Tabellträning på olika sätt

Om jag väcker dig mitt i natten ska du kunna svara på 7×9!

Många med mig har nog fått det inpräntat att så väl ska man kunna sina multiplikationstabeller, till och med i sömnen. Och det finns vissa fördelar med att kunna sina tabeller mycket bra precis som  Guri A. Nortvedt vid Oslo universitet påvisar i sin artikel ”Understanding and solving multistep arithmetic word problems”.  I sin artikel beskriver hon att det finns tre faktorer som påverkar svårigheter med samspelet mellan läsandet, räknefärdigheten och arbetet med problem. En av dem var att eleverna inte mindes nödvändig sifferfakta, så som multiplikationstabeller. Därför är det viktigt att vi ger tillfällen för att träna multiplikationstabellerna effektivt så att eleverna kan utveckla sina förmågor avseende taluppfattning, att koppla dessa numeriska färdigheter till sina egna strategier.

Följder med att inte kunna multiplikations-tabellerna är att energin läggs på att utföra enkla uträkningar istället för att lägga sin energi på resonemanget fram till lösningen. Om tabellerna är befästa kan eleverna gå mer på djupet och få bättre kunskaper.

Matematikinlärning kräver tålamod, uthållighet och hårt arbete, det är en ansträngning att lära.  Det måste vi göra våra elever införstådda med. Därför är det viktigt att återkoppla när eleven har ansträngt sig och be eleven reflektera över vad som gjorde att det gick bra vid just detta tillfälle, precis som Nottingham förespråkar. Det finns inga fusk till kunskap, det är hårt arbete som krävs.

Hur kan man då göra för att få eleverna att anstränga sig att lära sig multiplikationstabellerna? Vad är nyckeln till framgångsrik tabellträning?

”Repetitio est mater studiorum”= repetition är kunskapens moder

Så enkelt är det men det måste göras systematiskt!

Regelbunden repetition bekämpar glömska och målet med repetition är att spara tid! Det tror jag alla elever köper och är villiga att anstränga sig för. Dessutom om man repeterar med olika intervaller, så stärks kopplingarna i hjärnan och minnet blir mer lättåtkomligt. När man repeterar, bygger man starka nätverk i hjärnan, tillslut blir nervbanorna som motorvägar, enligt hjärnforskaren Stina Söderqvist. När det går automatiskt får arbetsminnet plats för annat och kunskapen kommer in i långtidsminnet. För att information ska kunna stanna i långtidsminnet är det viktigt att repetera.

Det mest effektiva sättet att repetera är repetition vid flera tillfällen, efter tio minuter, ett dygn, en vecka, en månad och sex månader. Man bör återkomma till tabellerna med jämna mellan rum för att friska upp minnet.

För att göra inlärningen av tabellerna mer attraktiv så brukar jag försöka variera mig på olika sätt och att vi på så sätt kan repetera men ändå har tabellträning i fokus. Här är några olika tillvägagångsätt som jag använder.

Eleverna spelar olika spel på sina Chromebooks. De mest populära är:

Vissa av spelen kan eleverna tävla emot varandra och det sporrar vissa.

  • Startar varje lektion med ett litet multiplikationstest på tid för att undvika att man räknar upprepad addition. De får sedan titta på vilka multiplikationer de behöver träna mer på tills dagen efter. De skriver ner dem på en lapp där faktorerna står på ena sidan och produkten på andra.
  • Sjunger med tillsammans med Gåspennan

Här finns flera tabeller, tänk bara på att de inte alltid använder korrekta begrepp i texterna. Eleverna kan lyssna efter fel som uppstått i terminologin.

  • Lägger olika tabeller med hjälp av papperstallrikar. På ena sidan står produkten och på andra sidan står faktorerna. De kan göra det själv och ta tiden på sig själv för att försöka slå sitt eget rekord.
  • Vi hoppar tabellerna i takt genom att säga produkterna.Eleverna får skatta sig själv hur väl de kan tabellerna och skriver in sig på en skala 1-5. Därefter så bildas grupper och de har en liten turnering i multiplikation där alla tävlar mot alla i gruppen. Eleverna använder kort där faktorerna står på ena sidan och produkten på andra. Man tävlar en mot en och en tredje person läser upp vad som står på kortet.
  • Eleverna står i två ringar men med ansiktet emot varandra. Paren som bildas turas om att säga produkterna. När jag stoppar roterar ytterringen ett steg och nu har det bildats nya par. Jag säger en tabell och paren turas om att säga produkten.

Det är viktigt att eleverna blir medvetna om att multiplikationstabellerna följer den kommutativa lagen, dvs att faktorerna kan kastas om utan att resultatet förändras, 6×7 och 7×6 ger samma svar. Det gör det lättare i inlärningen då det blir färre att träna på och man kan påvisa samband.

För att få eleverna att anstränga sig måste man också förklara för dem vinsterna med det hårda arbetet och att repetition är en framgångsfaktor för att komma ihåg.  ”Skapa en motorväg i nervbanorna” som Stina Söderberg säger.

Att diskutera:

  • Hur gör du för att skapa tillfällen för repetition?
  • Vad anser du är framgångsfaktorer för att lära sig tabellerna?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *