Skapa din egen klassrumskultur

Det är spännande att se hur en och samma klass kan bete sig helt olika beroende på i vilken miljö de befinner sig i. När jag själv gick i skolan visste jag precis hur jag skulle vara i ett klassrum beroende vilken lärare jag hade. Vilken lärare jag hade avgjorde hur lektionen var.  Jag är övertygad om att varje lärare, i stor utsträckning, styr själv vilken kultur de har i sitt klassrum. Men vad är då viktigt för att skapa en god klassrumskultur som uppmuntrar eleverna att våga anta utmaningar, utmana sig själva och utveckla inre motivation till lärande? 

I den här bloggen ska jag gå igenom ett par faktorer som fungerar väl för mig.

  • Gör utmaningarna roliga
  • Positiv förstärkning
  • Beröm rätt saker
  • Hjälpa varandra

Gör utmaningarna roliga

Jag tror att det är pedagogiken och förhållningssättet i klassrummet som motiverar mina elever. Många tänker att det som är roligt i skolan är motiverande, men min erfarenhet säger att eleverna gärna vill se att de utvecklas och tar sig framåt för att bli motiverade. När min undervisning har ett tydligt mål och eleverna vet vad som förväntas av dem och får stöd för att lyckas, blir undervisningen rolig.  Jag brukar uppmärksamma det som är utmanande och på så sätt skapa en kultur där eleverna vill tänja sina gränser och lära sig nya saker. Jag försöker få mina elever att fokusera på framsteg för att det leder till mer ansträngning, mer fokus, mer självförtroende och mer engagemang. 

Positiv förstärkning

En annan viktig del för att skapa god klassrumsmiljö är att arbeta med positiv förstärkning. Rätt beteende ska uppmuntras och berömmas. Ju mer jag berömmer eleverna, desto lugnare blir det i mitt klassrum. Jag försöker undvika att höja rösten i klassrummet utan istället lugnt gå fram till elever som tänjer på gränserna och markera. Jag märker stor skillnad på stämningen i klassrummet när jag inte höjer rösten. Samtliga, både eleverna och jag mår mycket bättre av att se och berömma de som gör rätt, istället för att fokusera och skälla på de som gör fel. Min erfarenhet är att det blir lättare att skapa en god relation till eleverna när jag använder mig av positiv förstärkning. Goda och positiva relationer ökar tryggheten och även lusten till lärande.

Beröm rätt saker

Eleverna lär sig vad som förväntas av dem och agerar utifrån det. De tar ofta den lättaste vägen för att få uppskattning och bli bekräftade av sin omgivning. Istället för att berömma resultatet, fokuserar jag på att berömma ansträngningar. Jag säger ofta till eleverna att utmaningar är positiva för lärandet och jag uppmuntrar ofta ansträngningen i lärprocessen. Målet är att eleverna ska lyckas eftersom de arbetar hårt och inte ger upp. Jag berömmer processen i form av framsteg och handling istället för enbart resultatet. Genom att berömma eleverna för något de har kontroll över, tex att de har ansträngt sig eller arbetat fokuserat med en uppgift, ges de makten att själva lära och växa. Några frågor jag brukar ställa mig efter varje lektion är:

  • Vilken elev har jag gett beröm?
  • Vad har jag gett beröm för?
  • Hur har jag gett beröm?

Hjälpa varandra

Efter mina genomgångar brukar jag låta uppgifterna stå kvar på tavlan och sedan låta eleverna börja arbeta själva. Oftast är det några som snabbt räcker upp handen som jag får gå och förklara en gång till för. Om jag gör det med flera elever får de vänta länge innan de kan komma igång. Istället brukar jag ge eleverna några minuter att arbeta med uppgiften så som de förstod den. Jag brukar låta mina elever göra misstag, välja ut det intressantaste misstaget och lyfta det med klassen. Jag uppmuntrar ofta mina elever att hjälpa varandra när de inte förstår en uppgift. Målet är att vi ska få en klassrumskultur där vi hjälps åt och att eleverna inte ständigt behöver pocka på min uppmärksamhet för att komma vidare och de tränar kontinuerligt sin uthållighet och även självkänsla att kunna lösa fler uppgifter på egen hand.  En positiv effekt när de hjälper varandra är att de befäster sina egna kunskaper genom att sätta ord på dem och lyssna på andra. Oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på övar de sig på att vara flexibla och att förändra sitt tankesätt.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att skapa en god klassrumsmiljö med eleverna?
  • Hur gör du för att få eleverna att utmana sig själva? 

 

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *