Skapande skola skapar möjligheter

Ofta önskar vi att vi hade mer resurser till vårt förfogande i undervisningen, något att tänka på då är att varje år sedan 2008, efter inspiration från Norges Den kulturelle skolesekken, fördelar Kulturrådet bidrag till Skapande skola-projekt runt om i landet. Förra läsåret 2015/2016  fördelades 178,7 miljoner kronor  till 402 skolhuvudmän fördelat på 825 000 elever i 266 kommuner, dvs. 92 procent av kommunerna. 

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
– Skolverket.se

bless-960

Under höstterminen 2016 har alla 5:e och 6:e klasser i Svedala kommun fått ta del av ett Skapande skola-projekt i form av föreställningen Bless i Månteaterns regi. Under föregående termin fick eleverna ta ställning till vilken pjäs de ville se, fem olika var på förslag och Bless blev den som valdes ut. Föreställningen handlar om identitet, förändring och sociala mediers makt över ungdomars vardag. Beatrice, en ny elev i klassen får som välkomsthälsning se sig publicerad på bloggen ”Dagens fulaste outfit”. Elliot, hennes nya vän,  försöker stötta men hon försöker hitta någon i  cyberrymden (där hennes mamma ständigt befinner sig i hopp om en ny dejt) som förstår henne. Den verkliga världen och den på nätet går inte ihop, hon känner sig utanför. Efter en tid av ångest transformeras Beatrice till en ny person – Bless. Hon sjunger, lägger upp låtar och bilder och bloggar. Ryktet om henne går snabbt – nu vill alla ha Bless! Men vart tar Beatrice vägen i allt detta? Har hon skapat ett monster hon inte vill ha? Kan man gå tillbaka när man blivit någon annan? Vad gör man med sin ensamhet?

img_0878

Veckan efter teaterbesöket i Lund har vi,  femteklasserna  från Kyrkskolan och Roslättskolan som huserar i samma byggnad på Kyrkskolan,  förmånen att få skådespelarna från Månteatern till oss för att ha workshops med våra klasser. Eleverna får ta ställning till påståenden som “På nätet kan jag vara vem jag vill” , “Utan internet skulle jag känna mig ensam” “Jag har blivit rädd/skrämd av något på nätet” Med värderings- och dramaövningar bearbetas föreställningen. Vi fortsätter jobba med värderingsövningar i undervisningen för att medvetendegöra eleverna om sina nätvanor.  Statens medieråd har bra material.

img_0859

 

För att Skapande skola ska vara ett utvecklingsprojekt som syftar till att påverka den löpande verksamheten och kunna bidra till en ökad måluppfyllelse behöver det  finnas tydliga kopplingar till läroplan och kursplaner.  skolverket.se

 

Till föreställningen finns ett inspirationsmaterial  för lärare,   i detta kopplar man till LGR11 och betonar hur viktigt det är med kritiskt tänkande, speciellt i förhållande till den starka mediavärld vi lever i. I klasserna  försöker vi sammanställa elevernas användande av nätet, vad de gör och  hur mycket tid som spenderas framför olika slags skärmar. Detta ger upphov till många diskussioner som även förs vidare till våra föräldramöten.

En annan viktig tråd som vi spinner vidare på från pjäsen är puberteten. Att vara 11 – 12 år är att ligga mitt emellan barndom och tonår, en tid av övergång. Vem är jag? Vem vill jag vara? Hur ser andra mig? Hur vill jag bli sedd? Dessa frågor snurrar runt i  Beatrice Larssons (huvudpersonens) tankar- intressanta frågeställningar även för våra elever. Kamratpostens webb om Kropp och Knopp  blir en utmärkt utgångspunkt för nya spännande kunskaper. För att ytterligare sätta sig in i pubertetens mysterium får de  träffa skolsköterskan och kuratorn  i  mindre grupper för pubertetsamtal. Vi vävde också in vårt språkutvecklande arbete med faktatexter genom göra en jämförande text om likheter skillnader mellan tjejer och killar i puberteten.  Eleverna får även testa sina nyvunna kunskaper  genom att svara på fiktiva läsarfrågor av typen “År det fel på mig…….. alla andra ……?

Den teatergrupp jag leder i klassernas samarbete på elevens val improviserar scener utifrån vad man är rädd för på nätet. Detta blir grunden till två olika forumspel som vi jobbar med ute i klasserna. Det första handlar om hemska kedjebrev som sprids på nätet där mottagaren mordhotas om hen inte skickar det vidare. Det andra handlar om att bli utlagd på nätet av sin kompis när man blivit ovänner.  Under vårt arbete bryter clownhysterin ut. Det ger oss verkligen bränsle till fortsatta diskussioner om källkritik och hur viktigt  det är att tänka efter innan man för något vidare på sociala medier.

Jag avslutar med denna rekommendation, som jag verkligen instämmer i, utifrån en utvärdering av Skapande skola som gjordes  av Myndigheten för kulturanalys.

För att Skapande skola-bidragets användande ska få så bra utfall som möjligt måste man skapa förutsättningar för en reell samverkan mellan utbildningspolitik och kulturpolitik på alla nivåer Det finns idag inga uppdrag inom utbildningspolitiken med inriktning mot utveckling eller integrering av estetiska lärprocesser eller kultur i skolan.

För att Skapande skola-insatserna ska få bästa möjliga förutsättningar att ge långsiktiga effekter bör Skapande skola göras till en gemensam angelägenhet för Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet .  En gemensam arbetsgrupp borde inrättas på departementsnivå för att samordna och planera de nationella insatserna för kultur i skolan. Läroplaner och kursplaner bör förses med formuleringar som matchar Skapande skola-förordningens formuleringar om skolans måluppfyllelse.

Utvecklade uppdrag bör ges till Skolverket att följa upp hur Skapande skola långsiktigt bidrar till skolans måluppfyllelse. Samverkan mellan Skolverket och Kulturrådet bör utvecklas. 

Att fundera på:

  • Vad har du för erfarenheter av skapande skola-projekt?
  • Använder ni skapande skola-projekt som möjlighet i er undervisning eller är det något som ligger vid sidan av det vanliga arbetet och blir en punktinsats som inte sätter spår i verksamheten?
Share Button

En reaktion på ”Skapande skola skapar möjligheter”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *