Skolverkets konferens om utvecklingssamtalet och den skriftliga IUP:n

Precis hemkommen från en heldag rörande utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Många tankar rör sig i huvudet. Gör vi rätt? Har vår huvudman tolkat bestämmelserna som det var tänkt från regeringen och Skolverket?  www.skolverket.se/publikationer?id=3133  Utvecklingssamtalet har utifrån de nya bestämmelserna i skollagen fått en utvidgad roll. Utvecklingssamtal ska som tidigare genomföras i alla årskurser minst en gång per termin. Vid ett av samtalen ska den skriftliga individuella utvecklingsplanen upprättas.

Skolverket har tagit fram en omdömesblankett om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Denna blankett är tänkt att användas av läraren som förberedelse inför den skriftliga individuella utvecklingsplanen.  Blanketten ska inte skickas hem till vårdnadshavaren i förväg. Den behöver inte heller,som jag tolkade det, visas upp på samtalet utan man kan istället muntligt redovisa innehållet. Den andra blanketten som är framtagen gäller omdöme om elevens utveckling i övrigt (ex. social utveckling). Rektor beslutar om den blanketten ska användas.

Den tredje blanketten är Blankett för den framåtsyftande planeringen, alltså den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Jag undrar  över varför blanketten inte fick heta Den skriftliga individuella utvecklingsplanen när det faktiskt är det blanketten åsyftar? Den skriftliga individuella utvecklingsplanen skrivs alltså  en gång per läsår, förslagsvis vid höstens utvecklingssamtal. Den innehåller frågorna : Var är vi? Vart ska vi? och Hur gör vi? och Hur gick det? (utvärdering vid nästa tillfälle en ny utvecklingsplan tas fram) Eller som jag tänker: vid nästa utvecklingssamtal. Vid utvecklingssamtalet som ej innehåller upprättande av ny utvecklingsplan är det ändå lämpligt att läraren dokumenterar eventuella överenskommelser mellan skolan, eleven och vårdnadshavaren.

Vid dagens konferens sas inget om att Skriftliga omdömen måste skickas hem till vårdnadshavaren. Vi lärare i Svedala har dock fått i uppdrag att  göra det i slutet av läsåret.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *