Sandra Pilemalm

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2019

Jag heter Sandra Pilemalm och arbetar from hösten 2018 på Aggarpskolan. Innan jag började på högstadiet här arbetade jag på Naverlönnskolan. Jag började arbeta där hösten 2013. Jag lockades av att alla elever har varsin dator, vilket gör att man som lärare har möjlighet att utveckla undervisningen och elevers lärande med datorn som arbetsredskap.

Det var intresset för ungas nätanvändande med fokus på nätmobbning och digitala kränkningar som gjorde att jag började intressera mig för att utveckla undervisning i klassrummet. Jag har bl.a. föreläst på SO-dagarna våren 2014, om hur man kan betygsätta ett arbete i SO som tar sin utgångspunkt i digitala kränkningar, skolans förebyggande likabehandlingsarbete och normkritisk pedagogik. Du kan se mig i ett av Lärlabbets program om nätmobbning.

Med tiden har fokuset och organiseringen kring min undervisning förflyttats från mig som lärare till eleven och dess lärandeprocess. Bedömning-för-lärande-strategier (BFL), sociokulturellt perspektiv, proximal utvecklingszon  är nyckelbegrepp i min organisering av undervisning.

Under min tid på Naverlönnskolan har förstelärarna varit med och utvecklat följande fokusområden på skolan: betyg och bedömning, entreprenöriellt lärande och inkludering. Du kan följa det arbetet i många av mina bloggar.

Jag är legitimerad lärare i samhällskunskap, religion, historia, geografi och engelska åk 6-9. Jag är även legitimerad lärare på gymnasiet i engelska.


Mina inlägg

Why history? del 2

Varför ska vi läsa historia? Varför ska vi läsa om minoriteter? Varför ska vi läsa om demokratins historia? EU? En ...

WHY?

Varför ska vi läsa historia? Varför ska vi läsa om minoriteter? Varför ska vi läsa om demokratins historia? EU? En ...

Tillsammans är vi starka

samsyn och lektionsstruktur, utveckla elevers ansvarstagande del II "Efter höstlovet kör vi" Studieron och elevernas ansvarstagande behövde stärkas. Vi, arbetslag 7-8 ...

Ett arbetslags väg mot samsyn och struktur

samt utveckla elevers ansvarstagande och höja pojkars resultat Ny termin innebär alltid ett visst mått av oordning och man behöver ...

Nyckeln till att lyckas – språket

- om att bygga upp ämnesspecifikt ordförråd med hjälp av digitala verktyget quizlet Tidigare har jag skrivit om arbetet att ...

Kollegiala diskussioner kring utveckling av pedagogisk lärmiljö #mindthegap

Mål: utveckling mot kunskapskrav E Naverlönnskolan har som mål läsåret 2017/18 att utveckla den tillgängliga lärmiljön på skolan utifrån det ...

Differentierad undervisning med ord och begrepp som utgångspunkt

 - istället för individanpassningar Grunden för att inkludering ska lyckas är att se svårigheter som uppstår i lärande som en ...

“Involve me and I learn”

Ett citat uttalat av Benjamin Franklin som deltog i utarbetandet av den amerikanska självständighetsförklaringen och som även arbetade för att ...

#Modiga elever #metoo

- förebyggande arbete och metodmaterial kring sexualbrott Jag lägger ifrån mig pappret och fylls med en känsla av sorg och ...

Internet en parallellvärld i vuxnas värld

- om betydelsen av att lyssna och utvecklas med eleverna Vad innebär det egentligen att de unga jag möter i klassrummet  ...

Demokrati på riktigt och svåra ämnen

- När demokratins värden krockar Vi närmar oss slutet på partidebatterna för årskurs 9 i kommunhuset. Debattfrågorna har läraren/jag valt ...

Gruppens kraft

- inkludering - tillhörighet och lustfyllt lärande Hen smäller upp dörren, sparkar i väggen, tar upp en bok och kastar ...

Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien

- viktigt på riktigt - engagerar-utvecklar entreprenöriella förmågor-djupare förståelse För att kriget ska ta slut måste alla länder samarbeta. Länderna ...

Du blir aldrig bättre än den som sitter bredvid

- Om att det inte går att göra något bra utan duktiga kollegor Jante, tänker du nu? De som arbetat ...

DEMOKRATI i skolan och för framtiden – viktigt på riktigt

Vi lever i en tid där demokratiska värden utmanas och där det blir viktigt att på många nivåer arbeta med ...

Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

I varje klass sitter en eller flera individer som brottas med livet, slår och fäktar för att klara en kärlekslös ...

Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande?

- exempel på och problematisering kring normkritiskt arbete i klassrummet - kön och sexualitet Snart kommer Sveriges skolelever tillbaka efter sommarlovet, ...

Kollegialt Lärande

- Betyg och Bedömning Hur lär lärare av och med varandra? Hur delger lärare varandra bedömningsmetoder för lärande? Hur utvecklar ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2)

- om betydelsen av att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 2 av 2) Läs också Född ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 1 av 2)

- om att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 1 av 2) Veckan efter terrordåden ...

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande? Vad som fick mig att ...

Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ...

Nätmobbningens Deus ex Machina – värdegrunden

Ska skolan lägga sig i vad barnen skriver på nätet på sin fritid? Det är den första frågan som ställs ...

Om att undervisa för framtiden – digital metodik och dess möjligheter

Den digitala tekniken i skolan innebär att lärare får möjlighet att använda fler pedagogiska redskap och att elever ges möjlighet ...

Charlie Hebdo och yttrandefrihet – demokratifrågor i klassrummet

Jullovet 2015 avslutas med en terrorattack mot den franska tidningen Charlie Hebdo. Bland de tolv döda och elva skadade fanns ...

Synligt lärande “Prov” – Hur kan bedömning användas som ett verktyg för inlärning?

Jag har under en tid gått och tänkt att jag skulle vilja utrota begreppet prov ur svensk skola, i alla ...

 

Share Button

Undervisning och lärande