Stationsmatte – ett sätt att differentiera din undervisning

I flera år har jag haft ”stationsmatte” på fredagarna. Likt man i idrotten har stationsträning, med aktiviteter under en viss tid och sedan byter, arbetar vi så i matematik.

Ofta har det blivit på just fredagarna. Jag hade tidigare ingen samverkan den matematiklektionen och behövde en lektionsstruktur som passade för det, men också för att sammanfatta och befästa veckans arbete. Stationernas innehåll växlar alltså från gång till gång.

Hur går det till?

Eleverna sitter vid tre bord, med 6-8 elever på varje bord och vi har därför oftast tre stationer. Golvet kan vara en fjärde station om grupperna behöver vara mindre. Allt material sätts fram på borden och jag går igenom alla stationer när lektionen startar. Innehållet på stationerna är oftast känt, men det kan också vara ett tillfälle att föra in tex nytt material eller en ny strategi  för en liten grupp i taget. Jag använder mig nu av www.classroomscreen.com för att tydliggöra de olika stationerna och hur mycket tid man förväntas arbeta. Det brukar vara mellan 10-20 minuters arbete per station. När det är en minut kvar förbereder jag eleverna på övergång, att tiden snart är slut och att det är dags att avsluta . När klockan ringer är det signalen för att lyssna på instruktion. Materialet ställs i ordning på bordet och det är sedan dags att rotera. Det är rörigt i början och det pratas en del, innan eleverna blir trygga och vana vid arbetssättet, sen flyter det på smidigt. Alla ska sitta som de gör vid sitt ”hembord”, så det inte läggs onödigt fokus på eller oro över var man ska sitta. Ibland arbetar eleverna enskilt, ibland i par. Det beror på uppgifterna på stationen.

Exempel på stationer

Senast såg stationerna ut så här. På station 1 tränade vi additions-och subtraktionstabellerna. Eleverna tränade med känt material som winnetkakort, tärningsspel, snottror mm på olika nivåer. På station 2 repeterade vi massa och uppskattade, jämförde och mätte massa. Där fanns vikter och vågar och ett arbetsblad. Eleverna skulle röra sig runt i klassrummet och jämföra 1 kg, 1 hg och 1 g med faktiska föremål, därefter väga och jämföra resultat. En aktivitet som kan bli ganska rörig att genomföra i helklass, men som fungerar fint om det bara är en grupp. Jag har också möjlighet att stötta upp mer på en station. På station 3 tränade eleverna på algoritmer. Genom tärningsspel och whiteboardtavlorna, kunde de öva på olika nivåer och med olika omfång, det fanns också arbetsblad och arbetshäften med olika uppgifter.

Positiva faktorer med stationsmatte

Under de här lektionerna, sitter inga elever overksamma. Det är en otrolig aktivitet och arbetsglädje i klassrummet. Eleverna tar stort ansvar för sitt arbete, samarbetet och för materialet. Förflyttningen som sker 3-4 gånger under passet blir en naturlig paus och viktig omställning för hjärnan – ett brainbrake. När gruppen är på plats på nästa station, är de motiverade och pigga på nästa uppgift.

Vi arbetar med ljudvolymen, men jag är trygg med arbetsformen och vet att det bara är att hålla i och hålla ut. Par-och grupparbete, samt förflyttningar låter och det måste få låta lite.  Det visar på att det händer något i klassrummet också. Eleverna får dessutom ett stort talutrymme de här lektionerna och stöttar varandra i arbetet. Studiero är inte lika med ett tyst klassrum, utan ett klassrum där eleverna gör de uppgifter de förväntas göra och utveckling sker.

Det finns all möjlighet att anpassa undervisningen, en tillgänglig lärmiljö,  genom stationsarbete. En station kan ibland också vara att göra klart ett avsnitt man missat, en extra genomgång eller en utmaning inom ett annat område. Arbetssättet kan appliceras på de flesta ämnen. Uppgifterna på stationerna är differentierade och eleverna väljer nivå, omfång och utifrån intresse inom ramen för mål och syfte. Samma innehåll tränas genom olika valbara metoder och tempot eller hur mycket man “sätter in själv”, bestämmer eleven.

Att diskutera:
  1. Hur planerar du för att aktivera eleverna under en lektion?
  2. Hur tänker du kring differentierad undervisning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *