Richard Linde

Rickard Linde
Rickard Linde

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2013-2021

Jag heter Rikard Linde och arbetar på Roslättskolan i klasserna F-3. Jag har en Sv/SO 1-7 utbildning i grunden, men har utökat min kompetens med Ma, NO och Musik.

Vid sidan av läraryrket är mitt stora intresse i livet musik.  Detta kulturintresse följer med mig in i skolan och de värden som kulturen i samhället står för vill jag gärna införliva i min undervisning. Glädje, kreativitet och inte minst inre disciplin och motivation för att nå resultat är det jag försöker föra vidare till mina elever.  Jag använder det entreprenöriella lärandet som grund för mina planeringar, men BFL, Genrepedagogik och P4C är andra metoder som tar stor plats i mina klassrum.

Sista åren har jag även arbetat mycket med digitalisering och eftersom jag sitter i skolans utvecklingsgrupp är detta en del av mitt uppdrag. Hur vi ser på och använder digitala verktyg är något som intresserar mig, speciellt utifrån att vårt uppdrag ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.


Mina inlägg:

Visuellt buller undanbedes och fria siktlinjer eftersträvas!

Efter att ha varit med på SPSM:s utbildning om tillgänglig lärmiljö, varit på föreläsning med Malin Valsö och läst vidare ...

Långsiktig planering och några tankar om nuet!

Den här terminen har jag arbetat på ett för mig ovant sätt. Jag har varit till stor del ämneslärare och ...

Att använda och utvärdera digitala verktyg

Jag har bytt skola, men behållit mitt uppdrag och ska även på Roslättskolan där jag nu är anställd, arbeta med ...
/ / Årskurs F-3, Roslättsskolan

Digital mattebok – en del av digitaliseringen eller…

För ett par år sedan hade vi i kollegiet en pågående diskussion om matematikbokens vara eller inte vara. Skulle man ...

Att göra anpassningar för en enskild elev eller för hela gruppen? Del 2

I min förra blogg skrev jag om att vi på skolan arbetar med inkluderande lärmiljöer. I det arbetet läser vi ...

Att göra anpassningar för en enskild elev eller för hela klassen?

På min skola har vi börjat arbeta med inkluderande lärmiljöer. I samband med detta har jag bl.a. läst ”Olika är ...

Alla ska lyckas, med öppna uppgifter!

För någon vecka sedan höll jag tillsammans med min kollega Sandra en föreläsning för blivande lärare om hur vi tänker ...

Elevens val

Elevens val = huvudbry? Skolverket skriver på sin hemsida om att anordna elevens val att eleverna ska ha möjlighet att ...

Att starta upp med en klass del 3: ”Utvärdering och vikten av relationer”

När vi, jag och min fritidspedagog, tog emot vår etta i höstas satte vi upp tre begrepp som en vision ...

Multimodala texter om myter

Vi har i klassen arbetat med myter ett tag. Vi har läst, berättat och tittat på filmer. Allt för att ...

Vinsterna med att rita en rolig seriefigur!

En stor del av min läs- och skrivinlärning grundar sig på ASL. Det är inte den enda metod jag använder, ...

Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier!

Under hösten har #MeToo- kampanjen gjort att ett stort fokus har riktats mot sexuella trakasserier överallt i vårt samhälle och ...

Att starta upp med en klass del 2: ”Samtal blir dialog blir lärande”

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur elever behöver öva på samarbete och att detta inte är något vi ...

Att starta upp med en klass!

Redan i våras när vi, jag och fritidspedagogen jag delar klass med, började landa i att vi skulle ta emot ...

Programmera i Scratch

För ett tag sedan gick jag en workshop i att programmera i Scratch som hölls här i Svedala. Jag har ...

Insändare; att låta elevernas egna tankar bli synliga!

”Farliga gäng! Jag tycker inte det ska finnas farliga gäng som inte riktigt mår bra. Jag tycker att man ska ...

”Klassens bibliotek”, om textvärldar, motivation och fantasi!

På min skola deltar jag och mina kolleger för tillfället i Läslyftet. Vid förra arbetstillfället läste, diskuterade och planerade vi ...

Ett åldersblandat tema i Teknik

I början på terminen hade vi en workshop i teknik med Maria Sandström från Malmö Högskola. Uppmuntrade av denna började ...

Att lära sig arbeta i grupp

För första gången har jag blivit ombedd att skriva ett inlägg om ett speciellt ämne. Jag satt i en diskussion ...
/ / Årskurs F-3, Baraskolan, Grupparbete, Ledarskap

Med begrepp i matematiken

För några år sedan läste jag Andreas Ekblads blogginlägg på Kvutis, där han beskrev sitt arbete kring förmågorna i matematik. Jag ...

Vår paprika blev röd!

Förra året när klassen fortfarande var en etta arbeta vi med växters livscykler. Vi läste, planterade och experimenterade. Några elever ...

Matematik med IKT

Jag har tidigare skrivit en del om matematik och IKT, men nu när det har gått ett drygt halvår sen ...

Klassens hemsida – nya möjligheter till kommunikation!

När vi i höstas fick tillgång till en halvklassuppsättning Chrome Books började jag så smått tänka på att skapa en ...

BFL med digitala verktyg

I mitt förra inlägg skrev jag om att hitta ”nya” pedagogiska vägar nu när vi har tillgång till datorer varje ...

Datorerna har landat!

Så är vi då äntligen där! För en dryg månad sen landade 13 Chromebooks i klassrummet! Detta har gjort att ...

Genrepedagogik och räknehändelser

Jag har med hjälp av mina kollegor under sista året arbetat med att utveckla arbetet med genrepedagogik. Detta har gett ...

Att hålla en IUP levande…

Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i ...

Att arbeta med hållbar utveckling

Läroplanen tar på ett flertal punkter upp vikten av att arbeta mot hållbar utveckling.  I både SO som NO finns ...

Mitt i processen – att arbeta med det entreprenöriella lärandet.

Lokalen är bokad, musiken och texterna skrivna, rekvisitan är på gång, alla deltagande inbjudna, ljud, ljus och scen börjar komma ...

Att se sammanhang i läsinlärningen – eller – vissa veckor faller det bara på plats!

Så här i början av ettan handlar mycket om läsinlärning.  Jag har arbetat på lite olika sätt genom åren och ...

Att börja med likhetstecknet

Att likhetstecknet och dess egentliga innebörd kan ställa till problem för våra elever är inget nytt. I nationella prov i ...

Tjat, tjat och lite tjat till!

Så har halva höstterminen gått och jag har på gott och ont börjat lära känna min etta. En brokig och ...

Problemlösning i matematik blev BFL-smileysar!

Jag precis som många av oss i kommunen arbetar för tillfället med Matematiklyftet. För någon vecka sen diskuterade och läste vi ...

Pennan, matte och ätpinnar!

Så är man då igång igen. Ny klass, 25 nyfikna 7-åringar, med allt vad det innebär. Vissa stunder önskar man ...

Att skriva skönlitterära faktatexter

Även om terminen snart är slut så arbetar vi in i det sista, både jag och mina elever. Jag med ...

Motivation del 2

Förra gången skrev jag om tre faktorer/strategier som jag tycker är viktiga för att hjälpa eleverna att bli motiverade. Använd ...

Att skapa motivation hos eleverna!

Jag har i tidigare inlägg snuddat vid motivation och just motivation är något jag, precis som säkert många av er ...

Fuskar vi inte nu? Nationella Prov och lärande

Jag minns när jag var nyfärdig lärare (för väldigt länge sedan) och precis fått min första fasta tjänst. Jag arbetade ...

Upp med matrisen på väggen!

Jag har arbetat med matriser i olika former de senaste 5-6 åren. För mig är matrisen elevens väg fram till ...

Motivation slår klass

Så här i OS-tider kan man inte låta bli att förundras över dessa fantastiska idrottsmän och idrottskvinnor. Det är också ...

Att se lärande

Tidigt i höstas läste jag Dylan Williams ”Att Följa Lärande”, en fantastisk bok, men också en bok som kräver eftertanke ...

Föreställningen är över…

En viss matthet sprider sig och man känner en tomhet när man står där och eleverna går hem efter den ...
/ / Årskurs F-3, Baraskolan, Inkludering, Stolthet
Share Button

Undervisning och lärande