att se samband mellan ml, cl, dl och liter. Vi gör matematiken mer praktisk, då de ibland upplever matematiken som alltför abstrakt.

I engelska har jag, när jag är resurs, oftast den stora gruppen medan min kollega ges möjlighet att kunna lyssna på och tala med elever som annars kanske inte kunnat/vågat/velat ta talutrymme på engelska i en liten grupp. Under dessa lektioner talar jag bara engelska och jag uppmuntrar eleverna att VÅGA vara engelsktalande.

Genom att vara resurs i andra ämnen utvecklar jag min kompetens även i dessa ämnen, vilka jag är behörig i, men som jag inte har undervisat i och det krävs stor flexibilitet av mig. Vi utmanar och utmanas i vårt lärande. TILLSAMMANS är sker ett ständigt lärande. Eleverna som jag repeterar med uttrycker ofta att de inte kan. De kan uttrycka att ”Jag kan inte matematik”. Jag resonerar att vi alla kan, men kanske inte lärt oss ännu. Vi lär oss alla på olika sätt. I min undervisning är min utmaning att hitta hur varje elev lär sig. Men det krävs vilja och engagemang hos eleverna som skulle kunna liknas vid den här trappan:

 

 

 

 

Med repetition av kunskaper och förmågor skapas ”motorvägar i hjärnan” som min kollega har uttryckt det till våra elever. För varje gång eleverna får möjlighet att repetera så bygger de en allt större och snabbare väg i hjärnan och kan lättare ta fler steg i trappan. Vill du veta mer om vägbyggande i hjärnan med synapser kan du läsa Veronica Ranebjers blogg: https://1larare.svedala.se/tabelltraning-pa-olika-satt/

 

 

Att diskutera:

  • Vilka framgångar har ni sett av att vara två lärare under samma lektion?
  • Hur möjliggör ni i ert arbetslag för att kunna vara två lärare i klassrummet?

 

Länkar

https://skolvarlden.se/artiklar/nytt-tvalararsystem-hojer-arbetsmiljon

https://lararnastidning.se/skolan-som-jobbar-i-par/

 

 

 

 

Framgångsrika möten mellan elever i olika åldrar

Vilka fantastiska ungdomar jag möter på fredagsmorgon under elevens val! Eleverna går i åk 8-9 på Naverlönnskolan. De kommer glada och positiva, redo att ta sig an dagens uppgift som är att hjälpa yngre elever med sitt skolarbete. Dessa ungdomar är elever som brinner för sina ämnen och är kunniga i dessa. På vår skola kallas dessa elever för ämnesambassadörer.

En ämnesambassadör är en elev som har goda kunskaper i ämnen och som vill fördjupa sig i ett eller flera ämnen. Att kunna själv är en sak men att kunna förklara så att andra förstår krävs en helt annan förståelse och det krävs även att man kan formulera om sig så att mottagaren förstår. Här måste de äldre eleverna tänka igenom helheten kring området de förklarar och de yngre eleverna ställer frågor som gör kunskapen ställs på sin spets. Genom att förklara och förtydliga saker för andra ökar man också sin egen förståelse av innehållet, utvecklar nya perspektiv och får en bättre kognitiv förståelse. De har även ett stort hjärta och en stor portion tålamod. Fortsätt läsa Framgångsrika möten mellan elever i olika åldrar

Passa in!?

“Vi ska ta över, vi ska ta över världen, och vi ska aldrig skada varandra mer, vi ska slåss mot Goliat!“sjunger ensemblen i slutet av vår nya skapande skola-föreställning “Passa in!?” Vad symboliserar Goliat? Vad är det de ska kämpa emot?

Vi rullar tillbaka från början och får möta ett gäng elever som går på en helt vanlig skola i en helt vanlig svensk småstad med helt vanliga tankar om livet men som SKRIKER efter att få bli sedda, hörda, älskade, kramade och bemötta med respekt! Föreställningen handlar liksom vår föregående musikal “13” om tiden i livet i gränslandet mellan att vara barn och ungdom på väg mot vuxenlivet och alla de funderingar som kan finnas i  ett tonårshuvud: Hur ska man “Passa in!?

Fortsätt läsa Passa in!?

Checklistan – Kan det vara en väg mot större ansvar hos eleverna?

Det är många gånger jag ställt mig frågan vad som ska till för att mina elever ska ta mer ansvar. I samband med ett filmprojekt där eleverna i grupper skulle filmatisera en del av en bok vi läste togs förmågan att ta ansvar till helt nya nivåer. I andra fall har det blivit platt fall. När jag och några kollegor planerade upp för lovskolan under föregående termin upplevde vi att det var många faktorer som gjorde att eleverna inte fick sitt arbete gjort och därav inte hade förutsättningarna för att kunna ta sitt ansvar. En del i detta var att eleverna hade svårt att själva strukturera sin tid utifrån det arbete som skulle göras. Genom att skapa en checklista för respektive pass under lovskolan tog vi som pedagoger kontroll över innehållet och kunde begränsa stoffet så att uppgifterna kunde genomföras inom de tidsramar som fanns tillgänglig. Utöver detta gav checklistan en viss känsla av lycka då eleverna med sin ”tick box” rent konkret kunde se hur uppgifterna sakta men säkert betades av. Om det funkar på lovskolan, hur skulle det då funka i den ordinarie undervisningen? Det är just detta denna blogg ska handla om… Fortsätt läsa Checklistan – Kan det vara en väg mot större ansvar hos eleverna?

Att planera en undersökning

Det blev inte som jag tänkt mig när jag läste igenom laborationsplaneringarna eleverna lämnade in. Bara att inse att bristen låg hos mig och förbättra. Visst har vi laborerat sedan i fyran, planerat undersökningar och dokumenterat vårt resultat, men nu när vi i sexan har tillgång till labbsal hade jag tydligen förväntat mig att de skulle snäppa upp sin dokumentation en nivå automatiskt. Så blev det såklart inte.

Fortsätt läsa Att planera en undersökning