Programmering 2.0

I den reviderade LGR 11 som börjar gälla från höstterminen 2018 har digitaliseringen i skolan lyfts fram tydligt. Tittar vi närmare på LGR 11 ser vi att programmering skrivs fram på flera ställen.

Matematik åk 1 – 3 Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Matematik åk 4 – 6 Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matematik 7 – 9 Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Teknik 1 – 3 Föremål som styrs av datorer. Att styra föremål med programmering.

Teknik 4 – 6 Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med
programmering.

Teknik 7 – 9 Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Detta är bara en liten del av de förändringarna som finns i läroplanen. Men hur kan vi arbeta med detta och hur får vi eleverna i skolan att lära sig programmeringen.

På Röda skolan har vi under denna terminen arbete en del med intern fortbildning i programmering. Vi har haft några workshops där vi har testat programmering med hjälp av olika lärresurser. Allt i från det absolut enklaste till det lite mer avancerade. Vi lärare har verkligen blivit tvungna att sätta oss i skolbänken och lära nytt.

Vi vet ju att när vi själva känner oss lite säkrare på något har vi mycket lättare att lära ut nya saker till våra elever. Så är det även med programmeringen. Här följer några enkla saker att börja med, vi börjar i det enkla.

Analog programmering

Innan vi börjar med att programmera på datorn måste vi förstå hur programmering fungerar. Vi måste förstå algoritmen. Alltså i vilken ordning instruktioner måste följas. Genom att genomföra en Dansprogrammering ökar förståelsen för algoritmtänket. En grupp elever får en rad symboler (dansrörelser) på papper. Uppdraget är att skapa en enkel dans genom att kombinera symbolerna till en algoritm. Efter drygt 10 minuter  visas danserna upp. En bra lärarhandledning i detta kan ni hitta på Skellefteås kommun Dansprogrammering .

Dansprogrammering är riktigt bra att använda med eleverna för att skapa en förståelse för algoritm. Vi man arbetar vidare med detta kan sedan ta sig till Kodboken.se. Här finns en del analog programmering som är bra att börja med. Till exempel Robotkompis med uppdrag.

Scratch

När vi väl har förstått den analoga programmeringen är det dags att ta fram datorn och ge oss in i den digitala programmeringen. En digital lärresurs som är mycket bra att använda är Scratch. Där kan vi göra de enklaste blockprogrammeringarna till mer avancerad där vi behärska olika programspråk. Vi börjar i det enkla och programmerar den lilla skalbaggen att röra sig precis som vi vill. Här finns tydliga instruktioner på Kodboken.se. På Kom igång med Scratch finns enkla instruktioner.

Micro:Bit

När vi kommit så här långt är det dags avancera ytterligare. Vi använder oss av Micro:bit. Denna lilla tekniska pryl är ett mikrokontrollerkort utan eget operativsystem, som är utrustat med LED-lampor, programmerbara knappar, kompass, termometer, ljussensor, accelerometer, bluetooth, med mera. Men gör programmering på datorn, antingen använder vi blockprogrammering eller något av de programmeringsspråk som finns. När vi är nöjda med programmeringen, för vi över detta till Micro:biten med en USB-kabel och (förhoppningsvis) utför Micro:biten det som du har programmerat den att göra.

För att skriva programmeringen använder vi oss MakeCode där du antingen använder blockprogrammering eller Javascript. Men du kan även använda Python Editor om du vill göra mer avancerad programmeringar.

För att hitta olika tips och idéer till projekt finns det en uppsjö av Internetsidor. Jag har använt mig mycket av Micro:bits egna sida där det finns massor av färdiga lektioner på Block Editor Lessons.

När du väl kan grunderna finns det inga begränsningar. Våga ta ut svängarna och ta steget ut i det okända tillsammans med dina elever och kollegor. En helt nu värld kommer att öppna sig.

Att diskutera:

1. Vad är våra största utmaningar inför att vi ska börja undervisa i programmering.

2. Hur väl förberedda är vi inför höstens nya utmaningar där bland annat programmering är en del i LGR 11?

3. Hur kan vi tillsammans i lärarkollegiet stötta varandra i att våga och att utveckla vår digitala kompetens?

Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *