Ritual som skapar struktur

Jag har tidigare skrivit om boken Lektionsdesign av Helena Wallberg i en av mina bloggar och i den senaste bloggen skrev jag att vi på skolan ska börja använda oss av boken som en del i ett kollegialt lärande och samarbete. Nu är vi där och vi kommer låta arbetet med boken ta tid vilket jag anser är en utmärkt idé. Gott om tid ger oss möjlighet att i lugn och ro testa oss fram samt utrymme för gemensamma diskussioner och egna reflektioner.

Vi har börjat med att läsa bokens inledning samt två faser och därefter fått tid till diskussioner och reflektioner under en halv KU-dag. Diskussionerna och reflektionerna har skett i de olika ämneslagen. Vid ett modultillfälle har vi satt upp ett eller fler individuella mål kring de två första faserna, vilket sedan lyfts på medarbetarsamtalen. Modultillfället gav oss möjlighet att tillsammans med kollegorna i arbetslaget komma överens om gemensamma ritualer, rutiner eller metoder för att skapa nyfikenhet och engagemang i våra klasser.

På högstadiet har jag till och från genom åren använt mig av startuppgifter där syftet har varit att få igång en tankeprocess hos eleverna kring ämnet för att sedan enkelt glida över till själva arbetsuppgiften som eleverna jobbat med. Startuppgifterna har varit tidsbestämda men gett möjlighet att växla över till annat arbete när man varit klar. Jag har inte riktigt fått till det på ett så enkelt sätt som jag önskat på mellanstadiet. Eleverna är inte riktigt lika självgående i de lägre årskurserna och har därför haft lite svårare för övergången från en uppgift till en annan. Jag har dock inte släppt tanken på att få till någon form av ritual i början av lektionen för mina mellanstadieelever. Målet har varit att hitta en lugn ritual som får eleverna att förbereda sig för respektive ämne och dessutom att få dem förstå att när vi går in genom dörren så släpper vi rasten och är redo för lektion.

Jag och en kollega beslutade oss för att samarbeta kring fas 1 och 2. Ett av våra mål var att hitta en ritual som vi kan använda i våra 4:or i ämnet svenska. En ritual som kan få igång eleverna tänkande och engagemang och bli ett naturligt inslag i undervisningen utan att eleverna behöver påminnas om ritualen. I Lektionsdesign pratar Wallberg bland annat om ”Dagens ord/begrepp” som en återkommande ritual. Jag och min kollega bestämde oss för att göra en variant av Wallbergs ritual. Min kollega och jag har samma tanke och mål men då våra grupper skiljer sig lite åt gör vi det som passar oss själva och våra respektive klasser bäst. Vi kommer observera varandra vid ett senare tillfälle för att se hur det fallit ut för oss och våra klasser.

Tillvägagångssätt

Inför varje svensklektion lägger jag en post-it lapp på elevernas bänkar. När eleverna sedan kommer till sin plats vet de sedan tidigare att de ska bilda så många meningar de kan med de tre ord som jag skrivit på tavlan och att de har tre minuter på sig. En del hinner en mening och andra hinner fler. När tiden är slut drar jag glasspinnar med elevernas namn och så får vi höra just de elevernas mening/meningar. Ibland läser jag deras meningar högt efter att jag samlat in lapparna och ibland läser eleverna själva sina meningar högt. Jag samlar alltid in post-it lapparna för att med jämna mellanrum visa eleverna deras progression när det kommer till att bilda meningar. Ofta väljer jag ord som anknyter till det vi jobbar med i svenska och/eller so. På så sätt kan meningarna eleverna hör också inspirera och väcka nya idéer.

Resultat såhär långt

Jag måste erkänna att jag är lite förvånad över hur snabbt det gick att få med sig hela klassen på den här ritualen. Det tog två dagar sen förväntade alla eleverna sig att svensklektionerna skulle börja med ritualen. Ritualen har blivit en tydlig struktur av svensklektionerna. Alla vet vad de ska göra när de satt sig ner. Alla deltar efter sin egen förmåga och alla delar med sig av sina meningar. Dessutom leder meningarna som skapats till väldigt bra diskussioner och samtal i helklass där alla elever kan delta med stöd av sina meningar. Det är också mycket roligt att eleverna har börjat be om att få ge förslag på tre ord. Kan jag och min kollega då differentiera ritualen ytterligare? Hur kan vi utmana elever som behöver en större utmaning än att bara träna på att skriva utvecklande meningar? Vi har tänkt att det ska ske genom att de eleverna ska träna på att plocka ut verb, substantiv och adjektiv ur meningarna, vi är dock inte där riktigt än.

Att diskutera

  • Vilka ritualer har ni i era klasser?
  • Vad är ert främsta syfte med ritualen/ritualerna?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *