Rickard Hellstrand

Rickard Hellstrand
Rickard Hellstrand

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2016-2018

Jag heter Rickard Hellstrand och jag arbetar på Naverlönnskolan i Svedala. Jag är legitimerad lärare i svenska och engelska i årskurs 4-9. Dessutom är jag legitimerad i engelska på gymnasiet.

Efter flera års arbete på ett gymnasium i Malmö styrde jag min kos österut och hamnade till slut i Svedala kommun, där jag påbörjade min tjänst hösten 2013. Redan första dagen på Naverlönnskolan fick jag känna på den framåtanda och digitala kompetens som finns på skolan; en skola som jobbar med och för eleverna. Teachmeets avlöste varandra och den uppsjö av pedagogiska program och metoder som presenterades av ambitiösa kollegor blev nu en del av min vardag. Användandet av just IKT präglar idag min undervisning och mina elever får använda datorn på ett mångsidigt sätt i sina skolarbeten.

Min undervisning bygger mycket på en tydlig struktur och följer cirkelmodellen som metod för att få med alla elever “på tåget”. Eleverna ska arbeta tillsammans och lära av varandra för att nå längre än de skulle kunna på egen hand. Fokus i organiseringen av min undervisning ligger på elevernas inlärning och att få en arbetsmiljö som främjar just detta. Formativ bedömning, lässtrategier och ett sociokulturellt perspektiv på lärande är några viktiga nyckelbegrepp som speglar min undervisning för att få eleverna att lyckas.

Jag bor med min familj i Svedala och ägnar min fritid åt löpning, surdegsbakning och amatörmässigt gitarrspel.

Mina inlägg

Checklistan – Kan det vara en väg mot större ansvar hos eleverna?

Det är många gånger jag ställt mig frågan vad som ska till för att mina elever ska ta mer ansvar ...

Vad finns egentligen i en kartbok?

Som språklärare känns denna rubrik ganska främmande, även om det i denna bloggs avseende är ytterst relevant. Vad finns egentligen ...

Årets läsår tar sin början i juni

Då var åter igen ett nytt läsår och en ny termin igång, och tillsammans med detta kommer en spänd förväntan ...

Lovskola – Vilken insats ger bäst avkastning???

För de elever som har svårigheter att möta kunskapskraven i olika ämnen har lovskolan för vissa blivit en tillflykt för ...

Att förekomma eleverna redan i planeringen – inkludering

När man pratar om en inkluderande undervisning kan detta med största sannolikhet betyda olika saker för olika lärare. Att arbeta ...

Att stämma upp i klassrummet

I början av förra terminen märkte jag av allt tydligare att en klass i engelska oftast stämdes upp av ett ...

I en allt mer digital värld… (KU-dag om digital metodik)

Hur mycket kan egentligen en dator användas till i skolsammanhang? Om man har deltagit på ett Teachmeet är svaret: nästintill ...

Att gestalta det naturvetenskapliga

”När den redan molniga himlen täcktes av mörka moln blev jag hoppfull. Tänk så kommer Sven äntligen hem! De små ...

Utantillinlärning av innehåll för ökad språkinlärning

Augusti. Det är början av 90-talet och jag går på högstadiet i Tranås, i norra Småland. Längst fram i salen ...

Engagemang genom värdeskapande eller kreativitet

”Jag tycker att engagemanget blir bättre. Eftersom att om man vet att någon annan ska se det som man har ...

Hur tänker du? – Om mindset

Mars. ”Jag skiter i det här!”, ”Jag orkar inte!”, ”Palla!”, ”Detta suger!”, ”Jag vill inte!”. Listan kan göras lång på alla ...

Att våga släppa taget

JANUARI. Måndag morgon i början av november. Utanför fönstret kan vinterns antågande börja skönjas.  Frosten har lagt sig som ett ...

Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

NOVEMBER. Ända sedan barnsben har jag varit en själ som behövt fysisk stimulans. En sport har avlöst en annan för ...

Stärk läsningen genom samtalet

SEPTEMBER. Oavsett vilket ämne man som elev möter i skolan har en färdighet som att läsa en central roll i ...

Skapande av gemensamma regler för lärande

AUGUSTI. Då är man åter på plats efter ett antal månaders föräldraledighet där fokus har legat på allt annat än ...

Låt förtesten guida dig…

Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under ...
Share Button

Undervisning och lärande