Spelar miljön någon roll?

Just nu pratas det mycket om vår lärmiljö i skolan och hur den påverkar våra elever i deras dagliga verksamhet, såväl socialt som ur ett lärandeperspektiv. Och visst är miljön viktig, inte minst den fysiska, som indirekt påverkar såväl det sociala samspelet som de pedagogiska val som görs.

En föreläsning av Ann-Mari Körling kring läsande, ett besök i bokförlagets Hegas monter på LäroMedia Bokhandels Inspirationsdagar i Malmö i kombination med ett eget intresse för såväl läsning som miljö blev startskottet på det läsprojekt ”Att läsa i skolan för att läsa i livet” som har inneburit att vi nu har inrett ett rum på skolan som ska inspirera till läsning. Syftet med vårt läsrum, numera med benämningen Platfrom 9 3/4,  är att se om den fysiska miljön faktiskt påverkar läslusten och bidrar till ett ökat engagemang under läsningen. För vem vill inte krypa upp i soffan under en filt eller kanske ligga på en mjuk matta med en kudde under huvudet när man ska läsa? Rummet är möblerat i ljusa färger med inslag av svart. Två soffor, en härlig matta, saccosäckar, kuddar och filtar inbjuder till att hitta sin läsvrå. Rummet är dessutom skofritt för att öka känslan av att vara hemma och faktiskt kunna krypa upp i favorithörnan med fötterna uppdragna under sig. 

Förutom ett genomtänkt arbete med den fysiska miljön är självklart att läsa tillsammans av största vikt. Att varva högläsning i helgrupp, med läsning i par eller mindre grupper och enskild tyst läsning, men att alltid tillsammans samtala om det lästa för att hjälpa eleverna att bli mer förutseende, aktiva, ifrågasättande och problemlösande läsare, för att helt enkelt träna varje elevs läsförståelse. Valet av böcker och att eleverna själva får vara med och bestämma vad vi ska läsa är också en avgörande faktor för att skapa engagemang, intresse och läslust, men också det faktum att eleverna vid något tillfälle faktiskt får uppleva känslan av att vara den första som öppnar bokens pärmar och tar del av de bokstäver, ord, meningar och berättelser som finns innanför. Ett fenomen som brukar betyda mycket för dagens tonåringar. Kanske är det också så att de äldre eleverna kan läsa för de yngre i vårt nyskapade läsrum och förhoppningsvis får vi också under hösten besök av bokpratare, som i sin tur kan inspirera de läsande tonåringarna att själva bokprata eller varför inte recensera böcker till förlag som Hegas.

Att fånga upp läsovana elever och göra dem till läsare är ett av skolans viktigaste uppdrag, kanske t o m det viktigaste.  Att vara lyhörd för vad som engagerar och inspirerar, men också att tänka utanför böckerna och att faktiskt också satsa på den fysiska lärmiljön förutom den sociala och pedagogiska, tror jag bidrar till ytterligare ökad läslust och därmed också en ökad läsförståelse.  Projektet “Att läsa i skolan för att läsa i livet” är bara i startgroparna men jag är övertygad om att miljön faktiskt spelar roll och att vi med vårt nyinredda läsrum faktiskt kan få fler barn och unga att vilja läsa.

Att diskutera:
– Hur tänker ni kring miljön på er skola?
– Vad är/kännetecknar en god fysisk lärmiljö?
– Hur skapar vi rum för lärande?

Läs mer:
Vad innefattas i begreppet lärmiljö?
Projektet Att läsa i skolan för att läsa i livet får årets stipendium
Likes and dislikes – tjugo år med Chambers.
Vikten av att läsa och samtala – i skolans alla ämnen.

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *