Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien

– viktigt på riktigt – engagerar-utvecklar entreprenöriella förmågor-djupare förståelse

För att kriget ska ta slut måste alla länder samarbeta. Länderna måste öppna sina gränser och ta in så mycket flyktingar som möjligt och hjälpa dem att börja om medans tränade män och kvinnor kan ta hand om IS och Assad i Syrien. Så inleder en fjortonårig elev sina reflektioner kring möjligheterna att nå fred i Syrien, en annan skriver:  Folket vill vara en demokrati vilket jag förstår till 100% jag tror personligen att det bästa för ett land och befolkningen är demokrati. Om Assad fortsätter att vara deras diktator/president så kan de inte vara en demokrati och det kommer därför att vara konflikter i landet. De behöver hjälp från andra länder. Jag tror kanske inte att grannländerna kan ge de så mycket hjälp som de behöver och tror därför att de behöver större och mäktigare länders hjälp som till exempel Usa, Ryssland och Storbritannien. 

Kunskapen, insikten, förståelsen för konfliktlösningens komplexitet är djup och eleverna kan växla mellan olika perspektiv. Jag tänker dock inte fördjupa mig kring kunskapskrav och bedömning utan visa vilka entreprenöriella förmågor rollspelet utvecklar förutom ämneskunskaper i engelska och samhällskunskap.

Att rollspelet kom till hade sitt ursprung i att en av mina undervisningsgrupper önskade lösa en konflikt på riktigt när de gavs inflytande över planering av undervisning utifrån följande centralt innehåll i samhällskunskap: aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.  FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. I några av mina tidigare bloggar Demokrati i skolan och för framtiden-viktigt på riktigt och Född 2001, Vad är 9/11? har jag skrivit om elevinflytande som ett sätt att höja motivation och engagemang så jag för inga längre resonemang kring detta i denna blogg. Anledningen att rollspelet blev på engelska var för att jag hittade något som liknade ett rollspel på engelska på svenska FN-förbundets hemsida som jag sedan arbetade om. Originallänken finns tyvärr inte längre att tillgå på nätet.

Eleverna arbetade parvis (max 3 i en grupp) och tilldelades parter i konflikten: IS/DAESH, Syriska kurder, USA, Saudiarabien, Kina, Frankrike, Syrien, Storbritannien, Iran, Irak, Ryssland. I manuskriptet fanns information kring hur varje land ställer sig till konflikten och vad de anser viktigt hur sitt perspektiv. Så här formulerades uppgiften:

Your task is to work out a roadmap to peace. We will have a summit where you present your proposals before the security council (about 3 minutes) Every country in this roleplay is a member of the security council.

1.Suggest solutions/proposals which will lead to peace

2. After every presentation you will be given about 3 minutes to consider your options and write a response. You might have to redraw maps so always have a look at your map, natural resources and water supplies.

3. At the end of this summit a roadmap to peace will hopefully have been agreed upon.

Manuskript att utgå ifrån vid rollspel: lösa konflikt i Syrien

I utvärderingar som genomfördes i slutet av läsåret 2014/15 på Naverlönnskolan framkom ett behov av att förbättra skolans förmåga att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser. Rollspelet har för mig varit ett sätt att möjliggöra elevernas utveckling av de entreprenöriella förmågorna nedan:

Hela arbetet med rollspelet genomsyras av de entreprenöriella förmågorna. I själva förarbetet till uppspelet var det företrädesvis ta eget ansvar, nyfikenhet och samarbete och kommunikation som utvecklades, medan under själva uppspelet då det gällde att peka ut positiva och negativa aspekter av de olika parternas förslag utvecklades förmågor såsom: fatta beslut, ta initiativ, kreativitet, självtillit och mod att ta risker.

Värdeskapande lärande, en ny lärfilosofi med rötter i entreprenöriellt lärande har först fram på senare tid som en viktig komponent i ett framgångsrikt lärande. Det handlar om att låta människor lära sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något av värde för någon annan än sig själva. Min undervisning har alltid tagit sin utgångspunkt i att elever är resurser för varandra och i enlighet med det sociokulturella perspektivet tror jag mycket på att människor lär i sociala sammanhang, men att ge det ett värde utanför undervisningsgruppen är något min undervisning  behöver utveckla.

Min erfarenhet av att mina elever prövade att lösa konflikten i Syrien är att jag blev än mer medveten om vilket ökat lärande som inträffar när det är viktigt på riktigt och att det man lär sig och ska förmedla är viktigt för andra bl.a. därför att de ska förhålla sig till informationen och kritiskt granska den och sedan ta ställning. Att ha publik och få lära andra, få visa att man är duktig är också inspirerande. Eleverna i den första gruppen fick besök av tidningen Sydsvenskan och eleverna i den andra gruppen fick besök av rektor Camilla Brante och deras engelsklärare Cornelia Falkentoft, samt ett tiotal samhällsintresserade elever från åk 7. Besöken vållade en del nervositet men var mycket uppskattade.

Vill du läsa hela tidningsartikeln, klicka på tidningsrubriken

Att diskutera

  1. Hur gör du för att väcka dina elevers intresse/få dem motiverade i ditt ämne? Tips?
  2. Hur gör du för att få elever att inse att det ni gör inne i klassrummet också är viktigt utanför klassrummet?
  3. Kan du ge något exempel från din egen undervisning där du vet att eleverna utvecklar en djupare förståelse och och insikt i samhällsfrågors komplexitet?

 

Share Button

2 reaktioner på ”Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *