Stadsmani-entreprenör på riktigt

Entreprenöriellt lärande handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker genom att pröva egna idéer och lösa problem. Det är precis vad eleverna får träna i Stadsmani! I Stadsmani får eleverna arbeta med att bygga städer och förstå hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar. Genom att arbeta i grupp och samarbeta får eleverna ta ansvar och fatta beslut genom att kommunicera med varandra och se till att olika uppdrag blir lösta. Detta ger en överblick och ett sammanhang om hur ett samhälle fungerar och hur att allt hänger ihop.

Eleverna startade upp i sina grupper med att diskutera vad som finns och behövs i ett samhälle. De fick noga överväga och värdera sina förslag eftersom varje grupp har en budget på 600 miljoner kronor. De skrev ner sina tankar och började där efter rita en skiss på hur deras stad skulle se ut.

När skissen var klar var det dags att gå in på Stadsmanis hemsida och beställa sina byggnader på Manibygg. Varje byggnad som eleverna vill ha i sin stad måste skriva in på en beställnings-lista, eftersom det inte finns en färdig lista som eleverna kan välja ifrån. Det är bra eftersom eleverna själva måste ta reda på vad olika myndigheter och byggnader har för funktion.  Varje grupp fick en spånplatta som är grunden till staden och nästa steg var att måla byggnader och placeras ut dem. Vägar och tågbanor skulle målas och olika konstruktioner skulle göras, t ex vindkraftverk, fotbollsplaner och lekplatser.

Det är många beslut som ska tas och eleverna får utnyttja sina tidigare kunskaper och dra nytta av varandras kompetens. De får lära sig att lyssna på varandra, kompromissa och hur man kan argumentera på ett bra sätt för att få de andra i gruppen att köpa ens argument. Vi har under hösten varit på olika studiebesök som eleverna har haft nytta av under tiden de jobbar med att bygga städer. De har t ex varit på Svedala reningsverk och varit på lantbruksskolan i Skurup för att få en förståelse hur maten kommer till affären.

Samhällets olika funktioner har även kommit till skolan! Svedala kommuns stadsarkitekt, Karin Gullberg, kom på besök och berättade om hur och vad man måste tänka på när man bygger upp nya områden. För att få en helhetsbild kring yrken som kan finnas i en stad, har vi även haft många föräldrar som har varit och berättat för eleverna om sina olika yrken. Allt för att vi ska få ett sammanhang om att alla behövs i ett samhälle och även för att eleverna ska få en inblick i olika yrken. Precis som vi ska göra enligt skolans plan för studie- och yrkesvägledning. Tidningen Skånskan har även varit och besökt eleverna och gjort ett reportage.

Varje lektion startar på liknande sätt. Eleverna läser igenom sina reflektioner från förra lektionspasset som de skrivit ner i sin loggbok. Där dokumenterar de vad uppdragen var, hur de löste det, vad de måste tänka på till nästa gång och vad som fungerat bra/ mindre bra. Det gör att de snabbare kommer igång med sitt arbete och behöver inte hamna i samma tankefällor, utan arbetet ta vid där de slutade lektionen innan.

Eleverna går sedan in på sin startsida och får reda på statusen i sin stad. De kan bl.a. få reda på hur mycket pengar de har kvar, hur många invånare det är i staden, trivselfaktor och skattesats. Dessutom finns det nya uppdrag som är till för att lösas i gruppen.

Eleverna arbetar utifrån frågorna nedan för att få möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem i so-ämnena:

  1. Vad är problemet?
  2. Vilka kan orsakerna vara till problemet?
  3. Vilka konsekvenser kan det leda till?
  4. Kom på en lösning.
  5. Värdera lösningarna.

Ett uppdrag kan se ut på olika sätt, det kan vara lätta uppdrag eller mer avancerade som tar längre tid att lösa.

Avloppsvattnet från vårt hus rinner rakt ut på gatan nedanför när man spolar. Det är skitäckligt! Vad är det som är fel?

Jag är fem år och har precis fått en lillasyster som jag får ta hand om på dagarna för mamma måste jobba annars får vi inga pengar. Vet ni om man kan mata bebisar med jordnötssmör?

Tjoho, er stad är BÄST!  Jag snodde en bil och rånade en affär, sedan åkte jag fast men polisen släppte mig igen för de hade ingenstans att ha rättegång. Jag ska säga till alla mina tjuvkompisar att komma hit.

Jag har köpt en Xbox och en TV, men inget händer när man stoppar i kontakten. Varför funkar det inte?

Gruppen försöker lösa uppdragen tillsammans och tränar mycket på att söka på Internet och att söka RÄTT på Internet. Jag upplever att de verkligen har förbättrat sitt sätt att söka genom att tänka i större banor. De sista 15 minuterna reflekterar eleverna i sina grupper och går igenom lektionen vad uppdragen var, hur de löste det, vad de måste tänka på till nästa gång och vad som fungerat bra/ mindre bra.

Teori och praktik varvas och jag upplever att eleverna är MYCKET engagerade. Med hjälp av stadsmani(www. stadsmani.se) är det lätt att skolan är en plats där elevernas lust och nyfikenhet att lärandet är i fokus. Jag rekommenderar fler att arbeta med detta. Eleverna kommer med egna initiativ hur vi kan utveckla arbetet och hur vi ska jobba vidare. Efter jul ska eleverna göra reklam för sin stad och vissa har redan stora planer på hur de ska förminska sig själva och guida sina besökare genom staden. Eleverna ska även skriva olika artiklar om sin stad och för att knyta an till verkligheten, ska vi även besöka kommunhuset, för att se hur en stad styrs och vad en kommun använder dess skattepengar till.

Att diskutera:

  • Vad är entreprenöriellt lärande för dig?
  • Hur arbetar du med att entreprenöriellt lärande med dina elever?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *