Skam motiverar

“Att ni tagit filmsnuttar från Skam tycker jag var smart för det som händer i den serien kan hända och händer i verkligheten. Det blev liksom roligare när det handlade om känslor och annat än bara biologiskt snack.”

Folkhälsomyndigheten gav nyligen ut resultatet av en undersökning gjord av 7755 ungdomar mellan åldrarna 16-29. I den kan man läsa att färre än hälften av ungdomarna i enkäten anser att skolans sex- och samlevnadsundervisning har gett dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. Bäst är skolan på att informera om hur man blir gravid, kondomanvändning och kunskap om kroppen. Minst belyser skolan frågor om genus, relationer och jämställdhet, hiv samt normer och HBT-perspektiv.

Den norska ungdomsserien Skam är den hittills mest sedda serien på svt-play. Serien handlar om den osminkade vardagen och allt vad det innebär att vara ung. När min smått skamfrälsta NO-kollega Caroline Arnfeldt föreslog att vi skulle slå ihop NO och svenska, med sex och samlevnad som utgångspunkt, var jag inte sen att haka på. Våra elever växer upp med helt andra förutsättningar än vi vuxna när det gäller kunskap om sex. De behöver inte fråga någon kompis eller vuxen eftersom deras bästa vän heter Google. Enligt Folkmyndighetens undersökning hämtar 70 procent av ungdomarna information om sexualitet,  preventivmedel och könssjukdomar från internet. Problemen som uppstår med tillgängligheten av information är att det inte alltid är information som faktiskt nyanserar. Med Skam som utgångspunkt började vi planera vårt upplägg som skulle leda till fyra tvåtimmarspass. Vi bestämde oss tidigt för att samtalen i klassrummet skulle stå i centrum. Detta var också något som eleverna lyfte fram i sina utvärderingar som mest givande. Att kunna ta del av varandras tankar och funderingar och samtidigt hänga upp det på en tv-serie så att diskussionerna inte blir för personliga sågs som en fördel. Dylan Williams förespråkar att frågor ställs i klassrummet mer som en basketmatch där en elev svarar på en fråga för att sedan kasta vidare dennes tankar till en annan elev som tar ställning och vidareutvecklar. Sex och samlevnad öppnar upp för denna typ av diskussion. Oavsett individuella tankar så finns intresset och nyfikenheten där hos alla även om en minoritet elever i början var ganska blyga. Kanske underlättade det elevernas engagemang när de förstod att vi inte hade en uttalad bedömning i fokus under våra åtta timmar tillsammans. Vi blandade friskt mellan grupperingarna men både jag och Caroline upplevde att kille/tjejgrupperna var så pass bekväma med varandra så basketfrågorna skedde nästan helt utan styrning. Med rätt ställda frågor var det ett nöje att sitta och lyssna när svaren levde sina egna liv.

Det har hänt en hel del sedan 1955 då sexualundervisning i skolan blev obligatorisk. Då vi inför arbetet började grotta ner oss i ämnet förstod vi ganska snart att det är ett betydligt mer övergripande arbetsområde än vi båda var beredda på initialt. På Skolverket lyfts arbetet kring sex och samlevnad upp utifrån tre delar såsom ämnesintegrering, vardagsarbete och enskilda lektioner och dagar. Det finns även råd kring olika framgångsfaktorer som berör området. Så mycket skrivet och så många goda råd. Vi som bara tyckte att Skam var en bra utgångspunkt.

Igenkänningsfaktorn i serien Skam är hög precis som en serie om ungdomar ska vara. Vinsten är att den utspelar sig här och nu i våra tonåringars verklighet. Såklart drar vi vuxna också på smilbanden och kan konstatera att Skam skiljer sig från andra serier om ungdomar. Varje generation har ju följt sina ungdomsserier och på 80-talet och 90-talet var det t ex  Fame och Beverly Hills 90210 som gällde. Skillnaden är inte bara att Skam kommer från vårt kära grannland Norge. Den är också lättare att relatera till då våra ungdomar upplever den som väldigt nära deras egen verklighet. En serie utan rosa skimmer och så realistisk som möjligt. Vi valde att arbeta med fyra arbetsområden: kärlek/känslor, sex/preventivmedel, sociala medier/sexuella övergrepp och sexualitet/vi är alla olika. Parallellt arbetade Caroline med de biologiska aspekterna av ämnet.

Skam, för er som ännu inte hoppat på russebussen, kretsar kring ett gäng ungdomar i gymnasiet och varje säsong tar upp olika sidor av att vara ung idag. När vi planerade hur vi skulle lägga upp arbetet insåg vi att det nästan var som ett smörgåsbord av områden och infallsvinklar så vi fick problem att sålla bort. Vi bestämde oss för att satsa på kärleksrelationerna som bas. Och oj så mycket kärlek det finns i serien. Främst fokuserade vi på relationen mellan William och Noora och den mellan Isak och Even. Detta gav oss möjligheten att utgå från det fina och oskyldiga samtidigt som svårigheterna paren mellan ständigt är närvarande. Det är ju inte alltid så lätt det där med kärlek både inom personerna själva och hur andra uppfattar vänners relationer. William är skolans cooling som i början ger skenet av att vara en fuckboy (kanske dagens motsvarighet till player) men som visar sig ha en betydligt djupare botten än den han ger sken av. Noora är den självständiga, självsäkra feministen och när deras känslor förenas uppstår den där ljuva tonårsförälskelsen som bara en…. tja, tonåring kanske upplever. Lika komplex är relationen mellan Isak och Even då vi får följa Isaks begynnande kärlek och kanske identitetsfrigörelse när han får känslor för en person av samma kön. Tittarna får följa dessa kärlekspar på ett osminkat fint sätt och även om konflikter uppstår glömmer Skam inte bort att lyfta upp det där vackra med kärleken. Det är lätt att förstå varför serien blivit en sådan succé.

Ett lektionstillfälle, tankarna bakom och hur det gick behöver tas upp som exempel. Varje lektion inleddes med en kort manusskriven dialog mellan mig och Caroline som fick visa eleverna vilka områden lektionen skulle handla om. Tanken var att om vi bjöd på oss själva så satte det tonen för vad som var tillåtet kommande timmar. Många leenden och viss skepticism hos eleverna men i utvärderingarna visade det sig att eleverna förstod att det handlade om att avdramatisera områden som annars kanske uppfattas som känsliga. Detta lektionsupplägg skulle fokusera på sexualitet/vi är alla olika med Isak och Evens kärlek i fokus.

I läroplanen kan man läsa att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. I Folkhälsoinstitutets undersökning  var det 14 procent som definierade sin sexuella identitet utanför heteronormen. Vi valde att berätta om händelserna kring killarnas relation för att skapa en större förståelse och sedan visa ett antal klipp från säsong tre. Första kärleksscenen var ett måste, det känsliga samtalet med kompisen och samtalet med homo-vännen blev ingången till intressanta och engagerande diskussioner. Här lyckas Skam vrida och vända på många infallsvinklar som garanterat bidrog till att våra samtal i klassen blev så goda som de blev. Even vill inte beskriva sig som homo-homo. Vad menar han egentligen med det? Vidare breddade vi området genom att prata om definitioner som finns kring identitet och de termer som finns kring sexualitet. Många nya begrepp introducerades och utgångspunkten var återigen känslor, både hos den person som upplever dem men också hur det kan uppfattas i andras ögon och i så fall varför. Nej, pansexuell är inte människor som går igång på Peter Pan, som en elev gissade på, utan en sexuell identitet som innebär att personen har förmågan att bli attraherad av personer oavsett könsidentitet/könsuttryck.

Att arbeta med detta tema har varit otroligt lärorikt även för mig. En lärdom som kanske oroade mig mest var våra ungdomars användande av sociala medier när det gäller sexualitet. I ett avsnitt av Skam tar ungdomarna upp fenomenet att fotografera sig själva nakna och skicka till en tjej/kille. Ordet dickpick kände våra elever väl igen och flera tjejer hade någon gång fått en sådan bild i mobilen. I samtalet med eleverna framgick det tydligt att tjejerna inte tyckte det var intressant och att det bara var riktiga drittsekkar som gjorde det... Killarna i klassen lyssnade och höll naturligtvis med.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni ämnesövergripande inom området sex och samlevnad?
  • Hur avdramatiserar ni ämnesområden som kan uppfattas som känsliga för era elever?
  • Hur plockar ni upp delar av era elevers vardag och integrerar dessa i era ämnen?
Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Skam motiverar”

  1. Mycket intresset och bra. Just detta som jag hade hoppats på skulle hända med Skam-serien. Tack för detta! En undran: Varför var inte SO med i detta ämnesövergripande projekt då det finns rikligt med stöd i det CI för både samhällskunskap och religionskunskap?

    1. Hej Göran och tack!

      Du har ju helt rätt i din undran. Vi fick helt enkelt inte ihop det denna gång. Att starta upp ett nytt område mellan två ämnen är svårt nog och tre visade sig omöjligt denna gång. Ambitionen är att SO ska vara med nästa runda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *