Pretest-precheck-läxförhör = Bättre stavningsresultat

Sammanfattning

Under stora delar av årskurs 4 arbetade vi med att utveckla elevernas förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Utifrån samtal, tillsammans med eleverna, har jag uppmärksammat att flertalet elever upplever just stavning som "svårt" men speciellt ser de inte stavning som direkt viktigt eller kul. Därav detta arbete och fokus. Har det gett resultat? Ja, det vågar jag lova.

Under stora delar av årskurs 4 arbetade vi med att utveckla elevernas förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Utifrån samtal, tillsammans med eleverna, har jag uppmärksammat att flertalet elever upplever just stavning som “svårt” men speciellt ser de inte stavning som direkt viktigt eller kul. Därav detta arbete och fokus. Har det gett några resultat? Ja, det vågar jag lova.

Flertalet av mina elever upplever stavningen som svår eller att den inte är så viktig då både rättstavningsprogram rättar/hjälper, de får ofta direkt hjälp av en lärare samt att skriftspråket de använder inte alltid ställer krav på att allt behöver vara rätt stavat. Det är helt enkelt inte så superviktigt enligt eleverna. De har även berättat att de under andra skolämnen ofta får höra att de inte behöver tänka på stavningen när de skriver, “För det är inte det som bedöms just nu, det viktiga är att ni skriver”. Ur bedömningssynpunkt kan det vara så ibland men jag känner än dock att vi lärare tillsammans skulle kunna bli bättre på att utveckla elevernas språkliga förmågor över samtliga skolämnen. Att ge eleverna förståelse för att språket är det som håller ihop och sammansvetsar.

I samtal med mina elever har det även kommit fram att det finns väldigt mycket rädslor hos eleverna att inte kunna stava och att behöva visa det inför andra. De uttrycker det som pinsamt och att man är dålig i jämförelse med andra. Jag kan bara bekräfta deras känslor men arbeta aktivt för att förändra. Flera elever är rädda för att en kompis skall se deras handskrivna texter, rättstavningsresultat eller ännu värre, läsa deras texter. Jag har lite svårt för sådana klimat i mina klassrum och arbetar mycket för att eleverna ska vara varandras stöttare och peppa varandra att våga ta nya och nästa steg vidare. Därmed påbörjade jag ett litet fokusområde som i grund och botten främst handlade om just rättstavning men som i det långa loppet även har givit positiva effekter inom flera kunskapsområden. Framförallt vad gäller klassrumsklimatet. När jag tidigare arbetat med rättstavningstester visade de främst gynna de läxstarka eleverna och missgynna de elever som dels behöver mycket träning samt de som även behöver stöttning hemifrån. Att misslyckas varje vecka bidrog inte direkt till ökad studielust. Dock var det precis där jag ville börja och se om jag kunde få till en förändring och ett resultat som gav eleverna mer positiva känslor och ett eget driv att vilja utvecklas och plugga.

Pretest

Vid varje veckostart har jag valt ut nya ord som eleverna oförberedda skriver som ett oförberett läxförhör, pretest. Orden är noggrant utvalda för att passa veckans övriga arbetsområden. Oftast i ämnet svenska men även ämnesintegrerat. Eleverna skriver och försöker stava så många ord som möjligt rätt. Därefter rättar jag och ger tillbaka elevernas resultat. Utan krav på att ha ett visst antal rätt är det nu som veckans arbete börjar. Från och med nu är vår uppgift att förbättra resultatet under veckan som går. Dels genom att träna orden hemma i läxa men även genom att följa med och vara aktiv under veckans övriga lektionstillfällen. Har en elev t.ex. fått 7 av 20 rätt på pretestet är elevens mål att förbättra sitt resultat under veckan som går.

Precheck

Under veckan som går och undervisningen fortskrider lägger jag in ett precheck, förslagsvis mitt i veckan, för att ge eleverna en chans att se hur deras utvecklingskurva ser ut. Eleverna får både se och fundera på vad de behöver träna mer på, vad de redan kan och berätta om svårigheter de har stött på under vägen. Jag går igenom ord för ord och eleverna skriver.  Vi testar orden och eleverna rättar sig själva. Jämför och ser vilka ord som fortsatt behöver tränas mer på hemma i läxa. Känner eleven sig säker på 10 av orden kan fokus läggas på de sista 10.

Läxförhör

Som avslutning genomför vi ett planerat läxförhör av orden i slutet av veckan. Eleverna kommer väl förberedda och har ganska bra koll på sina kunskaper och förmåga. Jag upplever dessutom att eleverna känner sig mer taggade på att såväl visa mig ett resultat men framförallt för att slå sitt tidigare. Eleverna skriver orden och jag rättar. Därefter går vi igenom orden och jag sammanfattar vad jag sett gemensamt i klassen. Det kan vara olika ord som flera elever haft svårigheter med eller positiva utvecklingsmönster som att vissa på förhand svåra ord att stava har funkat bra för eleverna med hjälp av god undervisning och egen träning. Eleverna tittar sedan på sitt resultat med fokus på ökningen. En elev som tidigare haft 7 av 20 ord rättstavade kanske har fått 15 av 20 ord rättstavade nu vilket är en väldigt fin utvecklingskurva.

Jag märker att eleverna känner sig tryggare och med positivt inställda till såväl rättstavning som läxförhör. De känner sig förberedda och fokus ligger på deras egen utveckling istället för klasskompisarnas resultat. Jämförelsen eleverna mellan har minskat och jag har fler elever som peppar varandra utifrån ökningen av deras resultat. Det har även givit eleverna en extra kraft att anstränga sig och vilja att förbättra sig/lära sig mer vilket jag ser som otroligt givande vilket ger goda förutsättningar för nya utmaningar.

Att arbeta med elevernas förförståelse (pretest) och med god undervisning och träning (precheck) går utmärkt att använda även vid träning av andra förmågor och lektionsinnehåll. Inför större arbetsområden och uppgifter ger det eleverna en bra utgångspunkt och vilja att utvecklas under arbetets gång.

Att diskutera

  1. Vilka metoder använder ni för att öka elevernas engagemang och lust att lära?
  2. Vad behöver ni utveckla/förändra för att kunna genomföra dessa metoder?
  3. Hur skulle ni vilja arbeta för att alla elever ska lyckas?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *