Skriva skrev struligt

När skriver jag, du, våra elever? I vilka sammanhang och vilken typ av skrivande håller vi på med egentligen? Jag skriver nu. Mitt syfte med texten är att på något sätt klura lite på var skrivandet finns i skolan och vad syftet med skrivandet är. Ofta när jag skriver mina bloggar börjar jag med en diffus bild av vad jag vill berätta. Inte sällan tar min text nya banor och slutprodukten kan bli något annat än vad min ursprungliga tanke var. Varför blir det så? Ibland känns det faktiskt som att processen är mer givande för mig än själva slutprodukten.  Nu har jag suddat ut meningen du just nu läser flera gånger i letandet efter en slutknorr på mitt intro som jag inte riktigt får till. Galet som jag måste tänka för att kunna skriva när andra ska läsa det jag skriver.

På vår skola arbetar vi med det övergripande området Utveckla undervisningen. Vi arbetar i ämneslag 4-9 och jag och mina kollegor arbetar utifrån ämnet svenska. Var är vi? Var ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Efter ett antal träffar kan jag konstatera att vi är all over the place när det gäller frågeställningarna men att vi landat i ett område som vi svensklärare kan enas om är intressant. Hur ser skrivandet ut för våra elever i skolan?

Ungdomar idag kan inte skriva. Känner ni igen det? Det stämmer ju faktiskt inte alls utan beror snarare på vilka värderingar läsaren av ungdomars texter har och vad denne förväntar sig av en skriven text. Visst finns det mer att önska när jag som svensklärare läser igenom min klass texter. Värre blir det i mitt huvud när mina kollegor, som inte undervisar i svenska, lyfter upp våra gemensamma elevers bristfälliga förmåga att… you name it. Sätta ut punkt, stava, stor bokstav, överhuvudtaget formulera sig. Som om det någonstans vore mitt ansvar att vägleda eleverna rätt. Eller är det det? Svensklärarens ansvar? Vad bidrar andra ämneslärare med för att eleverna ska bli bättre skribenter? Vad skriver egentligen elever för typ av texter i andra ämnen än svenska, vad är i fokus och vad är syftet? 

Varför inte bara fråga mina kollegor och få en samlad bild av våra elevers skrivande i skolan? Sagt och gjort… Och resultatet blev…. Tja, vi är inte riktigt färdiga med vår analys än men kan konstatera att vi inte är ute efter samma saker. Sättet vi väljer att mäta våra elevers kunskaper på varierar. Detta kan bero på att många ämnen i skolan har ett massivt centralt innehåll  där fokus ligger på att kanske snabbare mäta elevens mer specifika kunskaper. Att konstatera att elever skriver “som en kratta” kan mycket väl flasha förbi men det stannar ofta där. I konstateranden. Hur påverkar detta elevens skrivande generellt? Jag är medveten om att jag grovt generaliserar och att vilka krav vi lärare ställer på våra elever skiljer sig åt lärare till lärare, skolan till skola. Men går det att hjälpas för att våra elevers skriftspråk ska bli bättre? Klart det går… Men hur?

Det finns material att tillgå. Ett exempel är modulen Skriva i alla ämnen från Skolverket som vi i svenskgruppen inspirerats av i vårt fortsatta arbete. Jag minns när vi svensklärare arbetade med läslyftet. Jag fick samma känsla då som jag har i starten av detta arbete. Alla lärare borde kanske grotta ner sig i detta. Stanna upp och reflektera över sin egen undervisning utifrån elevernas läsande och skrivande.  Nu sitter jag här med näst sista meningen i min text och vill så gärna avsluta klokt… Nja…Fortsättning följer när vi kommit längre i vårt arbete. 

Frågor att diskutera: 

  • När skriver dina elever i ditt ämne och vad är ditt syfte? Var lägger du fokus och bidrar det till att hjälpa eleverna bli bättre skribenter?

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *