Etikettarkiv: Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande

Elevinflytande och delaktighet i klassrummet

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket sätt vi talar om skolan och skolans värdegrund.  Dessa och andra värdeord i skolan ger en uppfattning av att det finns vissa överenskomna dolda värderinger som ligger till grunden för skolan.

Vad händer i lärandet och vad är det som är viktigt för elevernas lärande?  Lärandet är naturligt, det är något vi alla är med om även i vuxen ålder.

Jag har valt att fokusera på tre olika områden i mitt inlägg.  Tre områden som alla kan kopplas till elevinflytande och delaktighet: tillit, klimat och återkoppling.

Fortsätt läsa Elevinflytande och delaktighet i klassrummet

Varför gör vi så här? Att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen

I skolan erbjuder vi eleverna många olika sätt att arbeta men hur ofta förklarar vi för dem varför vi väljer ett visst arbetssätt eller en viss metod? Att få eleverna att förstå orsaker till hur vi lärare organiserar undervisningen är ett sätt att nå framgång i undervisningen och det görs bäst genom att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen.  

Fortsätt läsa Varför gör vi så här? Att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen