Regler som förfaller

Människan hjärna är skapt för att organisera, systematisera och hitta de enkla lösningarna för att komma ihåg och lagra information. Men är detta alltid det bästa?

blogg-regler förfaller1

Vi har alla en tendens att övergeneralisera och göra inkommande information konceptuellt. Tyvärr är våra goda intentioner inte alltid det bästa för våra elever. Vi ger dem gärna genvägar och tips som dessvärre inte alltid utvecklar elevernas tänkande och förståelse, utan det motsatta.

För att undvika och motverka att elever missuppfattar vanliga matematiska regler som inte håller hela vägen är det viktigt att vi känner till tänkbara svårigheter och dess orsaker som kan sätta hinder under resans gång. Eleverna får erfara många regler som präglar matematiken i de lägre årskurserna. Att vi som lärare känner till tänkbara orsaker, ökar förutsättningarna för att på ett adekvat och snabbt sätt kunna hjälpa eleverna och stödja deras fortsatta matematiska utveckling. Här kommer några vanligt förekommande regler som, som dock inte håller hela vägen genom elevens matematiska utveckling och som du själv säkert har hört din mattelärare berätta för dig.

  1. När man multiplicerar ett tal med 10, lägger man bara till en nolla i slutet av talet.

Fungerar bra när man multiplicerar med heltal, men är inte hållbart då man tidigt börjar använda decimaltal .

Ex. 25 x 10 = 250

0.25 x 10 = 2.5

 

  1. Störst först.

Detta funkar om du är säker på en metod att räkna subtraktion. Men om du alltid ska tar den största siffran först spelar det ju inte någon roll i vilken ordning de står. Störst var ju först.

Ex. 64-37.
6 är större än 3 alltså 6 – 3.
7 är större än 4 alltså 7 – 4 =3

64-37=33 eller…

 

  1. Rak höger när man gör algoritmer i addition och subtraktion.blogg-regler förfaller2

Stämmer om du har samma värde på siffrorna, har du istället tiondelar blandat med hundradelar hamnar de i fel positioner.

Ex. uppgift3

 

  1. Använda nyckelord för att lösa problem. .

blogg-regler förfaller3Många ord kan användas på olika sätt. Det är i sammanhanget de får betydelse. Att ta sig an problem med hjälp av nyckelord kan vara förödande, då vissa nyckelord står med i texten, men inte är förknippade med problemet.

Ex. Om ordet tillsammans finns med, använd alltid addition.

Om ordet kvar finns med, använd subtraktion.

 

  1. Du kan inte ta bort ett större tal från ett mindre tal.

Används ofta när man introducerar algoritm i subtraktion med växling.

Alla vet att det fungerar, se bara på termometern.

blogg-regler förfaller4

 

  1. Addition och multiplikation gör svaret större.

Stämmer bra när man endast räknar med heltal, men det tipset utgår redan  åk 2.

Ex. 0.3 x 0.3 = 0.09

-3 x 8 = -24

 

  1. Subtraktion och division gör svaret mindre.

Fungerar bra i de lägre åldrarna men inte heller detta tips är generaliserbart.

Ex. -5 – ( -8) = 3

uppgift7

 

Det är bra att hitta mönster och samband i matematiken, men att generalisera för mycket kan skapa problem längre fram. Som lärare måste vi vara noga med det matematiska språk och låta våra elever tala matematik.

För att undvika att elever lär in fel från början är det viktigt att matematikundervisningen i de lägre åldrarna undervisas av lärare som har kunskap om hur matematiken fungerar längre upp i systemet. På detta sätt kan vi kringgå att elever inte förstår och att de lär sig hållbara strategier från början.

Att diskutera

  1. Vilka fallgroppar känner du igen?
  2. Vilka fler regler har du upptäckt att elever har lärt sig som inte är generaliserbara?
  3. Hur gör du för att hitta lämpliga strategier till dina elever?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *