Stärka elevernas digitala kompetens

I torsdags (9 mars) förtydligade och förstärkte regeringen våra kursplaner, läroplaner och ämnesplaner i grundskolan och gymnasieskolan. Regeringens syfte är att stärka elevernas digitala kompetens. Bland annat skriver regeringen – Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. När jag läser regeringens förslag börjar jag fundera på hur jag arbetar med att stärka elevernas digitala kompetens och hur kommer min undervisning att förändras?

Först behöver vi titta på vad regeringen skriver, hela pressmeddelandet hittar du här.

Regerings beslut kan sammanfattas i sex punkter:

 • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Här finns delar som vi redan arbetar och har arbetat med under flera år. Jag tänker framförallt på att eleverna blir källkritiska, kan lösa problem och arbeta med digitala texter, medier och verktyg. Här har våra elever ett försprång då de flesta elever har egna datorer (från åk 4) och förutsättningarna är goda för att eleverna ska utvecklas i rätt riktning.

Sedan finns det delar där vi inte kommit lika långt. Där handlar det om programmering och att eleverna får en förståelse för samhällets digitala system och hur det påverkar oss på olika sätt. Här behöver vi tänka till och tillsammans med eleverna utveckla undervisningen.

Men vad är det då konkret som är förändringarna i läroplanen? Det kan vi läsa i regeringens promemoria som du hittar här. Ja, tittar vi i det centrala innehållet i LGR11 ser vi att det har skrivits in små ändringar i de flesta ämnena. Det har gjorts små tillägg i samhällskunskap, de naturorienterande ämnena, svenska och slöjd. Det riktigt stora förändringarna (vilket jag är glad för då det är ’mina’ ämnen) är inom matematik och teknik. Och jag gillar att man har tagit ett helhetsgrepp i dessa ämnen, man har lagt till centralt innehåll från åk 1 till åk 9 i både teknik och matematik.

I det centrala innehållet i matematik lägger skolverket till:

 • Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
 • Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.
 • Problemlösning i årskurs 7–9: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Och i teknik skriver man in:

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 1–3: Att styra föremål med programmering.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 4–6: Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Tekniska lösningar i årskurs 7–9: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar i årskurs 7–9: Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat

Det ska bli intressant att se hur läromedel och hur undervisningen kommer att förändras. Jag pratade med en kollega, Joakim som använder ett nytt läromedel i matematik för sin åk 1 där det finns tydliga delar om programmering i matematiken. Han berättade att varje kapitel avslutas med uppgifter i programmering.

Och tillsammans med eleverna har vi och kommer vi att arbeta ännu mer med olika verktyg som ’Scratch’ som är ett programmeringsverktyg, ’MakeyMakey’ där vi kan styra datorn på andra sätt än med tangenterna och ’Microbit’ där man enkelt kan skapa allt ifrån digitala musikinstrument till små robotar.

Att diskutera:

 • Hur kommer din undervisning att förändras utifrån förändringarna i LGR11?
 • Hur kommer dina elever att ta emot dessa förändringar?
 • Vilken fortbildning och kompetensutveckling kommer vi lärare behöva?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

En reaktion på ”Stärka elevernas digitala kompetens”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *