Robert Calmstedt

RobertcUppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2017

Jag heter Robert Calmstedt och är förstelärare på Kyrkskolan som är en F-5 skola. Jag är legitimerad grundskollärare 1-7 i svenska, matematik, engelska, NO/Tk och historia. Just nu undervisar jag i årskurs 4.

Jag har tidigare arbetat mycket med elever som har svenska som andraspråk. Det har präglat min syn på undervisning samt utmanat mig personligen för att kunna nå ut till samtliga elever i klassrummet.

Något som jag anser vara väldigt viktigt är att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt, mitt mål är att det ska genomsyra all min undervisning. Jag arbetar genrepedagogiskt vilket innebär att jag utgår från cirkelmodellen i min undervisning. I cirkelmodellen finns fyra olika faser; i första fasen bygger vi tillsammans i klassrummet upp kunskap inom ett område, det kan vara genom att se en film, läsa en text eller en utflykt. I andra fasen dekonstruerar och modellerar vi texter i utvald genre. Under tredje fasen skriver vi en gemensam text, för att eleverna i fjärde fasen själva ska kunna producera en text.

Genrepedagogik vilar på tre ben: Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmasta utvecklingszonen och stöttning till eleverna, Hallidays systemfunktionella grammatik, och Martin/Rotherys skolgenrer och som jag nämnde tidigare cirkelmodellen.

Mina inlägg

Fördelarna med att röra sig

Min dotters skola har nyligen inlett ett projekt som innefattar att de ska ha fysisk aktivitet varje dag. Som lärare ...

Vad är äkta på nätet?

Den senaste tiden har eleverna mötts av uttrycket “Fake news” och jag tror aldrig att diskussioner kring källkritik har varit ...

Konsten att kunna återberätta

Att återberätta något, muntligt eller skriftligt, känns som en vanlig uppgift i skolans värld och något eleverna arbetar mycket med ...

Matematikundervisning – under uppbyggnad

Denna termin har jag valt att fokusera mina bloggar och mitt eget lärande på matematik. Jag har prövat lite olika ...

Historia – Från vikingatiden till mig?

Denna termin har vi ett temaarbete i historia som sträcker sig från vikingatiden fram till medeltiden. Jag tänkte gå kort ...

En saga växer fram…

För er som har läst mina tidigare inlägg  så utgår jag från cirkelmodellen och använder genrepedagogik som grund. Det är ...

Nästa steg i matematik – utmana alla elever

Denna termin har jag valt att fokusera på matematik och som jag skrev om i mitt tidigare inlägg, började jag ...

Språkutvecklande matematik

Under sommaren så satte jag mig ner och började läsa igenom modulen som heter ”språk i matematik” som ingår i ...

Det papperslösa klassrummet – del två

Mitt förra blogginlägg handlade om arbetet med det papperslösa klassrummet som jag och min kollega bedriver, där vi utgår från ...

Det papperslösa klassrummet

Tanken att arbeta digitalt utan papper är något som jag funderat på en tid. Möjligheterna har funnits länge då eleverna ...

Det språkmedvetna klassrummet

Jag har arbetat mycket med SvA-elever och det är en erfarenhet som har berikat mig som lärare på så sätt ...

Den instruerande genren – Ett glas med vatten, tack

Den instruerande genren är en genre som eleverna möter nästan dagligen i form av instruktioner om vad de ska göra ...

Elevinflytande och delaktighet i klassrummet

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket ...

Ett pedagogiskt möte med Timperley

Helen Timperley är professor i pedagogik på pedagogiska fakulteten vid University of Auckland i Nya Zeeland. Helen Timperley har ett perspektiv ...

Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik

Jag är ny på jobbet, både i Svedala kommun och som förstelärare. Jag har tidigare tittat på denna förstelärarblogg när jag ...
Share Button

Undervisning och lärande