”Skrivglädje-hyllan” väcker lust och inspiration

Skrivglädje

Vi talar ofta om läslust och i vår klass har vi också infört uttrycket skrivglädje. Vi arbetar med cirkelmodellen och skriver gemensamt och i par, för att lära oss strukturerna för de olika texttyperna och det har lett till skrivglädje, vilja och kunskap att skriva enskilt. Vi har våra textstöd uppsatta i klassrummet och barnen använder sig av dem  när de skriver.

I början av terminen fyllde jag en bokhylla i klassrummet med inspirationsmaterial till skrivande och hyllan fick namnet ”Skrivglädje”. Jag ville väcka barnens lust och inspirera dem att ta för sig och skriva egna texter som angår dem. Det här gör vi ett pass i veckan och på elevens val, då en del barn har som mål att öva eller fördjupa sig i en viss texttyp.

Jag lät allt material stå framme i några veckor, för att göra eleverna nyfikna. Många var där och kikade, bläddrade bland bilderna, drog ut lådor, provade stiftpennorna mm. De frågade när vi skulle börja använda materialet och om jag kunde berätta hur det skulle användas. De tog till och med upp det på klassrådet. När det var dags var alla förväntansfulla. Att bygga upp en spänning väcker nyfikenhet och lust.

Bilder

På hyllan finns en massa olika material för skrivande. Det finns bilder som stöd eller för inspiration . Det är t.ex. bilder ur tidningar, vykort, sekvensbilder och laminerade bilder att använda flera gånger. De laminerade bilderna är bilder på platser och saker/aktörer. Man drar en av varje sort och kombinerar sak/aktör och plats i sin berättelse.

Rubriker, startmeningar och ordkort

I en liten träbyrå på hyllan finns rubriker, startmeningar och ”börjor” på berättande texter. De hjälper barnen att komma igång. Ibland är det svårt att välja själv och då är det bra att dra en rubrik i lådan. I fyra askar har jag ordkort. Man drar ett kort från varje ask och får då aktör, miljö, händelse/problem och detalj, vilka blir berättelsens stomme.

Bläddror, skrivböcker och arbetsblad

Det finns också bläddror, sexfältare och olika slags skrivpapper på hyllan. Läs mer i Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta.  Jag har gjort skrivböcker med färgade omslag och olika småböcker, där barnen kan skriva kortare texter. Vill man skriva brev finns det brevpapper och vill man tex göra en serie finns det papper med rutor. Man får skriva alla texttyper och då behöver det finnas olika arbetsblad.

Penna och tangent

Hur lär sig barnen bäst att skriva – genom att skriva för hand eller använda dator? Det finns stöd i forskning för både och vad vi väljer beror på syftet. Ska barnen ex göra en presentation använder vi iPads, där de lätt kan ta bilder och skriva text till. Är syftet att skriva en text och ge kamratrespons, är datorn bra, då de kan dela sin text och lättare redigera och förbättra. I styrdokumenten spelar handskriften en allt mindre roll, så länge det är läsbart och har man svårt med finmotoriken kan man få större skrivglädje med digitala skrivredskap. Oftast skriver barnen med penna och handens rörelser med pennan säger många forskare ger fördelar i inlärningen. På hyllan finns också färgpennor, stiftpennor och gatukritor för att stimulera skrivandet inne som ute. Stiftpennorna används till skrivstilsböckerna, som finns på hyllan och är helt frivilliga att arbeta med, men mycket uppskattade.

Samarbete

Klassen ser fram emot de lektioner vi arbetar fritt med vår ”Skrivglädje-hylla”. De är så vana att arbeta i par, att det oftast väljer att göra det här också. Samtalen de har gynnar deras skrivutveckling. De diskuterar struktur, handling, formuleringar och hur ord ska stavas. De påminner varandra om att alltid läsa igenom det man skrivit och att vi också gärna vill läsa innan de ”publicerar” texten. Klassen har skapat ett eget litet bibliotek, där klasskamraterna kan låna varandras texter.

Nästa vecka ska vi ha ett skrivprojekt tillsammans med ettorna. Barnen ska då vara i åldersblandade grupper. Tvåorna ska få förbereda bilder på temat vinter och träna på att hålla i strukturen för en berättande text, eftersom ettorna just börjat sitt arbete med texttypen.

Att diskutera

1. Hur gör ni för att inspirera eleverna till eget skrivande?
2. Vad använder ni er av för stöttande material?
3. Samarbetar ni med någon klass, för att stötta elevernas skrivutveckling?

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *