Skolans digitalisering. Vad innebär det?

I februari i år skrev jag ett inlägg om BETT-mässan och den digitaliseringsplan för skolan som ska sjösättas 2018. Du kan läsa inlägget här.

2018 närmar sig med stormsteg och vi är många lärare som känner oss lätt förvirrade inför vad som förväntas av oss, så även jag. Därför anmälde jag mig till Skolverkets konferens om programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning som hölls i Malmö i veckan. Det här inlägget kommer att handla om digitaliseringsplanen ur ett svensklärarperspektiv med fokus på de ändringar som görs inom gymnasieskolan.

Jag tror att få lärare är tveksamma till varför en digitaliseringsplan behövs. Vårt samhälle är i snabb förändring och den digitala tekniken behöver användas, problematiseras och diskuteras i skolan. Det kan däremot råda viss befogad oro kring hur denna plan ska implementeras och i vilken utsträckning undervisande lärare får möjlighet till kompetensutveckling vilket även Edward Jensinger Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör i Malmö lyfte på konferensen och även på sin blogg som du kan läsa här.

Den inledande talaren på Skolverkets konferens var Olle Bälter, lektor i datalogi och docent i människa- datainteraktion vid KTH. Han poängterade att det är viktigt att vi förstår vår datoriserade omvärld för att kunna navigera i den och för att kunna förbättra den. Hur speglas då detta i svenskämnet? Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa rådande ämnesplaner sedan träder de nya i kraft. I den reviderade syftestexten i ämnesplanen för svenska (som redan nu finns på skolverkets hemsida) finns flera nya formuleringar bl.a.

”Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.”

 Kursernas centrala innehåll och kunskapskrav finns också förändringar, främst när det gäller digital presentationsteknik och textbearbetning samt frågor om upphovsrätt och integritet när det gäller digital publicering.

I svenskundervisningen handlar digitaliseringen främst om att använda digitala verktyg som ett hjälpmedel för kommunikation i tal och skrift men även naturligtvis om källkritik. Detta är enligt mig den viktigaste och största förändringen. Hur ska jag undervisa om digital källkritik i en värld av filterbubblor och fake news där man omger sig med likasinnade och ifrågasätter eller avfärdar allt utanför den egna bubblan? Jag tror att det krävs en större medvetenhet hos elever och lärare om hur t.ex. en enkel sökning på Google eller ditt Face Book-flöde styrs av algoritmer. Jag känner mig långt ifrån kompetent nog att leda mina elever i detta ännu. Under skolverkets konferens fick jag dock under eftermiddagen en del konkreta tips om var man kan börja.

När det gäller så kallade filterbubblor kan hemsidan ekokammaren.se vara intressant. Där har man samlat fyra olika nyhetsflöden som kan sägas representera hur vanliga personers nyhetsflöden kan se ut idag på internet och i sociala medier. De flöden som skapas är organiserade från socialistisk/vänster till konservativ/nationalistisk. Gör man t.ex. en sökning på ”Malmö” kan man sedan tillsammans med eleverna analysera de olika flödenas rapportering om staden. Därifrån är inte steget långt till mer klassisk källkritik med hjälp av hemsidor som t.ex. Metros  Viralgranskaren eller Snopes.com. Ett tätt samarbete med skolbibliotekarien som ofta besitter hög kompetens när det gäller informationssökning och källkritik är också att rekommendera nu mer än någonsin.

För vidare läsning har Skolverket publicerat en kommentarsmaterial som ni hittar här samt publikationen “Vikten av att kunna värdera källor på internet” av Eva Wennås Brante  som ni hittar här.

Att diskutera

  • Vilket behov av fortbildning har ni på din arbetsplats när det gäller digitalisering?
  • Hur påverkas ditt ämne av den nya digitaliseringsplanen?  
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *