Sommarskolan2021

Läsåret 20/21 har verkligen varit mycket speciellt. Pandemin har påverkat oss alla på många olika sätt. Många är drabbade och ser vi till skolan har vi verkligen fått vända och vrida på många problem som uppstått längs vägen. Vi var snabba på att ställa om från den fysiska undervisningen till att arbete mer digitalt. Möten och samtal blev plötsligt digitala, det visade sig vara både positivt och negativt med alla digitala träffar. För elevernas del har det varit ganska tufft, när plötsligt beslutet kom om distansundervisning, då var det många elever som kände stor frustration. De riktigt duktiga och studiemotiverade eleverna hittade sina rutiner, många tyckte de fick mer gjort när de satt hemma och arbetade. De var lugnare och de kunde planera upp sina dagar på ett annat sätt. Men det finns även elever som behöver mycket stöd och hjälp med planering och genomförande av uppgifter, för dessa elever uppstod en hel del problem. Så här när sommarlovet startat för de flesta elever, har vi några kvar som går Sommarskolan2021. Flertalet av dessa eleverna är de som inte riktigt klarat av att sitta hemma och plugga, de eleverna som har behövt det där lilla extra. Jag är övertygad om att flera av eleverna som går sommarskolan inte hade behövt det om inte pandemin satt käppar i hjulen.

Så , måndag morgon kl. 08.00, stod 12 elever utanför en av högstadieskolorna i kommunen, de såg ganska så trötta ut och det syntes på lång väg att det inte var med största glädje de var här. Men med en del peppande samtal, mycket omtanke och en del övertalning lyckades vi få i gång de flesta att arbete utifrån de planeringar som lärarna gjort. Vi har nu två veckor tillsammans för att ta oss i mål och starta sommarlovet 2021 på riktigt. Flera av eleverna på sommarskolan2021 avslutade åk 9 i förra veckan, men de har något betyg som inte är godkänt, vilket gör att de inte kommer in på det gymnasievalet de gjort. Dessa två veckor går åt till att repetera och göra en prövning för att få ett godkänt betyg i åk 9.

Att göra en prövning i ett ämne är väldigt speciellt, eleven ska på två veckor visa alla de kunskapskraven som krävs för att få ett godkänt betyg. Eleverna kan alltså inte göra komplettering på sådan de inte gjort klart. De måste visa att de behärskar allt inom ämnet och på kort tid visa vad de kan. När eleven gör en prövning får jag som lärare inte använda mig av uppgifter som eleven tidigare har gjort, inlämningsuppgifter, prov, muntliga redovisningar med mera. Situationen blir en aning speciell då jag känner flertal av eleverna, jag vet redan vad de kan och vad de tidigare har missat. Men jag måste bortse ifrån detta.

Men då borde eleverna få ett gammalt nationellt prov för att genomföra prövning. Nä, så enkelt är det inte. Skolverket skriver i Skolverkets allmänna råd om prövning att:

Ja, nationella prov eller delar av nationella prov kan med fördel användas vid prövningar i ämnen eller kurser där eleverna gör nationella prov. Proven är utvecklade med utgångspunkt i kurs- och ämnesplanerna och utprövade för att ge tillförlitliga resultat. I lärarinformationen till de nationella proven står det hur provet förhåller sig till kunskapskravens delar. Men en prövning kan inte bara bestå av ett nationellt prov.

Gamla nationella prov som eleverna inte tidigare har gjort har jag plockat fram ur vårt arkiv på skolan. Proven täcker in stora delar av de kunskapskrav som eleverna behöver visa i slutet av dessa två veckor. Men jag behöver även komplettera med framför allt delar av det centrala innehållet från kursplanerna som inte finns med i proven. Här behöver jag leta igenom gamla uppgifter där eleverna kan visa sina kunskaper. Det är framför allt kommunikation- och resonemangsförmågan där jag behöver komplettera med uppgifter.

I sommarskolan2021 ges alla eleverna möjlighet att lyckas. Grupperna är små och vi lärare har möjlighet att individanpassa material, uppgifter, redovisningar och prov. Vi pedagoger får även möjlighet att sitta enskilt med elever och ge det där extra stödet som de behöver.

Trots att det gick ganska trögt för eleverna på måndag morgon, kom de snabbt in i rutinerna och fanns sig till rätta. Jag är säker på att några från åk 9, där de arbetar mot att få ett godkänt betyg, kommer att gå ifrån sommarskolan2021 rak i ryggen med ett stort leende då de lyckats visa sina kunskaper och fått sitt godkända betyg. De från åk 8 är väl förberedda inför sista året på grundskolan, de har fått arbetat undan allt de missat och kan i augusti känna att de ligger i fas och kan hänga med på lektionerna.

Att diskutera:

  • Hur skapar ni förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan och ges möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor?
  • Vilket material, prov, test och uppgifter skulle ni ge eleverna för att genomföra en prövning i ett ämne?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *