Rolig undervisning – men hur?

Jag hade lite idétorka inför det här inlägget och frågade helt enkelt mina elever vad de tyckte kunde vara intressant. Av alla grupper jag har, råkade jag fråga elever i årskurs 6 i ämnet tyska. De kunde ha svarat allt möjligt (…som jag kanske hade valt bort som tema för ett inlägg 🙂 men turen ville att svaret blev: ”Skriv om varför det är så roligt med tyskan!”

Alla elever tycker nog inte så, men de finns alltså, och frågan är vad som entusiasmerar dem och hur jag rycker fler med mig, helst alla?

Är man begåvad med en stand-up komikertalang behöver man inte läsa detta, men de allra flesta av oss lärare kan behöva tips om hur man får elever att reagera som mina sexor. Jag tänkte skriva ner några tips med hjälp av min favoritföreläsare James Nottingham och två artiklar i min mobils Svt-Nyheter den 27/10 2018.

Nottingham  beskriver ju så bra var tonvikten ska ligga runt begreppen ”Achievement” (≈ uppnått prestation) och ”Progress” (≈ utvecklande framsteg), någonting som jag numera alltid låter mina tankar kretsa kring vid planering och genomförande av undervisningen.

Tips 1: Lyssna på Nottingham, gör de tankarna till dina egna och reflektera i din undervisning om du har differentierat din pedagogik och metodik så att eleven (omedvetet) kan hitta sin antingen trygga plats i undervisningssammanhanget, Achievement, eller sin utmaning i Progress. Jag har en mycket heterogen grupp men strävar efter uppgifter i klassrummet som möjliggör olika nivåer. Det leder till …

Tips 2: Bli rolig med hjälp av nätet. Jag använder inte bara ofta utan med en igenkännbar regelbundenhet musik och ramsor. Det händer att elever som inte har tyska möter mig i korridoren med orden ”ich bin cool” eller ”eins, zwei, Polizei”. Då har det spridit sig att vi med hjälp av Youtube har sjungit ”Ich bin cool. Bist du cool? Ja, logo ja!” eller lärt oss en rimramsa för att lära in siffror från ett till tio, som finns i läroboken. Kul? Javisst! Men hur gör jag såväl Achievement som Progress av detta?

Tips 3: Differentiera inlärnings- och kunskapsnivån! Åstadkom olika nivåer på den proximala utvecklingszonen  genom enkel differentiering. Såhär bygger jag upp sången och ramsan.

Sången ”Ich bin cool” – Mål: att utöka förmågan att kunna prata om sig själv

 • Vi spelar sången ”Ich bin cool”. Redan där sker en inlärning hos alla.
 • Första upprepningen: alla sjunger med i refrängen.
 • Andra upprepningen: vi använder kroppsspråket och härmar t.ex. ”Ich bin stark”. (Kolla videon, så förstår du!) Detta behöver inte ske vid samma lektionstillfälle.
 • Tredje steget är att jag skapar en gloslista, oftast på glosor.eu, som jag har valt att använda mest som ”pluggredskap”, d.v.s. att eleverna jobbar med antingen spelen eller stavningsmöjligheten för att lära sig ord och begrepp. Bra differentiering även där!
 • Fjärde steget kan vara att skapa t.ex. en Quizlet för att lekfullt testa begreppen från sången.
 • Ett femte steg kan vara att göra ytterligare ett förhör på ord och begrepp, kanske på E, C och A-nivå som bygger på kunskapsinhämtning från den auditiva världen (höra på sången), den visuella (jobba med orden) och den kinestetiska (kroppsspråksanvändning när vi tittar och sjunger).

Ramsan ”Eins, zwei, Polizei” – Mål: att räkna till 10 på tyska

Samma sätt att differentiera kan ske här. Några exempel:

 • Alla ska kunna räkna till tio.
 • Alla ska klara enkla matematikuppgifter på tyska, t.ex: Wieviel ist vier plus drei? Hur mycket är fyra plus tre? Minus heter minus på tyska. Perfekt! 🙂
 • Alla ska sedan läsa ramsan efter mig.
 • Differentiering: jobba efter eget val med (vissa gör en eller två saker, andra allt, så är det):
  • Glosor från ramsan på glosor.eu
  • Skriv av ramsan på tyska
  • Översätt den till svenska
  • Lär dig några rader utantill (den första kan alla, det är också den som sprider sig)
  • Lär dig hela ramsan utantill (många väljer detta, det verkar vara en kul utmaning)
  • Skriv egna rim/ramsor
   • Elevexempel 1: „Ich bin cool, ich bin frei, tschüs ist hej“
   • Elevexempel 2l: „Bist du cool? Ja, logo, ja! Wunderbar! Neun, zehn, auf Wiedersehen!

Och så nämnde jag ju två artiklar på Svt-Nyheter ”Hon blev sjuk av för få arbetsuppgifter” och ”Därför kan man bli sjuk av att ha för lite att göra”. Jag överför dem till min professions utmaning att under samma lektion skapa lagom utmanande uppgifter för såväl svag- som högpresterande elever. I den första artikeln nämns en kvinna som blev sjukskriven för utmattning p.g.a. för få och tråkiga arbetsuppgifter, i den andra omskrivs detta med begreppet ”bore out”. Den f.d. stressforskaren Töres Theorell förklarar att hjärnan inte kan avgöra om en överansträngning i form av stress och depression kommer sig av för mycket eller för lite att göra. Det fick mig att fundera runt mitt uppdrag som lärare i ett klassrum som ska inkludera alla och individanpassas till var och en. Hur ska det överhuvudtaget vara möjligt? Det finns många kloka tankar om denna pedagogiska utmaning och min lösning är (många gånger) att inte erbjuda så många olika uppgifter utan att samma uppgift har proximala utvecklingsmöjligheter för var och en.

Att diskutera:

 1. Vilka strategier och hjälpmedel använder du för att försöka skapa ”en lustfylld undervisning” för var och en?
 2. Hur stimulerar du eleverna så att de inte tappar lusten i ditt ämne på grund av antingen ”burn out” eller ”bore out”?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Naverlönnskolan | cornelia.falkentoft@skola.svedala.se

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *