Språket utvecklar matematiken

På våren i årskurs 3 är både lärare och elever väl medvetna om att de nationella proven börjar närma sig. Vi lärare måste lugna de elever som känner sig nervösa, stötta de som känner att de inte kommer att klara dem och ge de som vi upplever inte bryr sig ett dugg bättre självförtroende i matematik. Samtidigt ska vi förbereda dem inför provsituationer som de inte är vana vid och avdramatisera att det är prov. Inte en helt lätt arbetsuppgift. Jag har under några veckor arbetat mycket med att de ska lösa matematiska problem och förklara för varandra hur de löser och tänker kring uppgifterna.

Forskning

När jag läser Hatties mfl.Framgångsrik undervisning i matematik, en praktisk handbok (2017) inser jag att något av det viktigaste vi kan göra för våra elever är att uppmuntra till inre motivation för att lyckas med matematik. Genom att de får tänka både tillsammans och enskilt upplever jag att fler blir mer aktiva under lektionerna. Vissa elever har svårt att förklara hur de har tänkt när de har löst en uppgift. De saknar det språk som kan hjälpa dem med förklaringarna. Eleverna behöver bygga upp ett språk så att de kan diskutera och argumentera om sitt tänkande och görande. Genom att deras språk blir mer aktivt och nyanserat upplever de att de kan klara av fler motgångar och deras självkänsla höjs inte bara inom matematiken utan förhoppningsvis även inom fler ämnen. Författarna av boken upplever att elever alltför ofta ser ordförrådsundervisningen i bland annat matematik som en tillfällig bekantskap där många ord och begrepp saknar samband med deras vanliga liv utanför lektionen. De tror inte att de kommer att använda orden när lektionen är slut och då är det inte lönt att lägga ner tid och energi på att lära dem.

I klassrummet

På tavlan står:

Text veckans mål i matematik.

“Vilket lätt mål”, säger eleverna när de kommer in på lektionen.

Eleverna arbetar i par och jag hör många bra diskussioner, men vissa par arbetar inte tillsammans utan den ena löser och den andre får möjligtvis skriva vad som sägs. När jag ber dem förklara kan det uppstå problem. Tänk på att använda ordet eftersom när ni förklarar, ger jag som tips. Vi avslutar arbetspasset  gemensamt med några av uppgifterna. Jag ber olika grupper presentera sina lösningar på tavlan. När de beskriver och förklarar ska de använda sig av jag-påstående och motivera sitt svar genom att använda ordet eftersom. Vi diskuterar de olika lösningarna som står på tavlan. Vi ser likheter och skillnader mellan dem. Eleverna får därefter sätta sig i grupper och diskutera vilka strategier de tycker var bra när de löste matematikproblemen och varför de tyckte det. Jag vill få dem att tänka kritiskt kring de olika metoderna som kamraterna har använt. Jag upplever att de bygger upp sina egna tankebanor i matematik genom att fördjupa sig i de olika metoderna som vi diskuterat under lektionen.

Reflektion

I matematiken är det viktigt att förklara varför jag tänker som jag gör och om jag då använder ordet eftersom får andra ta del av mina tankar. Att lägga ner tid och stanna upp och fundera över likheter och skillnader mellan de redan lösta problemen och de nya som de eventuellt har problem med kan vara väl använd tid. Att eleverna får diskutera och förklara för varandra och tillsammans upptäcka mönster stödjer dem i deras kunskapsutveckling. Många elever löser bara uppgifterna och fortsätter framåt utan att reflektera. Plötsligt blir matematik en tävling i vem som blir klar först. Matematik för mig är att förstå och kunna förklara hur man har kommit fram till svaret. Det är svårt för vissa elever att förstå att det inte är viktigast att vara först klar utan att verkligen förstå det de gjort och att ta tillvara på kunskaperna vid andra tillfällen. Jag behöver utmana dem så de förstår att kunskapen är viktigast.

Att diskutera

  • Vilka möjligheter har dina elever att förklara och motivera sitt tänkande?
  • Hur kan du utveckla din undervisning så att eleverna får fler möjligheter att visa sina förmågor med hjälp av förklaringar och motiveringar?
  • Hur arbetar du för att få eleverna att se att de fördjupar sitt kunnande när de reflekterar över sitt arbete och sina lösningar?
Share Button

En reaktion på ”Språket utvecklar matematiken”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *