Skapa goda relationer i klassrummet.

En trygg relation mellan lärare och elev är grunden för att undervisningen ska fungera. Jag arbetar stenhårt för att få en bra relation med mina elever eftersom jag är övertygad om att en bra relation är grunden för ett trivsamt klassrum och en bra pedagogisk situation där eleverna har en vilja att lära. Gemenskapen i  mitt klassrum är viktig, och jag tror att varje lärare har möjlighet att bygga upp en grundläggande känsla av gemenskap med hjälp av relationer. För att jag ska lyckas med detta är det viktigt att jag visar att varje elev i klassen utgör en länk, men även att hela klassen har betydelse. I den här bloggen beskriver jag några tips på hur jag arbetar för att skapa en relation till mina elever.

  • Humor och glädje
  • Positiv förstärkning
  • Omtänksamhet
  • Trygga elever

Humor och glädje

Humor och glädje är viktigt i mitt klassrum. Jag ska vara glad, inte allt för allvarlig och kunna bjuda på mig själv. Jag måste vara engagerad i min undervisning och visa att jag tycker det är roligt att lära ut ämnet, annars förlorar eleverna sitt intresse. Jag måste också  variera min undervisning och aktivera mina elever under lektionstid. När jag  är fokuserad på min undervisning, säker i min roll som lärare, glad och anstränger mig för att ha en bra lektion då anstränger sig mina elever för att lära sig.

 

Omtänksamhet

Jag märker att mina elever presterar bättre när de känner sig omtyckta, bekräftade och får förtroende för mig. Jag tycker att jag kan se på klasser som är struliga att deras beteende skiljer sig åt beroende på vilken lärare de har. Jag tror att det handlar om hur väl läraren har skapat sig en relation till eleverna, och hur man visar detta.

Jag måste vara uppmärksam på att varje elev har ett behov av att bli sedda, hörda och bekräftade och ingen elev får lämnas utanför. På detta sätt skapar jag en trygg miljö för eleverna. Det gäller att jag förstår mig på mina elever, och även att eleverna förstår sig på mig.

Trygga elever

Mina lektioner startar alltid med att jag står i dörren och tar emot eleverna. Jag får då ögonkontakt med eleverna och ser varje elev. Jag brukar prata med eleverna och skämta eller fråga dem olika saker med en lugn röst innan de sätter sig.

För att elever ska kunna prestera på ett bra sätt måste jag etablera en klassrumsmiljö där misstag välkomnas och där eleverna kan känna sig trygga att lära. Om jag som lärare visar att jag tycker det är kul att lära mig nya saker, vågar testa och lär mig av mina misstag då kommer mina elever lättare ta till sig detta och sätta större värde på lärandet. Jag försöker ta hänsyn till mina elevers olika behov, som inte alltid är direkt kopplade till undervisningens innehåll. Det kan exempelvis handla om behov av rörelse, mat, tröst eller uppmärksamhet, alltså inte enbart om att eleverna ska trivas i skolan.

 

Positiv förstärkning

En annan viktig del för att skapa god relation är att arbeta med positiv förstärkning. Rätt beteende ska uppmuntras och berömmas. Ju mer jag berömmer eleverna, desto lugnare blir det i mitt klassrum. Jag försöker undvika att höja rösten i klassrummet utan istället lugnt gå fram till elever som tänjer på gränserna och markera. Jag märker stor skillnad på stämningen i klassrummet när jag inte höjer rösten. Samtliga, både eleverna och jag mår mycket bättre av att se och berömma de som gör rätt, istället för att fokusera och skälla på de som gör fel. Min erfarenhet är att det blir lättare att skapa en god relation till eleverna när jag använder mig av positiv förstärkning. Goda och positiva relationer ökar tryggheten och även lusten till lärande.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att skapa relationer med eleverna?
  • Hur gör du för att få eleverna trygga i ditt klassrum?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *