Programmera i Scratch

För ett tag sedan gick jag en workshop i att programmera i Scratch som hölls här i Svedala. Jag har sedan dess återvänt till Scratch regelbundet för att lära mig själv. När så regeringen i mars beslutade att förtydliga och förstärka läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan, kände jag att jag vill prova att använda det jag lärt i min klass.

Detta att programmera kommer att ligga i vårt uppdrag och jag vill hellre vara före än efter. Eftersom vi i mars höll på med Nationella prov fick starten vänta tills vi var färdiga med proven.

Från början var min tanke att hålla denna lilla kurs själv, men så upptäckte jag Barnhacks alldeles utmärkta kurs på Youtube och bestämde mig för att så här bra kan jag inte göra det själv – alltså Barnhack! Jag insåg också att det här fanns en hel del nya begrepp som mina elever behövde lära. Därför inledde vi de flesta passen med att prata om och förklara nya begrepp. Som vanligt hade många av mina elever fler och ofta bättre definitioner än de jag hade förberett. Kursen har gått alldeles utmärkt! Alla elever har gjort sitt första spel och ett flertal har även fortsatt hemma. Jag lät mina elever skapa sina egna inloggningar med tanken att de som ville skulle kunna fortsätta på egen hand, och har också tipsat om både Barnhacks fortsättningskurs och även på vad man kan göra inne på Scratch för att gå vidare och lära mer.

Dock har jag sedan min workshop i Scratch och även efter regeringens beslut funderat på varför programmering och i vilket syfte? I regeringens promemoria finns inledningsvis bl.a. denna formulering som jag funderade kring.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

När jag för något år sedan gick en kurs om entreprenöriellt lärande funderade jag över ungefär samma saker som nu. Då gjorde jag en skiljelinje mellan entreprenörskap och socialt entreprenörskap. Där det förstnämnda är det som en individ kan utveckla och det sistnämnda är när dessa förmågor används för att främja andra. Lite samma tankebanor har jag haft kring programmering. Visst finns det ett värde i att lära sig programmera, men hur ska vi pedagoger använda oss av programmering för att främja även annat lärande, och hur ska eleverna använda det för att främja sitt och sina kamraters lärande. Jag har inget tydligt svar, men bestämde mig i alla fall för att låta mina elever fundera över följande uppdrag.

Hur kan du programmera ett spel i Scratch där du själv och dina kamrater kan lära sig något från skolans värld?

Inledningsvis fick de sitta i grupper, utan datorer, och diskutera hur ett sånt spel skulle kunna se ut. Det blev många väldigt bra förslag. Dock insåg vi snart tillsammans att vi kanske inte hade kunskaperna att programmera dessa förslag. Jag höll en kort kurs till med några förslag som kanske kunde hjälpa, t.ex. hur man skapar banor och krymper sin Sprajt (sprajt är figurerna i Scratch). Nästa steg blev att samma grupper fick fortsätta diskussionen, men också så smått börja programmera. Det har fallit väldigt väl ut. De flesta har valt att fokusera på matematik och det har gjorts såväl multiplikationsspel där man med ett knapptryck får nästa tal, samt labyrinter som man bara tar sig igenom om man kan sina tiotalsövergångar. Alla är inte färdiga för det tar tid! En förmiddag rinner snabbt iväg och alla i gruppen hade gärna tagit hela dagar till detta. Motivationen infinner sig av sig själv och att det blir så kreativt och vardagsnära (i alla fall för mina elever) gör arbetet lätt. Nu till sist tänker jag att vi tillsammans ska diskutera vad vi lärt oss, och hur vi kan använda detta!

Jag har dock insett att det är mycket tidskrävande, inte bara så att det tar lektionstid utan även att jag som pedagog måste ägna mycket tid åt att lära mig själv. Trots att jag suttit ett antal timmar med Scratch dyker det ständigt upp frågor jag inte kan svara på. Som tur är har jag ju elever som kan hjälpa till, men trots det finner vi inte lösningar på allt, utan en del av elevernas idéer får stanna vid enbart det.

Att diskutera:

  • Vilka förmågor utvecklar programmering?
  • Hur knyter man programmering till annat innehåll i t.ex. det centrala innehållet i matematik och behöver man det?
  • Vilka fortbildningssatsningar behövs på våra skolor för kunna fullgöra vårt uppdrag?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *