Självbedömning

I Lgr 11 kan man läsa att ett av skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna och arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Lgr 11, kap 2.7). Jag och en kollega funderade i höstas kring hur vi skulle kunna arbeta med det här och nu har vi arbetat med självbedömning av våra NO-prov i knappt ett år.

När vi skapar proven utgår vi från strukturen på nationella prov i NO och deras bedömningsmatris. Vi skapar ett prov och en presentation med bedömningsanvisningar. Vi läser även in en ljudfil till provet så att eleverna kan lyssna på frågorna. Vid varje provtillfälle får eleven provet och tillhörande ljudfil skickade till sig. Eleven svarar på frågorna och skickar tillbaka provet till oss. Eleverna vet att vid nästa lektionstillfälle får de ut en papperskopia av sina svar och vi bedömer proven tillsammans. Jag visar en presentation av svaren och vi diskuterar de olika nivåerna tillsammans. Eleverna får i uppgift att värdera sitt eget svar och ge ett bedömningsförslag. Om de tycker att det är svårt att bedöma sitt svar får de låta någon eller några kompisar läsa svaren och ge förslag. Är de fortfarande osäkra så diskuterar vi tillsammans i helklass. Vi brukar lyfta 2-3 svar som vi diskuterar och reflekterar kring. Efter det samlar jag in proven med elevernas bedömningsförslag och går därefter igenom dem. Jag korrigerar där det behövs och återkopplar muntligt till de elever där våra bedömningar skiljer sig åt.

Sammanfattningsvis gör vi så här

 • Skickar ut prov tillsammans med tillhörande ljudfil
 • Eleven genomför provet
 • Provet skickas tillbaka
 • Vi bedömer tillsammans i klassen
 • Muntlig återkoppling om lärare och elev gjort olika bedömningar
Några fördelar som vi ser med det här arbetssättet att arbeta med prov är att eleverna ökar sin medvetenhet kring sin egen insats. Vi tycker även att vi ser att elevernas svar har utvecklats under det här året. De är mer medvetna om vad som förväntas av dem och de har blivit mer säkra på att bedöma sig själva. Eleverna får också snabb och tydlig återkoppling.
Share Button

7 reaktioner på ”Självbedömning”

 1. Intressant upplägg!

  Du skriver att eleverna får provet skickade till sig. Betyder det att de göra provet hemma? Eller med tillgång till dator/internet?

  Det skulle vara givande att se exempel på både provfrågor och provsvar. Jag gissar att vi är många som skulle uppskatta om du ville dela med dig!

  1. Tack för din kommentar! Alla elever har en dator och de gör proven i skolan. Ska ta fram lite exempel som jag kan publicera. Håll utkik!

   1. Hej!
    Läste om det här på mobilen i går och fick upp en relaterande artikel med grön framsida som jag tror att ni har skrivit. Var kan jag hitta den?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *