Starta upp ett arbetsområde så nyfikenheten väcks!

I slutet på terminen, när det sker så mycket aktiviteter utanför schemat, solen skiner och det är varmt i klassrummet, börjar min kreativitet avta men även elevernas motivation. Då är det dags att starta upp ett nytt arbetsområde i svenska. Vi ska arbeta med massmediernas värld och det finns mycket i det centrala innehållet för årskurs 4-6 som kan kopplas till detta. Jag bläddrar lite i vårt läromedel och funderar på hur jag ska göra området intressant. Vad gjorde jag förra gången vi arbetade med detta? Självklart ska jag arbeta ämnesövergripande med samhällskunskap och bild men hur ska jag starta upp det? Min erfarenhet är att om eleverna är aktiva i uppstarten och blir nyfikna så har jag dem lättare med mig genom hela arbetsområdet.

Eftersom vi ska arbeta med texter som har olika syften bestämmer jag mig för att vi börjar med just texter. Eleverna får som första uppgift att först enskilt och sedan i par lista alla texter de kan komma på. Det behöver inte vara några långa texter, det kan även vara text bestående bara av några, eller kanske bara ett ord. Direkt när de fått uppgiften börjar samtliga elever att skriva, och när de efter en stund börjar arbeta parvis vill de aldrig sluta skriva. När vi en lång stund senare börjar samla alla sorters texter som de kommit på blir jag verkligen förundrad. Tänk att det finns texter på så många platser och tänk att 11-åringar lägger märke till alla dessa texter! Vi fick med gemensamma ansträngningar ihop 61 olika sorters texter. Stolta och ivriga att fortsätta arbeta med detta skulle de nu hitta likheter mellan texterna och dela in dem i grupper beroende på detta. En grupp texter hade tydliga budskap, en del texter finns på skärmar, några var berättande texter, vissa finns i skolan, en del hittar vi på produkter och några var instruktioner. Vi kom snabbt fram till att texterna lätt hamnade i flera olika grupper. Vi läste då i vår lärobok ”Bums” om Syster Underhålla, Syster Förklara och Syster Övertyga och så grupperade vi våra texter efter dessa istället. Återigen kunde en del texter tillhöra mer än en syster och det bidrog till att diskussionen blev ännu mer intensiv.

Olika sorters texter.

När jag kände att min kreativitet saknades kunde jag aldrig ana att detta skulle få alla elever aktiva och engagerade. Denna lektion varade i 50 minuter och gav oss så mycket diskussioner men framför allt en nyfikenhet på resten av arbetsområdet.

Genom att diskutera texter som vi tyckte tillhörde Syster Övertyga kom vi in på reklam och hur den är uppbyggd. Ibland är den blandad med Syster Förklara och det kan ju vara bra men väldigt ofta är den blandad med Syster Underhålla och då är det lätt att vi blir påverkade utan att vi märker det. Under arbetsområdet kommer vi nu att arbeta mycket utifrån ”mediasmart.se” som är ett kostnadsfritt digitalt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet. Det är intresseorganisationen Sveriges Annonsörer som står bakom. Deras syfte är ”att ge unga ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam samt information på ett effektivt sätt”. Här kan vi se korta filmklipp som är reklam, information eller nyheter och få givande diskussioner efteråt. Det finns också bra övningsuppgifter där eleverna får arbeta vidare med skillnader på texter. Vi kommer också att diskutera budskap i sångtexter och hur vi påverkas av dessa och vi kommer, i samarbete med bildläraren, att tillverka egna reklamaffischer.

Nu är både jag och eleverna motiverade inför våra sista veckor på terminen.

Att diskutera:

  • Hur startar du upp ett arbetsområde för att skapa nyfikenhet?
  • Hur märker du att samtliga elever är engagerade?
  • Hur planerar du för att hålla kvar nyfikenheten?

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *