Programmering – ett steg i rätt riktning mot proaktiva medborgare

Vårt samhälle efterfrågar människor som är proaktiva och därför är det viktigt att våra elever lär sig att tänka själv och är kreativa. De behöver rustas för att bli bra problemlösare.  I kapitel ett i läroplanen står det tydligt att skolan ska främja elever till att bli aktiva, kompetenta och ansvarskännande medborgare. Hur kan då programmering stärka detta uppdrag?

Att jobba med områden som man själv inte behärskar till fullo och känner sig osäker på är ibland jobbigt och svårt att angripa. Olika svepskäl är lätt att anamma och det skjuts ofta på framtiden. Samtidigt som det kan kännas tufft är det en härlig utmaning och när målet är uppnått, så infaller sig en underbar euforisk känsla i kroppen. DEN känslan vill jag att mina elever också ska få känna när de angripit och jobbat utanför sin comfortzon. Det är min uppgift som lärare att vägleda eleverna i jakten på nyckeln till lärandet. Att hitta stegen som tar dig upp från ”The pit” som James Nottingham beskriver i sin bok ”Utmanande undervisning i klassrummet”. När man en gång har fått uppleva att det var okej att inte kunna med en gång utan vid hårt arbete lyckades jag ta mig fram och över hindren som jag mötte på vägen. Har du lyckats en gång, så blir det lättare nästa gång du möter en uppgift du inte kan lösa med en gång.

James Nottingham skriver också att, hur mycket en elev anstränger sig för att lära sig är avgörande för hur långt eleven når. Det har jag tagit fasta på och därför är det viktigt att visa på framgång vid ansträngning. I vårt senare arbete med programmering av Legobilar har jag och mina elever fått arbeta med problemlösning på olika plan.

Eleverna har i grupp arbetat med ett material som heter Lego Education WeDo8 (se länk education.lego.com) . De fick börja bekanta sig med materialet med hjälp av en app på iPads i smågrupper. Därefter fick eleverna pröva bygga några mindre projekt och testa sig fram att programmera dem med hjälp av iPads. För att få en inblick i vad alla klasskamrater hade kommit fram till fick grupperna visa varandra och förklara hur deras figur fungerade och fördelarna med den programmeringen.

Nästa steg var att bygga en racerbil och programmera den. Målet vara att få bilen att gå rakt och köra så snabbt som möjligt. I samband med detta gjorde eleverna en laborationsrapport. Eleverna gjorde egna undersökningar och skrev in resultat i tabeller i sin laborationsrapport. De tänkte ut storlek och tjocklek på däck, hur motorn skulle ställas in och hur remaxeln skulle sitta. Det var många moment som testades och dokumenterades för att sedan användas när de skulle ställa upp i racet mot sina klasskamrater och deras bilar. Vi kom även in på medelvärde och felkällor som kan uppstå när man gör undersökningar. Jag upplevde att den kreativa problemlösningsförmågan tränades i stora mängder.

Min uppgift var att vägleda och ge rätt små ledtrådar vid rätt tidpunkt men inte komma in för tidigt utan verkligen låta eleverna vända och vrida, testa och pröva. Lite som John Dewey sa ”Vi tänker bara när vi konfronteras med ett problem”. Under detta projekt har jag som lärare tränat på att ställa rätt frågor och vågat låta elevernas tålamod utmanas. Jag upplever att jag hunnit med att observera och lyssna på eleverna på ett djupare plan eftersom eleverna har varit mycket engagerade och vågat pröva och ompröva för att hitta den optimala racerbilen till tävlingen.

Vad har vi tränat?

Detta område har verkligen engagerat eleverna, de har tränat kreativ problemlösning, programmerat, skrivit laborationsrapport där de kopplat teori med praktik och gjort systematiska undersökningar. Eleverna har förstått nyttan av att vara noggranna i sina undersökningar och sökt felkällor när problem uppstått på ett naturligt sätt, då de skulle använda sina resultat vid ett senare tillfälle.

Har eleverna kommit närmare målet i kapitel ett i Läroplanen?

Absolut!

Elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga, nyfikenhet och viljan att pröva nya idéer har verkligen stimulerats och det märkte tydligt då de aldrig ville sluta lektionerna och längtade till nästa tekniklektion! Med hårt arbete och ”lagom” mycket ledtrådar så kom den härliga känslan i magen: VI HAR LYCKATS!

Att diskutera:

  • Hur tränar du dina elever till att bli till aktiva, kompetenta och ansvarskännande medborgare i dina ämnen?
  • Hur gör du för att få dina elever att känna att de lyckats?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *