Ro eller oro i klassen

lugnI dagarna har regeringen tillsatt en utredning för att göra klassrummen lugnare så att alla elever får möjlighet att fokusera på studierna. Lite spännande tycker jag att det är att det tydligen är relativt lätt att utreda detta med arbetsro i klassrummet då utredningen presenteras som en “snabbutredning  “.

Utredningen som görs av Metta Fjelkner innehåller två delar:

*Utredaren ska följa upp hur den nya skollagen har påverkat hur skolor arbetar med ordning. Det ska kartläggas hur ordningsregler ser ut på olika skolor och hur man jobbar med att stoppa ogiltig frånvaro.

*Utredarens främsta uppgift är att lämna nya förslag på åtgärder som kan bidra till mer ordning och reda i klassrummen.

Jag har själv länge funderat på vad som gör att en del grupper blir välfungerande utan att man till synes  behöver anstränga sig.  Medan man i andra grupper jobbar och sliter med klassrumsklimatet och man ändå kanske inte når ända fram till en välfungerande grupp.

Jag känner att denna fråga är intressant och kommer att fortsätta att leta artiklar, böcker och forskning om detta område.  Det jag just nu fastnat för är:

  • vikten av att du som lärare är en tydlig ledare i klassrummet
  • att du har höga förväntningar på dina elever.
  • förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Jag citerar från Kvutis lärmodul – Förtroende relationer mellan lärare och elev:

Att lärarna skapar förtroendefulla relationer med sina elever ger eleverna möjligheter att lära sig det avsedda innehållet. Då de blivit mottagna och sedda av läraren tycks det bli lättare att koncentrera sig på skolarbetet. Förutom att lärarna bryr sig om eleverna och lyssnar på dem sätter de gränser och möter elevernas motstånd som exempel på arbetet med förtroendefulla relationer.

Relationen mellan lärare och elev påverkar, enligt min mening, inte enbart elevens lärande utan också, eller kanske framförallt, elevens förmåga att fokusera och koncentrera sig på uppgiften. Kan man då skapa goda relationer med alla sina elever i klassen skulle det då alltså påverka hela gruppen och därmed klassrumsklimatet.

Som sagt detta är en fråga som intresserar mig och jag diskuterar den gärna med andra som också nyfikna på denna frågeställning. Jag ser också fram emot vad Metta Fjelkners snabbutredning kommer att presentera.

Läs gärna: “Att vända en klass” av John Steinberg och Åsa Sourander och “Förtroendefull relationer mellan lärare och elev” en avhandling av Annika Lilja vid Göteborgs Universitet.

 

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *