Riktlinjer – bloggen

Förstelärarbloggen

Vi arbetar för att alla ska lyckas

https://1larare.svedala.se/

Inloggning till sidan gör du på:
https://1larare.svedala.se/wp-admin

Ni har alla behörigheten “Redaktör”, vilket innebär att ni alla kan ändra i alla sidor och inlägg.

Syfte:

 • Visa det goda exemplet – lärare som reflekterar kring sin undervisning, utgår ifrån medvetna strategier och hämtar inspiration från forskning och beprövad erfarenhet.

 • Kvalitetssäkra förstelärarskapet – vi förväntar oss att ni är förebildslärare och bloggen blir ett sätt för utbildning att kvalitetssäkra ert uppdrag.

 • En möjlighet för rektorer att finna lämplig förstelärare när de vill låta någon av sina lärare få ta del av en förstelärares undervisning.

Mottagare

 • Mottagare är rektorer och lärare i kommunen

 • Du bör också tänka på att ni blir ett ansikte utåt då vi räknar med att det finns ett stort intresse för Svedala kommuns skolor.

 

Ansvar

 • Du som förstelärare ansvarar för att skriva minst ett inlägg varannan vecka.

 • Inlägget ska handla om din undervisning och ska vara reflekterande. Det är viktigt att ni visar upp att ni reflekterar både kring det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra. Väljer du att dela ett filmklipp, ett litteraturtips eller material av något slag bör du relatera detta till din undervisning, hur detta påverkar ditt tänk kring undervisning et cetera.

 • Det är viktigt att ni är kommunikativa och att mottagare blir intresserade av er undervisning och vad ni har att berätta.

Riktlinjer:

 • Använd alltid “Inlägg” till det du bloggar om.

 • Tänk på att kategorisera ditt blogginlägg rätt:

  • Ålderskategori

  • Ämne

  • Ditt namn

  • Skola

 • Använd funktionen “Läs mer” så att endast ingressen syns i bloggflödet.

 • Lägg inte in foto med hög upplösning, använd gärna skärmklippsverktyget för att beskära bilderna i lagom storlek. Använd formatet PNG.

 • Tänk på att skriva “alternativ text” till bilder du lägger in.

 

Tänk på:

 • En kategori som ännu ej använts syns ej i kategorilistan.

 • Du kan alltid spara ett ofärdigt inlägg som “utkast” för att därefter fortsätta och därefter publicera.

 • Genom att använda etiketter så hjälper du sökmotorer att indexera sidorna rätt.

 • Använd endast foton som du har rätt till att använda (ange källa).

 • Google – bilder – sökverktyg – användningsrättigheter

  • Microsoft clipart online

  • Egna bilder

Share Button

Undervisning och lärande