Veronica Strömbäck

Veronica Strömbäck
Veronica Strömbäck

Mitt namn är Veronica Strömbäck och jag är förstelärare på  Baraskolan som är en F-3 skola i Svedala kommun. Jag är legitimerad F-6 lärare med matematik som huvudämne. Svenska, NO, SO och Engelska ingår också i min legitimation. Skolan ska vara en trygg plats för barnen att komma till. Genom att tidigt praktisera relationellt lärande, där eleverna får lära sig att dela med sig av sina tankar, att uppmuntras att vara nyfiken på varandra, utan att döma, att få skratta tillsammans och att se våra likheter och olikheter som en tillgång, skapas förutsättningar till denna trygghet. I detta relationella förhållningssätt, skapas möjligheter till ett lustfyllt lärande, men också en tilltro till sitt eget lärande i klassrummet.

Min vision är att hjälpa eleverna att utveckla ett dynamiskt tankesätt. “Jag kanske inte kan det nu, men jag kommer att kunna! I klassrummet strävar jag efter att skapa differentierad och explicit undervisning. Jag använder gärna genrepedagogiken och kooperativt lärande som metoder. Vårt språk är nyckeln till framgång och jag funderar ofta över, hur vi i skolans värld kan hjälpa våra elever att utveckla sitt språk. Som förstelärare vill jag gärna fördjupa mig i området och utveckla detta tillsammans med mina kollegor. Jag tror på det pedagogiska samtalet, där vi i kollegiet får möjlighet att planera, praktisera och utvärdera vår verksamhet tillsammans.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande