Så var det dags igen!

Vårterminen är igång och med den också förberedelserna inför de nationella proven.  Dessa ska alla i klass 6 och 9 göra. Som vanligt är ämnet svenska först ut, följt av engelska, matematik, ett SO-ämne och slutligen ett NO-ämne. Det blir förstås många prov på Naverlönnskolan  och det är inte utan att många tar ett djupt andetag.

I slutet av förra terminen beslöt jag mig för att jobba lite annorlunda inför proven. Jag frågade helt enkelt min nia hur de tyckte jag skulle lägga upp svenskaundervisningen inför årets prov. Gammal som jag är i gamet, vet jag att elever vill förbereda sig både färdighetsmässigt och mentalt. Just så är det, även om provet i själva verket är ett kvitto på vad eleven har med sig efter nio år i grundskolan. En framgångsrik språkutveckling i förskolan spelar också stor roll för resultatet.  Eftersom jag är en stor vän av Google Drive, beslöt jag mig för att göra enkäten i ett onlineformulär. Då skulle jag på några minuter kunna få elevernas svar i ett snyggt kalkylark. Min tanke var så klart också  demokratisk. Var och en skulle bli hörd, ingen skulle bli glömd i detta ökade elevengagemang. Arbetsområdet kallade vi “På begäran” och i skrivandets stund är vi en bra bit på väg. Det är mycket vi-känsla i “På begäran” och LPP:n till arbetsområdet känns väl förankrad i eleverna. Inte alls konstigt! Den kommer ju från dem!

Så här såg enkäten ut.

Enkät

Proven i svenska består av tre delar. Dessa är läsa, skriva och tala. Det visade sig att många elever ville prova på den muntliga delen på låtsas. Klassen delades in i grupper om fem,  som alla fick en novell med samtalsfrågor. Efter genomläsning fick eleverna spela in sig i grupp när de diskuterade novellfrågorna. Lektionen därpå lyssnade de på sig själv med hörlurar och  gjorde därefter en självbedömning efter Skolverkets bedömningsmatris för de muntliga proven. Jag lade också till några egna frågor om vad de tyckte om arbetsgången och det blev en ny enkät i Google.

Jag är nöjd med utfallet. Eleverna tyckte det var både nyttigt och bra att lyssna på sig själv. Här följer några kommentarer:

“Jag tyckte det var ett bra sätt, eftersom man verkligen tänkte efter och utifrån det bedömde sig själv.”

”Det kan vara ganska svårt, men jag tyckte det var en bra upplevelse.”

”Jag tror att vi nu är mer vi redo  inför vad som kommer hända under de nationella och vi kommer inte bli helt överraskade, utan vi vet vad som kommer hända”

”Jag ska inte flyga iväg, utan hålla mig till innehållet.”

”Jag måste prata mer. Inte sitta så tyst”

Vill du veta mer om de nationella proven? Då ska du gå in på Skolverkets sida om NP och klicka dig runt.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *