Samverkansinlärning (SI) Gymnasieelev till gymnasieelev på NFU

Denna vackra, varma junidag sitter jag i min ljuvliga trädgård och summerar dagen. Årskurs 3 har tagit studenten! Det är underbart att som lärare få uppleva ungdomarnas glädje över att vara framme i mål. Tre års gymnasiestudier har klarats av och många studietimmar har spenderats.

Att som nybliven gymnasieelev komma underfund med vad som krävs i den nya skolformen kan ibland vara lite besvärligt. Kanske går det lite tid innan den bärande tanken i framgångsrika gy-studier blivit vardagsrutin. Andra elever knäcker koden direkt och är väl förberedda med goda studiestrategier. I kursutvärdering i åk 1 har det i år framkommit att elever tycker att det var en märkbar tempoförändring i jämförelse med högstadiet och besvärligt med ”snäppet man hoppar från grundskolan till gymnasiet” . Att det kan upplevas så är väl ganska naturligt, anser jag. Eleven går från ett kunskapsstadium till ett högre så nog borde det märkas?!

Men vad kan då skolan göra för att stötta eleverna speciellt i kurser som anses som svåra? Vilken metod eller förhållningssätt utpekar forskningen som gynnsam?

Det har, med statistisk signifikans, visat sig att Supplemental Instruction, SI, även kallat samverkansinlärning, gynnar både den person som är SI-ledare och deltagarna i gruppen. PAL – Peer Assisted Learning eller PASS – Peer Assisted Study Sessions har samma grundtanke.

Syftet med SI är att hjälpa studerande till goda studiestrategier och goda studieresultat.

Utmärkande för SI är att :

 • det är ett kollektivt lärande
 • elever/studenter som nyligen gått kursen/läst ämnet är SI- ledare
 • det är ingen stödundervisning utan ett komplement till ordinarie undervisning
 • deltagande i möten är frivilliga
 • möten ska ske regelbundet (1 gång per vecka är rekommendationen)
 • ledarna ska ha gått SI-ledarutbildning (på Nationellt centrum för Supplemental Instruction)
 • SI-ledarna arbetar ideellt och känner engagemang för studiefrågor
 • deltagarna i SI-mötena får möjlighet till fördjupning i kursmaterialet, vilket kan ske på många olika sätt.
 • deltagarna får möjlighet att integrera kursens ämne med studieteknik

På NFU har detta läsåret 3 elever provat på att driva SI-möten gymnasieelev till gymnasieelev.

Kevin, Towe och Adam i åk 3, naturvetenskaplig linje, gick SI-ledarutbildning i Lund i höstas. Vi valde att lägga SI-möten för matematik och för kemi 2/biologi 2. Årskurs 1 och 2 på NA och TE erbjöds att delta i försöksprojektet.

Vårt första år med SI har alltså följd modellen gymnasieelev till gymnasieelev. Det finns framför allt SI-program för högskola-universitet (student till student). Även student från universitet/högskola kan vara SI-ledare till gymnasieskolor. Tyvärr hade inte NFU i år möjlighet att få ta del av upplägget högskolestudent leder gymnasiegrupp. Vår förhoppning står till att vi kommer med framgent!

NFU:s SI-ledare planerade innehållet för mötena och hade samråd med undervisande lärare för berörda kurser. Då det inte fanns möjlighet till en fast schemaposition blev det lite trixigt att hitta luckor i elevernas schema för dessa SI-möten. Nationellt centrum för Supplemental Instruction förordar att skolan schemalägger mötespositioner men eftersom vi startade vårt försöksår med SI efter det att all schemaläggning var spikad så fick vi pussla ihop det lite.

Hur gick det då?

Initialt var det aktivitet och en liten trogen grupp elever besökte de späckade och glada SI-träffarna. Efter en tid in på läsåret blev det allt färre elever som deltog i mötena trots att de var mycket uppskattade. Det fanns önskan om att de skulle finnas kvar men många aktiviteter och förpliktelser konkurrerade helt sonika ut de väl förberedda SI-mötena. Kevin, Adam och Towe lade ner mycket tid på verksamheten och skolan är mycket tacksamma för deras insatser för sina kamrater! Vi har en del kvar att lära oss för att få en SI-verksamhet som rullar på. Men det får stå på väntelistan- för nu stundar ett sommarlov!

Att diskutera

 • Vilken erfarenhet har du av SI eller Peer Assisted Learning?
 • Hur kan skolan på bästa sätt organisera kollektiva lärandegrupper?

Vill du veta mer om SI så kan du läsa här :SI Lunds Tekniska Högskola

Samverkansinlärning - gymnasieelev till gymnasieelev
Samverkansinlärning – gymnasieelev till gymnasieelev – Utskriftsvänlig version
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *