Synligt lärande – om undervisning på vetenskaplig grund

Inlägg kategoriserade som “Synligt lärande”

Bloggar om:

  • Bedömning för lärande/formativ bedömning: tydliggöra mål och kriterier för framgång, synliggöra lärande i undervisningen, återkoppling som leder till lärande, aktivera eleverna som lärresurser för varandra, aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
  • Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen
  • Digitalt lärande

Motivation och ansträngning del 2

I mitt förra inlägg skrev jag om en klick elever som saknade motivation till skolarbetet som valde att stöka och ...

Alla goda ting är tre. Studierons tre förutsättningar!

Didaktik – Ledarskap – Relationer ⇒ Studiero På agendan för vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA, står Studiero som ett prioriterat mål ...

Deckare med klass!

Vera tar upp nycklarna ur fickan och låser ytterdörren. Nu ska hon äntligen få semester och komma ifrån kalla, vintriga ...

Katt, katter eller gulliga katter? – Informationssökning på internet

När jag ställde frågan “Hur söker man information om något?” till mina elever i årskurs 5, var det självklara svaret ...

Läxförhör istället för prov

För mig är det viktigt att mina bedömningar är rättvisande och  likvärdiga. Informationen från dem använder jag när jag planerar ...

Välkomna till mitt utvecklingssamtal

På Baraskolan har vi nyss avslutat en intensiv period med utvecklingssamtal. Alla utvecklingssamtal på skolan utgår från en gemensam mall ...

Varför digitala verktyg?

Idag är digitala verktyg en självklar del av skolan, eller? Det finns fortfarande en del skepticism till att det ska ...

Kunskap är att veta, kunna och förstå

För att nå kunskapskraven för betyget E i till exempel ämnet fysik, måste man som elev veta vad olika begrepp ...

Utveckla tilltro och nyfikenhet – En förutsättning för de långsiktiga målen

I det här blogginlägget kommer du att få läsa om hur jag under en matematiklektion i årskurs 2, arbetar i ...

Vikten av en fungerande lärplattform för elever

Gymnasiet ska förbereda oss för högskola/universitet och de använder till viss mån Canvas. Det ger oss en bättre grund att förstå ...

Koll på Alla elever

I början av terminen fick vi uppgift av skolledning att sätta upp personliga åtagande. Det är tre enkla frågor som ...

Du vill att vi ska lyckas!

“Du VILL att vi ska lyckas”. Den kommentaren fick jag av en av mina elever i årskurs fem. Först reflekterade ...

Den fantastiska fusklappen!

Som undervisande lärare i NO behandlar jag och eleverna varje termin flera olika ämnesområden som innehåller mycket fakta, samt olika ...

Vi knyter ihop säcken

Att skapa lärandesammanhang där eleverna kan dra nytta av sina tidigare kunskaper in i ett nytt arbetsområde anser jag vara ...

Bedömning, ett komplext uppdrag

I vårt utvecklingsarbete på Aggarpsskolan arbetar vi just nu med att utveckla differentierad undervisning. Som jag skrev i min förra ...

Att väcka nyfikenhet och engagemang

I första kapitlet i läroplanen står det “ varje elev i skolan ska få utvecklas, känna växandets glädje och få ...

Uppbyggnad pågår!

I våras lämnade jag min sexa och vid läsårsstarten var det dags för  en ny 4:a!  Det är ju alltid ...

Problemlösning som engagerar

Tidigare under hösten skrev jag en krönika i tidningen Ämnesläraren M (Matematik - NO - Teknik) som Lärarförbundet ger ut ...

Sugrör och tiotalsövergångar

För några år sedan skrev jag ett blogginlägg om långsiktiga mål och uthållighet. I det beskrev jag mitt arbete med ...

Visuellt buller undanbedes och fria siktlinjer eftersträvas!

Efter att ha varit med på SPSM:s utbildning om tillgänglig lärmiljö, varit på föreläsning med Malin Valsö och läst vidare ...

Arbeta med massmedia med hjälp av Reporterskolan

Detta läsår undervisar jag två klasser i årskurs 5 i svenska och So. När man har fördelen att undervisa i ...

Kollegialt arbete – en framgång

Det är sen eftermiddag och jag sitter i arbetsrummet och planerar för nästa tema i NO. Jag är lite osäker ...

Långsiktig planering och några tankar om nuet!

Den här terminen har jag arbetat på ett för mig ovant sätt. Jag har varit till stor del ämneslärare och ...

Cirkelmodellen, stödmallar och checklistor

Efter jul påbörjade jag ett arbetsområde kring sagor i min årskurs 4. Varje gång jag planerar ett arbetsområde kring skrivande ...

Högläsning för läslust och ny kunskap

Detta läsår undervisar jag årskurs 4 i svenska och So. Eftersom jag märkte hur tiden för högläsning minskade successivt förra ...

Med backspegel som verktyg mot framtiden

När vi pratar om ekorrhjulet tänker vi förmodligen främst på hur vuxenlivet kan se ut när man ska hinna med ...

Att förbereda eleverna för undervisningen fördjupar inlärningen.

Att låta eleverna förbereda sig för kommande undervisning hemma som pre-homework eller på lektionstid i skolan ger flera fördelar.  Lågpresterande ...

Why history? del 2

Varför ska vi läsa historia? Varför ska vi läsa om minoriteter? Varför ska vi läsa om demokratins historia? EU? En ...

Lärpar och sekvensbilder som stöd för berättande text i åk 1

I läroplanens del 1, Skolans värdegrund och uppdrag kan man läsa följande: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom ...

Varierad undervisning med EPA

Varierad undervisning med aktiva elever i årskurs 1 med KL-strukturen EPA Ny läsläxa Under veckan som gått har vi startat ...

Ämnesövergripande temaarbete – lätt som en plätt!

I det här fallet får jag byta ut ”plätt” mot ”paella”. Mums! Tyvärr kan jag inte ta åt mig äran ...

Att föra en diskussion framåt

Att diskutera med andra är något eleverna ofta gör på sin fritid och i skolan . Att diskutera med varandra ...

Ord och uttryck bär oss genom livet

Jag är lärare i svenska. Jag älskar svenska språket och har sedan länge förstått hur viktigt det är att både ...

Engineering med vattenhjul

Blev försöket med tydlig struktur istället en avprickningslista och vad hände med reflektionen? Försökte använda strukturen från teknikområdet High Flyers ...

WHY?

Varför ska vi läsa historia? Varför ska vi läsa om minoriteter? Varför ska vi läsa om demokratins historia? EU? En ...

Tillsammans är vi starka

samsyn och lektionsstruktur, utveckla elevers ansvarstagande del II "Efter höstlovet kör vi" Studieron och elevernas ansvarstagande behövde stärkas. Vi, arbetslag 7-8 ...

Framgångsrika möten mellan elever i olika åldrar

Vilka fantastiska ungdomar jag möter på fredagsmorgon under elevens val! Eleverna går i åk 8-9 på Naverlönnskolan. De kommer glada ...

Kamratrespons – Austin´s butterfly

Vi är många som använder oss av kamratrespons i våra klasser på olika sätt. Ibland kanske mer strukturerat med förutbestämda ...

Slutet är nära – dags att blicka bakåt

Ett par veckor kvar till jullovet och man kan se slutet av terminen som ett litet gnistrande tomtebloss långt bort ...

Lagom är inte bäst!

Vid höstterminstarten i år genomförde Svedala kommun en omorganisation av skolverksamheten eftersom den nya Aggarpsskolan (åk 4-9) togs i bruk ...

Innebär prov alltid att eleverna måste läsa på hemma?

Det här blogginlägget handlar om hur man kan sköta provförberedelser i skolan istället för hemma. Upplägget utgår från NO men ...

Reflektion på olika plan

Ibland är man mindre nöjd med sin undervisning och det kan bero på olika saker. Arbetet i klassen är min ...

Dagens ord

Att undervisa i stavning är kanske egentligen bara att bedriva en god undervisning i svenska. Ingredienserna och förutsättningarna finns där ...

Hur lyckas man med läsning på mellanstadiet?

Ett samtal med författaren Sara Lövestam För två veckor sedan var jag, som vanligt, på bokmässan i Göteborg och i ...

När lärandet blir synligt – uppföljningsfrågor vid lektionsslut

Efter några år i yrket slogs jag av att eleverna genomförde sin lektion utan större eftertanke. När jag släppte klassen ...

Film som kunskapskälla

När jag gick i skolan var det en stor händelse när skolans enda TV var bokad och rullades in i ...

Mitt drömsamhälle

I uppstarten av terminen jobbade högstadieeleverna på Spångholmsskolan intensivt med att sätta sig in i det kommande valet. Som en ...

Landet Matematica – en språkutvecklande häxkittel

Matte+svenska = sant Eftersom jag i själ, hjärta och enligt lärarlegitimationen är mest svensklärare, tänker jag alltid på hur jag ...

Vi skapar förförståelse för programmering i åk 3

Från och med 01-07-2018 börjar de reviderade delarna om ”Digital kompetens” i Lgr 11 gälla på skolor runt om i ...

Kamratrespons – att våga vara kritisk och att vilja tro det bästa

"Tack så jättemycket för hjälpen. Med er hjälp så har vi rättat alla stavfel och lagt in fler bilder, Vi ...

Kreativ teknik

 För 2 år sedan gick jag en fortbildningskurs i teknik, 7,5 hp och  där  fick jag lära och prova på ...

Multimodala texter om myter

Vi har i klassen arbetat med myter ett tag. Vi har läst, berättat och tittat på filmer. Allt för att ...

Aktivera eleverna som resurser för varandra

Under årskurs tre har vi haft en skrivuppgift som går ut på att skriva berättelser om olika hus. I en ...

Att göra det osynliga synligt

Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som individer, våra relationer till andra människor och hela samhället ...

Bedömning under en svensklektion

Dags för nulägesbedömning, halva terminen har gått och hur långt har eleverna nått? Vilka kunskapskrav har vi arbetat med och ...

Matematik och samhällskunskap – synergieffekter med effektiv ränta

På introduktionsprogrammens individuella alternativ har vi, i matematiken, arbetat ett tag med bråk och procent. Detta upplevs av många elever ...

Språket utvecklar matematiken

På våren i årskurs 3 är både lärare och elever väl medvetna om att de nationella proven börjar närma sig ...

Olika är normen! Att skapa en inkluderande lärmiljö.

Vårterminens första arbetsdag ägnade vi på Röda skolan åt ett av våra utvecklingsmål. Eleverna hade studiedag och vi kunde i ...

Att synliggöra vad som förväntas

Höga förväntningar är en av flera faktorer som spelar roll för elevers skolprestationer. För att kunna ha höga förväntningar på ...

Vinsterna med att rita en rolig seriefigur!

En stor del av min läs- och skrivinlärning grundar sig på ASL. Det är inte den enda metod jag använder, ...

Bildstöd får elever engagerade i ny text

Barbro Westlund skriver ”Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande” och det instämmer jag verkligen i ...

Att stämma upp i klassrummet

I början av förra terminen märkte jag av allt tydligare att en klass i engelska oftast stämdes upp av ett ...

Differentierad undervisning med ord och begrepp som utgångspunkt

 - istället för individanpassningar Grunden för att inkludering ska lyckas är att se svårigheter som uppstår i lärande som en ...

Bilder som förtydligar instruktioner

På Spångholmsskolan jobbar jag i en särskild undervisningsgrupp. Flera av mina elever har behov av att jag konkretiserar undervisningen mer ...

High Flyers Del 2 Kuverten

Alla känner vi nog ibland en frustration i slutet av ett arbetsområde över att vi inte riktigt nådde fram. Det ...

När allt faller på plats – NO ur ett holistiskt synsätt

För ett tag sedan hade jag medarbetarsamtal med min chef. Hon frågade då mig vad som ger mig energi i ...

Vetenskapen, religionen och existensen – ett seminarium.

I mitt sista inlägg för i år tänkte jag dela med mig av ett uppskattat moment i min religionsundervisning. När ...

Kamratrespons

Jag brukar introducera kamratrespons för mina elever redan i årskurs 1. Ska det fungera måste gruppen först vara trygg. För ...

I en allt mer digital värld… (KU-dag om digital metodik)

Hur mycket kan egentligen en dator användas till i skolsammanhang? Om man har deltagit på ett Teachmeet är svaret: nästintill ...

Ett sätt att utmana elever vid utvecklingssamtal

Jag har under mina år haft många utvecklingssamtal med elever. Några har blivit bra och utvecklat eleverna medan andra, som ...

Nordiska språk med ny inspiration

Jag har arbetat många år på mellanstadiet och arbetat med arbetsområdet ”Nordiska språk” med alla mina klasser. Varje gång känner ...

En lektionsserie i historia – att lära tillsammans

Det sociokulturella perspektivet på lärande menar att lärande utgår från sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. Utifrån denna grundtes ...

IT i utbildningen – även utanför klassrummet

Den 30 oktober 2017 hade vi på Naverlönnskolan i Svedala kompetensutveckling med temat ”Digital metodik”. Det låg i linje med ...

Utmaningar i det professionella kollegiala lärandet

På Marbäcksskolan driver vi just nu ett utvecklingsarbete inspirerat av Helen Timperleys tankar om hur fortbildning för lärare bäst bör ...

Konsten att studera detaljer

Att få sina elever att studera, rita eller beskriva olika saker de upplever så detaljerat som möjligt kan ibland vara ...

Lyckade grupparbeten

Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av  mindre bra grupparbeten som  ledde till mycket lite lärande. Det ...

Att starta upp med en klass del 2: ”Samtal blir dialog blir lärande”

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur elever behöver öva på samarbete och att detta inte är något vi ...

Alla ska lyckas… men hur?

Svedala kommun har som slogan för skolan som lyder “alla ska lyckas”. När man arbetar i en kommun med detta ...

Under ytan

I läroplanen står att vår undervisning ska syfta till att främja en hållbar utveckling. Under mina år som lärare har ...

Läsaktiviteter på olika sätt i åk 3

Självständig läsning Varje morgon smyger barnen in i klassrummet, hämtar sina lådböcker och har självständig läsning. Denna aktivitet har olika ...

Läslogg, studieteknik, SO och en novis

Under de senaste lektionerna så har vi lärt oss om SO. Det har varit roligt. Vi har använt oss av ...

Time Timern skapar trygghet och arbetsro

"Hur mycket tid är det kvar?" Den frågan får vi ofta. Det är alltid viktigt att hålla koll på sin ...

Demokrati på riktigt och svåra ämnen

- När demokratins värden krockar Vi närmar oss slutet på partidebatterna för årskurs 9 i kommunhuset. Debattfrågorna har läraren/jag valt ...

Ett utvecklingsarbete med delaktighet

När vi förra hösten skulle starta upp ett nytt utvecklingsarbete på Marbäcksskolan tog vi i utvecklingsgruppen fasta på vad Helen ...

Detta läsår ska mina elever lära sig att bli mer ”resilenta”.

Det finns ingen riktigt bra översättning för det engelska adjektivet ”resilient”. Alla möjliga varianter dyker upp ”elastisk, spänstig, motståndskraftig, ihärdig, ...

Utantillinlärning av innehåll för ökad språkinlärning

Augusti. Det är början av 90-talet och jag går på högstadiet i Tranås, i norra Småland. Längst fram i salen ...

Förhållningssätt för lärande istället för regler

Ett nytt läsår har precis börjat. Efter inspiration och idé från James Nottinghams bok "Utmanande undervisning i klassrummet" har vi  diskuterat ...

FN-projekt, ett språk- och kunskapsutvecklande arbete

Under de sista veckorna på terminen har jag arbetat med ett FN-projekt med mina klasser i geografi och svenska. Arbetet ...

Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar

Alla elever skall delta i undervisningen men målet måste vara att alla även skall vara delaktiga i den meningen att ...

Språkutvecklande matematik

På Marbäcksskolan arbetar vi just nu med ett utvecklingsarbete för att stärka elevernas språkliga kompetens i alla ämnen. Mina erfarenheter ...

Skriva faktatexter, steg för steg – och låta det ta tid!

Vårt sista stora arbetsområde i svenska i årskurs 4 är faktatexter. Vi har under läsåret arbetat mycket med att skriva ...

BFL i årskurs 1 – en bra idé?

För några år sedan var jag väldigt inspirerad av Dylan Wiliam och av BFL. Min professionella utveckling kretsade mycket kring ...

Ger elevledda utvecklingssamtal högre måluppfyllelse?

Vid två tillfällen per år bjuder skolan in föräldrar till trepartssamtal/ utvecklingssamtal, där elevernas individuella utveckling diskuteras. Samtalet ska informera ...

Ärtpåsar skapar studiero!

Att studiero är viktigt för inlärning och måluppfyllelse vet vi. Hur man skapar studiero är däremot inte alltid så lätt ...

Insändare; att låta elevernas egna tankar bli synliga!

”Farliga gäng! Jag tycker inte det ska finnas farliga gäng som inte riktigt mår bra. Jag tycker att man ska ...

Engagemang genom värdeskapande eller kreativitet

”Jag tycker att engagemanget blir bättre. Eftersom att om man vet att någon annan ska se det som man har ...

Lektionsobservationer – vägen mot kollegialt lärande del 2

Som jag skrev i mitt förra inlägg, Vägen mot kollegialt lärande, har vi på NFU, sedan 2014, arbetat mot målet ...

Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Vi har nyligen genomfört de nationella proven i matematik för åk 3. Utfallet och resultatet blev mycket bra. Vårt förhållningssätt ...

Begreppsträning

För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson ...

Med koll på lärandemål

Varje pedagog vet att undervisa är en sak. Att eleven efteråt kommer ihåg eller kan det stoff som undervisningen gav, ...

Sekvensbilder – informationsklyftor, stöttning och språklig förhandling

Språkutvecklande grupparbete som stöd för berättande och skrivande Jag vill skapa meningsfull interaktion mellan barnen och planera för att det språkliga ...

Vi repeterar likhetstecknets betydelse

Förra läsåret, när klassen var ettor, bloggade jag om när vi jobbade med likhetstecknets betydelse. Då jobbade vi med tecknets ...

Feedback genom att lyssna – kan det vara så enkelt?

Jag har under en period funderat på vilken feedback som leder till mest och bäst förändring av min undervisning. Jag ...

”Klassens bibliotek”, om textvärldar, motivation och fantasi!

På min skola deltar jag och mina kolleger för tillfället i Läslyftet. Vid förra arbetstillfället läste, diskuterade och planerade vi ...

Historia – Från vikingatiden till mig?

Denna termin har vi ett temaarbete i historia som sträcker sig från vikingatiden fram till medeltiden. Jag tänkte gå kort ...

Skrivprojekt med skrivglädje

Varje läsår arbetar vi med ett större skrivprojekt. Detta arbetar vi då med flera lektioner i veckan och det består ...

Faktatexter och vetenskapliga bilder

Vi har i samband med arbetet om olika årstider tittat på vad djur men framförallt fåglar gör på vintern med ...

Stöttning

Enligt Pauline Gibbons är stöttning den temporära framåtsyftande hjälp som stöttar eleven att utveckla kunskaper, förståelse och färdigheter som de ...

Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien

- viktigt på riktigt - engagerar-utvecklar entreprenöriella förmågor-djupare förståelse För att kriget ska ta slut måste alla länder samarbeta. Länderna ...

Klassrummet speglar min vision och min undervisning

Hur tänker du kring klassrummets utformning? Jag funderar mycket kring hur jag ska utforma klassrumsmiljön på bästa sätt. Jag prövar ...

Är det inte fusk?

Att lära är att utmana sig själv mot andras tankar och kunskaper. Ja, det låter klokt, men är det alltid ...

Öka och stärka elevernas uthållighet

I mitt förra blogginlägg skrev jag om fokus på lärandet. Nu har vi arbetat ett tag med förhållningssätten som jag ...

Utmana elever

Alla elever i skolan är inte alltid motiverade att lära eller så tycker de att något är för lätt eller ...

Ett litet BFL-experiment

Att användandet av BFL-strategierna ökar elevernas lärande verkar det inte råda något tvivel om. I varje fall om man ska ...

Kollegiala reflektioner om språklig sårbarhet

Inför läsåret  16/17 inledde vi Naverlönnskolans förstelärare ett samarbete med Sätoftaskolan i Höörs kommun. I augusti besökte skolans lärare oss, ...

Stadsmani-entreprenör på riktigt

Entreprenöriellt lärande handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker genom att pröva egna idéer och ...

Långsiktiga mål och uthållighet – åttionde dagen

När vi planerade innehållet för terminens matematikundervisning, bestämde jag mig för att långsiktigt, uthålligt och på olika sätt fokusera på ...

Jag kan inte! Jag fattar inte! Det är inte lönt!

Jag läste precis Stina Landéns blogginlägg ”Mental träning – en viktig del av lärprocessen” om hur vissa ord i sig ...

Ett åldersblandat tema i Teknik

I början på terminen hade vi en workshop i teknik med Maria Sandström från Malmö Högskola. Uppmuntrade av denna började ...

Fokus på lärandet

Jag har under en period försökt få mina elever att se sitt eget lärande. Jag vill gärna öka medvetenheten hos ...

Ordklotet – en drivkraft för eleverna att utveckla sitt skrivande

Ordklotet är en plattform där elever kan publicera sina texter. Projektet började för några år sedan då jag och några ...

Bokcirkel med engagerade boksamtal

Under hösten har jag och mina elever i årskurs 4 arbetat regelbundet med läsförståelse. Vi har då provat och använt ...

Från bedömningsmatris till lärandematris – igen

Under terminens första KU-dagar hade vi på Naverlönnskolan besök av lärare och rektor från Sätoftaskolan i Höör. De har arbetat ...

Meningsfulla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal, ett måste eller ett redskap för att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande? Ett utvecklingssamtal ska vara ...

Läsa faktatexter

När ska vi jobba med faktatexter igen? Jag hinner inte komma fram till skolan och säga god morgon innan jag ...

Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

NOVEMBER. Ända sedan barnsben har jag varit en själ som behövt fysisk stimulans. En sport har avlöst en annan för ...

DEMOKRATI i skolan och för framtiden – viktigt på riktigt

Vi lever i en tid där demokratiska värden utmanas och där det blir viktigt att på många nivåer arbeta med ...

Regelbundet och varierande arbete med läsförståelse

Efter att ha varit med i en fortbildning kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse har jag varit mycket intresserad ...

Våga ha det obekvämt!

Visst är det mysigt när allt flyter på i lite lagom takt, man kan ta det lite lugnt och njuta ...

Konkretisera din bedömning

I den ständiga jakten på att försöka få eleverna att förstå kunskapskraven och dess progression har jag gjort många försök ...

Dramaturgi i undervisningen – Hur ska det gå?

Hos mina elever finns det en otrolig lust att skapa berättelser. Utifrån fantasi, verklighet och fakta bubblar de av ord ...

Med begrepp i matematiken

För några år sedan läste jag Andreas Ekblads blogginlägg på Kvutis, där han beskrev sitt arbete kring förmågorna i matematik. Jag ...

Varierad undervisning

I treorna arbetar jag och min kollega Jörgen just nu med skriftliga räknemetoder. Det finns en del olika metoder, exempelvis ...

Storyline- ämnesövergripande och engagerande

Jag har alltid varit glad för att arbeta ämnesövergripande. Eleverna ser en helhet och inte en massa lösryckta delar. Det ...

Tydlig planering

Att ha en färdig planering att luta sig mot när lektionerna ska förberedas är fantastiskt skönt. Att redan i förväg ...

Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå!

Så här i början av läsåret funderar säker de flesta av oss lärare hur vi ska få fler elever att ...

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över ...

Låt eleverna arbeta med forskare – två tips!

Skolans arbete ska ha forskningsgrund och vila på beprövad erfarenhet, det vet vi. Har vi reella mottagare till elevernas uppgifter ...

Vår paprika blev röd!

Förra året när klassen fortfarande var en etta arbeta vi med växters livscykler. Vi läste, planterade och experimenterade. Några elever ...

Matematik med IKT

Jag har tidigare skrivit en del om matematik och IKT, men nu när det har gått ett drygt halvår sen ...

Att skapa inre bilder

Att få eleverna att använda inre bilder både när de läser och skriver är ett sätt att utveckla deras läs- ...

Att arbeta med fusklappar

För ett tag sedan kom jag på en elev med att fuska på ett prov. Hen satt och smusslade med ...

Det papperslösa klassrummet – del två

Mitt förra blogginlägg handlade om arbetet med det papperslösa klassrummet som jag och min kollega bedriver, där vi utgår från ...

Grej of the day – Vad hände sen?

Grej Of The Day; ett begrepp som de flesta i skolvärlden, både lärare och elever, har stött på de senaste ...

Feedback för lärande?

På min skola har vi under en längre tid bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus på BFL, Bedömning För Lärande. Kollegiet ...

Var är vi? Rita karta på NO-lektionerna

I skolan lägger vi mycket tid på att förklara för eleverna vart vi skall. Vi berättar vilket innehåll vi skall ...

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm. Boken är en handfast och konkret handledning ...

Tydliga och konkreta lektionsmål

I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de ...

Uppföljning av matteläxan

Viagra gjorde det! Penicillinet gjorde det! Tabletter mot åksjuka gjorde det! Och så även min uppföljning av matteläxan! Vissa kallar ...

Flexibel undervisning utifrån elevernas behov

När vi startar upp ett nytt arbetsområde behöver vi en noggrann planering. Men kan det bli för mycket planering? Om ...

Bokstavsskogen – ett kreativt sätt att arbeta med bokstavsinlärning

Skolverkets rekommendationer är att läs- och skrivinlärningen ska varieras med många olika metoder för vi lär på olika sätt. John ...

Kollegialt Lärande

- Betyg och Bedömning Hur lär lärare av och med varandra? Hur delger lärare varandra bedömningsmetoder för lärande? Hur utvecklar ...

Framtidens lärare

Ibland måste man stanna upp i steget, se på sig själv och sin undervisning för att ta ut riktningen framåt ...

Kamratbedömning: för- och nackdelar

Vi har studiedag den 18 mars och merparten av dagen ska ägnas åt betyg och bedömning – igen. Kan det ...

Klassens hemsida – nya möjligheter till kommunikation!

När vi i höstas fick tillgång till en halvklassuppsättning Chrome Books började jag så smått tänka på att skapa en ...

Ett ämnes berättigande

Vad är anledningen till att vi har de skolämnen som vi har? Och vilket berättigande har ett skolämne? Vi pedagoger ...

Låt förtesten guida dig…

Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under ...

Goda effekter av planerad och “oplanerad undervisning”

I det här inlägget vill jag dela med mig av ett avsnitt i min undervisning kring kristendomen som mina elever ...

Religion, politik och nyttan av att använda sig av sin elevgrupp

När jag satte mig vid min dator för att skriva detta blogginlägg, så hade jag som vanligt en handfull mer ...

Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?

Strukturerad skrivning i årskurs 1 När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2)

- om betydelsen av att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 2 av 2) Läs också Född ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 1 av 2)

- om att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 1 av 2) Veckan efter terrordåden ...

My dream trip – en resa med lustfyllt lärande!

Ett par veckor efter påsklovet förra läsåret var det dags för mina nior i engelska göra ett sista projekt där ...

Systemisk funktionell grammatik

Genrepedagogikens tre ben Vår undervisning ska enligt skollagen grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Michael Hallidays systemisk funktionella grammatik ...

Dirigenten i klassrumssymfonin

En kväll, i det som nu är framtiden, satt jag med en kopp kaffe framför tvn. Just den här kvällen ...

Utvärdera elevernas kunskaper med hjälp av Google Formulär

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur jag arbetat med statistik och verktyget Google Formulär. Jag tänker fortsätta att ...

Vi vill absolut inte spela teater!

Om planeringar och elevinflytande Speciellt en sak framkom väldigt tydligt när jag och en av mina grupper planerade vårt kommande ...

Greja språket

Autentiska och aktuella texter som berör våra svenska som andraspråks-elever är sannerligen svåra att hitta. Jag menar engagerande texter man ...

Källkritik, en utmaning

I Lgr 11 och kursplanen i svenska kan du läsa att skolans undervisning bl a ska ta upp hur man ...

Tanketavla i matematik

Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik För att kontrollera att eleven har förstått ...

Begränsningar som hjälper elever att lyckas

Alla elever sitter koncentrerade framför sina datorer. En novell på två lektioner? På riktigt? Och det är just det det ...

Varför ska jag kunna det här?

"Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet." -Laurence Sterne - Varför ska jag kunna ...

Teknik – enkla maskiner och rörliga djurmodeller

Vi har nu startat upp vårt första tekniktema för årskurs 3. Det är inte helt lätt att reda ut hur mycket ...

BFL med digitala verktyg

I mitt förra inlägg skrev jag om att hitta ”nya” pedagogiska vägar nu när vi har tillgång till datorer varje ...

Snabbkoll i klassrummet

För några år sedan, i samband med att jag varit och lyssnat på Dylan Wiliam i Borås, började jag fundera ...

Preflight checklist – ökat kollaborativt lärande

Sedan en tid tillbaka har mina elever ingått ett “skriv-utbyte” tillsammans med en annan skolklass i Skåne. Ett utbyte som ...

Att läsa och förstå faktatexter

I skolan arbetar vi mycket med att utveckla våra elevers läsförståelse. Då arbetar vi oftast med skönlitterära texter, att läsa ...

Hinken

Vad är det som gör att elever blir engagerade på en lektion och innebär det automatiskt att de lär sig ...

Effektiva lärstrategier och Quizlet

Vad som är mer eller mindre effektiva lärstrategier har varit på tapeten den senaste tiden och en gammal strategigoding som ...

Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet

Vi inledde terminen med att få Chromebooks i betydligt större mängd än tidigare. Det har lett till att jag den ...

Bedömning för lärande

En del lärare säger att de gör en bedömning hela tiden när eleverna visar och gör saker.  Jag planerar  in ...

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande? Vad som fick mig att ...

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för ...

Läsförståelse i matematik

”Vi är alla svensklärare”, fick vi höra många gånger när Lgr11 implementerades. Fem år senare tror jag att vi alla ...

Datorerna har landat!

Så är vi då äntligen där! För en dryg månad sen landade 13 Chromebooks i klassrummet! Detta har gjort att ...

Den instruerande genren – Ett glas med vatten, tack

Den instruerande genren är en genre som eleverna möter nästan dagligen i form av instruktioner om vad de ska göra ...

Kan lärarledd undervisning skapa självständiga elever?

Jag har genom åren kämpat för att mina elever ska värdera och tolka sina källor kritisk, skriva sakligt, objektivt och ...

Metoden som gynnar långtidsminnen – Spaced Learning!

När vi lär oss något är biokemiska processer igång i våra hjärnor. Många faktorer kan påverka vad och hur vi ...

En liten Whiteboard till var och en är bra att ha

Elever uppskattar när undervisning och arbetsmaterial varieras. Talesättet säger ju att omväxling förnöjer. Pedagogiska verktyg och material kan innebära allt ...

Genrepedagogik och räknehändelser

Jag har med hjälp av mina kollegor under sista året arbetat med att utveckla arbetet med genrepedagogik. Detta har gett ...

En start utan sommarprat

Att starta efter en lång sommar utan att eleverna blir uppmanade att berätta om sitt sommarlov är inte det lättaste ...

Elevinflytande och delaktighet i klassrummet

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket ...

Allt är ”som vanligt”

När detta läsår inleddes och jag satt vid mitt skrivbord för att planera terminens undervisning så insåg jag ganska omgående ...

Språkutvecklande arbete i förskoleklass

Bornholmsmodellen Alla förskoleklasser i Svedala kommun arbetar med Bornholmsmodellen som är en strukturerad modell för hur vi kan arbeta med ...

Lämna klassrummet

Idag har jag varit med min son på skateboardskola i skateparken hemma i Stehag. Egentligen hade jag tänkt att jag också ...

Varför gör vi så här? Att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen

I skolan erbjuder vi eleverna många olika sätt att arbeta men hur ofta förklarar vi för dem varför vi väljer ...

The Big Challenge

I slutet av vårterminen deltog våra sjuor och åttor i den europeiska språktävlingen The Big Challenge. I år testade över ...

Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ...

Back to school i entreprenöriell anda

Ny termin och uppstartsdagar! I arbetslag 5 på Naverlönnsskolan ville vi kombinera en bra skolstart där vi lägger fokus på ...

Löjligt enkelt!

Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när ...

Samverkansinlärning (SI) Gymnasieelev till gymnasieelev på NFU

Denna vackra, varma junidag sitter jag i min ljuvliga trädgård och summerar dagen. Årskurs 3 har tagit studenten! Det är ...

Utvärdering, bedömning och lärande –  allt i ett!

Utvärdering av undervisningen om likhetstecknet Så här i slutet av årskurs ett ville jag ta reda på hur min undervisning ...

Kollegialt lärande på Klågerupskolan åk 1-3

Terminens sista blogginlägg blir ett försök att summera en del av vårt kollegiala lärande det här läsåret. Jag tänker då ...

Sokratiska samtal – utvecklar textsamtalet och elevernas tänkande

Jag inleder alla textsamtal med en löpeld i ringen för att alla elever direkt ska vara aktiva. Innan löpelden får ...

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp?

Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt. En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson ...

Stödstruktur och språkutveckling i kursen svenska 2.

I våras tog jag över en klass som var halvvägs igenom kursen svenska 2. Eleverna går andra året på gymnasiet ...

Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik

Jag är ny på jobbet, både i Svedala kommun och som förstelärare. Jag har tidigare tittat på denna förstelärarblogg när jag ...

Grodyngel och språkutveckling

Många av mina elever som jag haft under åren som lärare har under månaderna april, maj varit med om en ...

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur ...

Kooperativt lärande-struktur för lärprocesser

Vi är nog alla överens att vi vill öka interaktionen mellan eleverna så att de får öva språket, tilltro till ...

Om att undervisa för framtiden – digital metodik och dess möjligheter

Den digitala tekniken i skolan innebär att lärare får möjlighet att använda fler pedagogiska redskap och att elever ges möjlighet ...

VÖL-schema som stöd för att synliggöra lärandet

I Svedala kommuns skolor pågår utveckling av arbetet med att synliggöra elevernas lärande. Det finns många olika metoder för detta ...

Skriftlig produktion i pipeline

Hur kan vi i ämnet engelska jobba med att utveckla förmågan i skriftlig produktion och samtidigt få in grammatikundervisning i ...

Arbeta med lässtrategier och äldre elever

Som flertalet andra lärare har jag uppmärksammat och gillat arbetssättet som Martin Widmark arbetat fram i En läsande klass. Materialet ...

Om talutrymme och att ge barnen interaktionsmodeller

Ett dialogiskt och flerstämmigt klassrum eller läraren tillbaka till katedern? Det ena behöver kanske inte utesluta det andra, men vi ...

Att hålla en IUP levande…

Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i ...

Att arbeta med faktatexter

När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och ...

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter

Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de ...

Forskarskola för lärare. Vad innebär det?

Sedan januari delar jag min lärartjänst med att forska på halvtid. Jag har fått en chans att se på undervisning ...
/ / NO, Synligt lärande

Presentera, leda, samtala

Det muntliga nationella provet i svenska för åk 9, TALA, har ett upplägg som jag har gjort som en återkommande del ...

-Välkommen hit, herr Strindberg!

Svensklärarens uppdrag - att intressera ett tjugotal sextonåringar för: Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga ...

Dans på svenskan

Jag trodde det inte, men jodå! Både jag och årskurs sex-eleverna har denna säsong suttit bänkade framför TV-skärmen på fredagskvällarna ...

Att lära av varandra

Att skapa en digital produkt som på ett konkret och nära sätt ska användas av andra påverkar elevernas engagemang och insikt ...

Speed-dating som redovisningsform

Hur kan jag få eleverna att slappna av när det är dags för muntlig redovisning i engelska eller tyska? Hur ...

Att arbeta med hållbar utveckling

Läroplanen tar på ett flertal punkter upp vikten av att arbeta mot hållbar utveckling.  I både SO som NO finns ...

Vilka normer råder på mina matematiklektioner?

Under höstterminen ville vi på ett medvetet sätt arbeta för att etablera ett didaktiskt kontrakt på våra mattelektioner. Jag och ...

Fruktsallad som undervisningsmetod?

God undervisning för mig är när det är driv i lektionen. Det ska inte bara var jag som pratar. Det ...

Får man fuska?

Sedan en tid tillbaka har mina klasser tenderat att växa i elevantal och i och med det upplever jag att ...

Att tala inför andra – på riktigt

Att stå inför sin klass och hålla ett förberett tal kan kännas ovant och konstlat för många elever ”Ofta jag ...

Lärande diskussioner

Ibland måste man som lärare släppa sin lektionsplanering och hoppa på en diskussion när den uppstår spontant bland eleverna. Om diskussionsämnet går ...

Att skapa mottagare till elevernas arbete

Det finns många exempel på hur elevers skrivande får en skjuts av att det finns en verklig mottagare för deras ...

Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola

Oftast helt omedvetet och utan tanke på att de samtidigt lär sig engelska lyssnar dagens ungdomar ständigt på musik och ...

Kamratbedömning – Hur 22 tanter blev bättre krönikörer

Efter förra BFL-kartläggningen visade det sig att en av de saker eleverna i vårt arbetslag upplevde att de fått arbeta ...

Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner

I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas. Jag ...

Synligt lärande “Prov” – Hur kan bedömning användas som ett verktyg för inlärning?

Jag har under en tid gått och tänkt att jag skulle vilja utrota begreppet prov ur svensk skola, i alla ...

En minut av mitt jullov

Vårterminen drar igång med en klassiker i verktygslådan, skrivuppgiften En minut av mitt jullov.  Den här varianten kom till för ...

Aktivera eleverna under högläsning

Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte ...

Ett litet tillägg om Kims prov

De positiva erfarenheterna från att återkoppla prov med metoden Kims prov och alla goda idéer från kollegor runt om i ...

Räkneberättelser i matematiksvenskan

För ett tag sedan skrev jag om att jag skulle få en ny undervisningsgrupp i ett nytt ämne som vi ...

Mjuka övergångar förbättrar undervisningen?

”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden. Han vet att han börjar tappa ...

Att börja med likhetstecknet

Att likhetstecknet och dess egentliga innebörd kan ställa till problem för våra elever är inget nytt. I nationella prov i ...

Utmaning: genomgångar som lyfter

I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag löste problemet med ineffektiva provgenomgångar med hjälp av "Kims prov". Just genomgångar ...

Tankar om beröm i skolan

Att som lärare själv vara elev i något sammanhang är mycket lärorikt. Det är jag, en gång i veckan, på ...

Att läsa tillsammans

En av mina undervisningsgrupper består av elever som är väldigt språksvaga. Vissa är dyslektiker, andra har inte bott i Sverige ...

Självbedömning del 2

I början av förra läsåret blev jag och en kollega nyfikna på självbedömning och på vilka effekter det kunde ge. Vi ...

När alla pratar och ingen lyssnar

I den läroplan vi har nu trycker man mycket på kommunikation Jag har skrivit om det tidigare i "vad säger ...

Att äga sitt lärande

I år jobbar jag inte mycket med åttor och nior, utan bekantar mig lite extra med sexor och sjuor. Alla ...

Kärnan – ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i ...

Att orka skriva

När jag skrev sist hade vi kommit två veckor in i vårt arbete att förändra normen i ett klassrum där ...

Kims matteprov – feedback på ett annorlunda sätt

Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Som lärare vill man gärna att det ...

Tankar om läxor

Precis som många andra i vårt samhälle funderar jag just nu mycket på läxans vara eller icke vara. Min utgångspunkt ...

När målen blir viktiga för eleverna

Under hösten har jag haft förmånen att få undervisa en klass på Barn och fritidprogrammet. Jag har dem i en ...

Utvärdering med eleverna

I mitt förra inlägg beskrev jag hur jag lagt upp matematikundervisningen den här terminen. Målet var att med relativt lite ...

Problemlösning i matematik blev BFL-smileysar!

Jag precis som många av oss i kommunen arbetar för tillfället med Matematiklyftet. För någon vecka sen diskuterade och läste vi ...

En timme – en uppgift

Två gånger i veckan har jag elevens val matematik. Det ena tillfället är helt vikt åt problemlösning. Gruppen består av ...

Det flerstämmiga klassrummet

Jag har läst mycket bra litteratur som hjälpt mig att utveckla min undervisning, en av dem är Olga Dysthe bok ...

Synliggöra lärandet i matematik

Detta året tänker jag fördjupa mitt arbete med synligt lärande i matematik med att ta avstamp i de fem nyckelstrategierna ...

En struktur för synligt lärande

Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig. Det ...

Nytt läsår, nya möjligheter!

Så har ett nytt läsår dragit igång, igen....... Ett nytt läsår innebär alltid nya möjligheter, möjligheter att förändra och förbättra ...

Att göra den enskilda läsningen gemensam

De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: ...

Vad säger man när man inte vet vad man ska säga?

Det senaste året har jag arbetat mycket med resonemang och diskussioner. När Lgr11 kom och jag första gången skulle göra ...

Modellandets inneboende kraft

I min undervisning utgår jag ofta från att visa hur eleverna kan ta sig an en uppgift genom att visa ...

Kooperativt lärande

När jag jobbar med problemlösning i matematik är det några saker som jag tycker är svårare än andra. Hur får ...

Förmågor i matematik

Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla ... vi lärare och eleverna ...

Att arbeta tematiskt eller i block är roligt, jobbigt, svårt och utmanande.

Ibland när jag sätter mig med läroplanen inför ett nytt arbetsområde blir jag helt överväldigad av allt som ska hinnas ...

Ett fall och en lösning

Att träna eleverna i att reflektera över sitt eget lärande har länge varit en viktig sak för mig. När de ...

Självbedömning

I Lgr 11 kan man läsa att ett av skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma ...

VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext

Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en ...

På Youtube, alltså existerar jag

För några veckor sedan läste jag en artikel i DN som handlade om Anna som drabbades av stress på grund ...

Upp med matrisen på väggen!

Jag har arbetat med matriser i olika former de senaste 5-6 åren. För mig är matrisen elevens väg fram till ...

Two Stars & a Wish!

Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov. En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser ...

Att se lärande

Tidigt i höstas läste jag Dylan Williams ”Att Följa Lärande”, en fantastisk bok, men också en bok som kräver eftertanke ...

Hur tänkte du när du satte ihop oss?

Vad är det som gör att jag att jag väljer att eleverna ska arbeta i par på en uppgift? Vi ...

Målet kom i skymundan

Att skapa mottagare för elevernas olika arbeten är något jag ständigt funderar över och försöker pröva ut olika metoder för ...

Didaktiskt kontrakt

Att vara elev kan säkert vara skrämmande, förvirrande och krävande, samtidigt som det kan vara roligt, utmanande och stimulerande. Detsamma gäller ...

Problemlösning i matematik

Människan är av naturen problemlösare. Därför borde problemlösning i matematik falla sig naturligt. Tyvärr är det inte alltid så enkelt ...

Blogg som pedagogiskt verktyg

Vad händer när man väljer att publicera skolarbete så att flera kan ta del av det? Sedan några veckor tillbaka ...

Kamratbedömning

Tangenter som smattrar mot skärmarna i klassrummet. Ett kompakt lugn råder. Eleverna som försvinner in i sina texter. Arbetsområdet ”På ...

Nyckelstrategiernas nyckelstrategi

Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp ...

Träning i lässtrategier på gång!

Efter att ha tagit del av reslutatet av PISA kring svenska elevers allt sämre läsförståelse har vi på Spången börjat diskutera vad ...

Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis

En sommar av reflektion kring BFL och läroplanen Efter att förra terminen ha sett Dylan Wiliams föreläsning på youtube och läst ...

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa

Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått Även om jag försöker hänga med och lära nytt ...
Share Button

Undervisning och lärande