Studiero – Vad är alternativet liksom

Tycker du att du behöver gå ner i vikt kan du väl äta lite mindre? Men sluta röka då om du mår dåligt av det. Gå och lägg dig tidigare om du är så trött. Ta det lugnt. Stressa inte. Om det är stökigt i klassrummet får du väl säga till dem på skarpen. 

Jag har detta läsår ärvt en galet pratglad klass och med detta föräldrar som förväntar sig att deras barn ska ha studiero i skolan. Egentligen inga konstigheter eller hur? Klart det ska vara studiero i min klass. Men efter snart en termin kan jag ännu inte skryta om en fantastisk förändring trots att jag läst Skolforskningsinstitutets sammanställning om studiero i skolan och konstaterat att jag vet ju precis hur jag måste göra. Varför fungerar det ändå  inte?

Detta fungerar om jag har ihålligheten att genomföra mina lektioner på detta sätt.

Min klass ställer upp utanför klassrummet för att göra sig redo för lektion. Detta gör de eftersom många fortfarande är i rastmode och behöver tydligt påminnas om vad som gäller när de kommer in i klassrummet. Det ger även de fem/elva elever som alltid glömt att ta med rätt material en möjlighet att lösa detta innan vi går in. Tiden vi spenderar utanför klassrummet beror på hur stimmiga de är. Om de inte klarar av att gå in och sätta sig tysta går vi ut igen och gör om. 

Väl i klassrummet väntar jag tills alla har fokus på mig innan jag går igenom vad som kommer att hända under lektionen. Ingen får prata utan att jag ger dem ordet. När vi växlar från en aktivitet till en annan så är det viktigt att inte ha en paus som ger eleverna en möjlighet att bli ofokuserade. Att prata högt hela tiden när man t ex delar ut stenciler till dem fungerar perfekt. Jag tackar en kollega för det tipset. Mellan andra och tredje delen av lektionen bryter vi och eleverna får möjlighet att rasta av sig i några minuter på olika sätt. Jag släpper på mina regler en stund. Sedan kör vi sista delen av lektionen. 

Jaha… Hur lustfyllt låter detta? Och vad lär de sig kontra inte lär sig om jag alltid genomför mina lektioner på detta sätt?

Hur ett klassrumsklimat blir beror till stor del på hur du som lärare agerar i mötet med din klass. Ditt ledarskap i klassrummet gör stor skillnad. Skolforskningsinstitutets sammanställning pekar på sex olika områden som utmärker ledarskap i klassrummet som främjar studiero. 

  • Lär känna och skapa positiva relationer.
  • Stödja och möta beteenden.
  • Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevrnas behov.
  • Förebygga genom tydliga förväntningar.
  • Aktivera eleverna och gör dem delaktiga.
  • Utvärdera utifrån observationer.

Om jag bygger vidare på mitt klassrumsexempel ovan. Jag gillar min klass och mina elever. De har ett engagemang som ibland kan lyfta taket i klassrummet samtidigt som många i klassen har koncentrationssvårigheter, svårt att ta till sig av feedback kring sitt eget beteende och ger på ytan ett intryck av att vara ointresserade av sina studier. Jag har kloka och hjälpsamma föräldrar, år av erfarenhet kring liknande utmaningar, en arsenal av metoder och inte minst ett engagemang. Men vad hjälper det? Just nu…

För det är just nu som är så viktigt. Hur jag agerar just nu som kommer att ge gott resultat senare. Om jag inte prioriterar rätt får jag kanske skylla mig själv. För vad kommer att hända…

Om jag inte får dem att känna sig viktiga?
Om jag inte hjälper dem förstå sin roll i ett sammanhang?
Om jag inte förstår och försöker hitta individuella vägar fram för dem?
Om jag inte ställer krav på dem oavsett vem de är och vad de kan?
Om jag inte bryr mig om vad de tycker?
Om jag inte ständigt reflekterar kring det jag ser och upplever?

Jag tuffar på med min fina klass. Vad är alternativet liksom… 🙂

Att diskutera:

  • Hur gör du för att skapa studiero i ditt klassrum?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *