Stafettmatte

Hur får man eleverna att ge sig tid att försöka en längre tid med en uppgift utan att ge upp? Kan man lämna en uppgift utan att ha löst den och sedan gå tillbaka och försöka igen?

Jag har arbetat med flera olika metoder för att få elever att låta det få ta tid att lösa ett problem, trots det upplever jag att de ger upp redan efter en minut om de inte direkt hittar en ingång att börja räkna. De har också ofta en motvilja mot att utan att ha hittat lösningen på ett tal lägga det åt sidan en stund för att sedan gå tillbaka till det igen. För att “lura” eleverna att träna på detta tycker jag stafettmatte fungerar bra.

Så här går det till:
Eleverna delas i grupper med 3-4 elever i varje grupp. Jag har valt ut problem av varierande karaktär där flera olika strategier behövs. Borden placeras  i rader så att fem banor bildas med fem bord efter varandra. På varje bord ligger ett problem att lösa..

Alla lagen börjar bakom bord 1. De har när stafetten börjar 4 minuter på sig att tillsammans lösa problemet. Skulle gruppen lösa det innan tiden är ute skriver de 3 poäng på baksidan och lämnar i. Då får de inte gå tillbaka till uppgiften igen, men kan gå vidare till bord 2 direkt.

När fyra minuter passerat går alla grupper fram till bord 2. Nu får de fyra minuter på sig att lösa problem 2. Löser man det inom tiden och lämnar in skriver man 3 poäng, går tillbaka till bord 1 och får då 1 poäng om man löser problemet. Har man inget olöst problem kan man gå fram till bord 3 och få extra tid på det.

När tiden är ute efter 20 minuter (5×4 minuter) kan man om alla problem är lösta ta extrachansen med ett riktigt klurigt problem som blir utslagsproblem om poängen i redovisningen är lika.Har man olösta problem kvar får man istället gå tillbaka och försöka lösa något av dem.

Vi arbetar i vårt skolutvecklingsarbete just nu med arbetsro och läser skolverkets rapport Skolans arbetet för att säkerställa arbetsro. Efter diskussioner om vad arbetsro innebär fastnade vi för att observera overksamma elever, då skolverkets rapport visar att det är vanligare än störande elever.

Min erfarenhet är att det blir väldigt hög effektivitet under en sådan här typ av lektion. Alla grupper arbetade oavbrutet under 24 minuter med fem svåra problem som i en traditionell undervisning resulterat i många händer i luften. Ingen grupp gav upp. Nu hade jag för att förebygga att en tog över och gjorde allt i gruppen bestämt vem som skulle skriva och vem som fick lämna in. Min erfarenhet är att det är lättare att få elever som gärna ger upp att inte tappa sugen om de har en viktig uppgift i gruppen.

Jag upplevde också att det blev stort fokus på att gå tillbaka och kontrollera innan man lämnade in. De förklarade för varandra och dubbelkollade med alla i gruppen innan de lämnade in för tre poäng. I redovisningen blev det också högt fokus. Eleverna var angelägna att förstå lösningar på problem de missat. När vi summerade diskussionen ville eleverna göra övningen igen. De upplevde det bra att jobba i grupp och roligare att lösa problem när man fick arbeta ihop. De var också flera som uttryckte att de använde sig av metoder vi arbetat med under de senaste månaderna, de jämförde med liknande problem från boken. När de fick skatta sitt eget fokus under denna 60 minuters matematiklektion tyckte alla att de presterat på 80-100% av sin kapacitet under hela lektionen.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att eleverna inte ska sitta overksamma eller sysselsätta sig med annat än det tänkta innehållet?
  • Hur arbetar du för att öka elevernas uthållighet innan de ber om hjälp?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *