Sugrör och tiotalsövergångar

För några år sedan skrev jag ett blogginlägg om långsiktiga mål och uthållighet. I det beskrev jag mitt arbete med att räkna skoldagarna från första skoldagen i åk 1, för att eleverna bland annat skulle få förståelse för antal, ordningstal, hundrarutan och positionssystemet.

Nu har vi snart gått 250 dagar i skolan och har tre hundrarutor under vår almanacka och vi fortsätter diskutera och laborera med våra sugrör. Jag ser och hör under elevernas arbete och diskussioner, att det nu ger resultat.

”Varje dag, från och med dag ett i åk 1, har vi räknat och markerat antal skoldagar på vår stora väggalmanacka. Vi säger också vilken dag i ordningen det är. På det här sättet tränar vi talraden 0-100 och omvandlar det till ordningstal. Under almanackan har vi en hundraruta, där barnen målar i dagarna allt eftersom. Med hjälp av den räknar vi från 0-100, letar mönster, hoppar skutt, pratar om jämna tal, udda tal mm.”

Vårt positionssystem med sugrör

Första skoldagen satte vi ett gult sugrör – ett ental, i den gula ”entalskoppen”. Diskussionen startade direkt. När ska vi sätta sugrör i de andra kopparna? Vad händer när vi gått tio dagar i skolan? Hundra dagar?

Här tränar vi varje dag positionssystemet och talens värde. ”Om det är den 241:a dagen idag, hur många ental har vi? Hur många tiotal? Hur många hundratal?  Vad är de fyra tiotalen värda? Vi räknar efter tillsammans.

En del dagar busar vi med barnen och sätter dagens ental fel, glömmer växla eller blandar ihop ämnesorden, men barnen är med och kan förklara och motivera vad vi gjorde tokigt och hur vi ska göra istället. Barnen tränar på att föra och följa matematiska resonemang.

Begreppet växla har barnen erövrat och använder nu när de själva ska förklara. Tiotals-och hundratalsövergångarna tränas i ett sammanhang på det här sättet.

Jag håller fortfarande i och fast vid den här aktiviteten varje morgonsamling och har gjort det till en daglig rutin. Det är lätt att saker man planerar faller bort efter hand och då är det bra att ha en fast struktur, som hjälper dig att fortsätta och vara uthållig. Barnen är motiverade och tycker det är kul. Alla är aktiva och får rika tillfällen att öva under lång tid.

Nu ser jag att det ger resultat och jag kan se och höra dem koppla samman det de gör på mattelektionerna, när vi nu jobbar med algoritmer och växling, med vårt arbete på morgonsamlingarna.

På det här sättet blir de inte osäkra på om det nu var en ”etta eller en tia”, de skulle sätta som minnessiffra. Vilket jag hört uttryckas andra årgångar vid övergångar.  För de flesta är det inte något mekaniskt de gör, utan de vet VAD det är de gör och varför.

Ettan, (alltså tiotalet) är ju ett tiotalssugrör, som vi får när vi växlat tio ental och 10:an är ju tio stycken entalssugrör. Vi gör alltid det här synligt för eleverna vid varje övergång. Jag ger mina tio ental till kollegan och jag får ett tiotal tillbaka, alternativt tio tiotal mot ett hundratal.

Jag har också kunnat ta fram våra sugrör vid genomgångarna, för att förklara och åskådliggöra vad som händer i algoritmen vid växling. Det har blivit ytterligare en uttrycksform för eleverna, vilken de är trygga med och kompletterar de som redan används i boken; pengar, tiobasmaterial och symboler. Vill någon använda sig av sugrören när de räknar, är det också ok. Redan nu på hösten i åk 2 har flera greppat addition och subtraktion i talområde 0-100 med tiotalsövergång och växling, mycket tack vare att de är säkra på positionssystemet och har en god taluppfattning, genom att de har lekt och laborerat dagligen med de olika talsorterna.

Eleverna visar att de har faktakunskaper om ental, tiotal och hundratal. De har förståelse för positionssystemet och växling. De har färdigheter i att lösa algoritmer och de är förtrogna med vad de gör. De har förmågan att resonera och förklara varför de gör på ett visst sätt.

Diskussion
  1. Har du något, litet men viktigt, som du tränar kontinuerligt med dina elever? Är det något du kan tillföra din morgon -eller avslutningssamling/rutin?
  2. Dela med er av konkreta tips, som stärker och utvecklar elevernas taluppfattning.

 

 

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Klågerupskolan | hanna.fredahlander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare 1-7 i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *